Metodologia Elaborarii Proiectelor de Interventie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metodologia Elaborarii Proiectelor de Interventie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: S. Cojocaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Sociologie

Extras din document

Titlu

„Din nou copil”

2. Locul de desfăşurare

(Judeţul, oraşul, sau comunitatea locală)

Iaşi, judeţul Iaşi

3. Suma totală a proiectului

Bugetul se exprimă în Euro

% din suma totală

Contribuţia partenerilor 9680€ 86.66

Contribuţia solicitată 62898€ 13.33

Total 72578 100

4. Rezumat

Maximum o pagină (includeţi informaţii cu privire la (a) obiectivele proiectului, (b) grupul ţintă şi (c) activităţile principale).

Proiectul de faţă este unul care are ca scop principal prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă de către părinţi a copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani şi se derulează pe o perioadă de 9 luni în oraşul Iaşi. În acest sens se vrea atingerea unor obiective care slujesc acest scop şi anume: informarea a cât mai multe persoane din oraşul Iaşi cu privire la ce înseamnă exploatarea copilului prin muncă, cum afectează viaţa copilului şi a sociatăţii în care trăim acest fenomen; reabilitarea şi informarea unui număr de 30 de copii care sunt exploataţi sau prezintă riscul de a fi exploataţi de către părinţi cu privire la drepturile lor, cu privire la ce este şi cum îi afectează acest fenomen; informarea tuturor copiilor din şcolile primare din Iaşi asupra acestuia, precum şi lucrul cu părinţii celor 30 de copii menţionaţi. Pentru ca acest lucru să fie posibil şi să se realizeze într-un mod sistematizat, care să dea rezultate unul dintre obiective este acela de a crea un centru. Acesta are mai multe funcţii şi anume: aici sunt primite sesizări de la şcoli, de la organizaţii şi fundaţii, de la copii, de la vecini şi de la orice alte persoane care sunt în măsură să ofere informaţii despre copii exploataţi sau care pot deveni exploataţi prin muncă de către părinţi.

Scopul proiectului sugerează populaţia ţintă a proiectului şi anume copiii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani care sunt expuşi fenomenului exploatării prin muncă de către părinţi, acestea fiind elementele şi caracteristicile care determină considerarea lor ca o populaţie. Intervenţia propusă ajunge însă la un nivel individualizat, căci vizează schimbarea unor grupuri. Aşadar, grupurile ţintă ale proiectului sunt: cei 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani din Iaşi care au fost identificaţi şi sunt reabilitaţi în cadrul proiectului, părinţii acestora, cadrele didactice din învăţamantul primar ieşean şi elevii acestora care participă direct şi indirect la proiect, precum şi persoanele informate şi cele care fac sesizări. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt toţi copiii din Iaşi, părinţii, vecinii, întreaga comunitate se poate spune.

Activităţile principale ce se desfăşoară în cadrul acestui proiect sunt: elaborarea, realizarea şi împărţirea de pliante şi afişe în scopul informării opiniei publice, crearea unui centru cu sprijinul Primăriei Iaşi care să primească sesizări, să evalueze şi să identifice copii aflaţi in situaţia de a fi exploataţi prin muncă, recrutarea de voluntari, selectarea şi angajarea unui personal calificat, care să fie capabil să desfăşoare toate activităţile propuse în cadrul proiectului, încheierea de parteneriate cu şcolile din Iaşi şi instruirea învăţătorilor, care la rândul lor să devină apţi să formeze şi informeze elevii, crearea unei pagini de Internet, a unei adrese de mail şi a unei linii telefonice pentru a primi sesizări şi pentru a informa permanent comunitatea despre derularea proiectului, activităţi de reabilitare a copiilor şi de consiliere parentală. Proiectul se va încheia cu o activitate destinată copiilor şi anume un concurs pe tema exploatării copilului prin muncă care va evalua pregătirea acestora în urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului în cele 9 luni.

5. Obiective

Maximum 5 obiective.

Nr.crt. Obiectiv

1 Informarea opiniei publice din municipiul Iaşi , privind amploarea şi gravitatea fenomenului exploatării copilului prin munca de către părinţi pe parcursul a trei luni

2 Crearea unui centru de centralizare sesizări, evaluare şi identificare a copiilor din Iaşi exploataţi prin muncă de către părinţi, în 4 luni de la demararea proiectului

3 Reabilitarea psihosocială a 30 de copii, cu vârsta cuprinsă între 7-12ani,din Iaşi identificaţi ca fiind exploataţi prin muncă de către părinţi, în perioada de derulare a proiectului

4 Cunoaşterea de către părinţii celor 30 de copii din Iaşi identificaţi ca fiind exploataţi prin munca,de către părinţi, a drepturilor copiilor, a obigaţiilor şi îndatoririlor părinteşti, în 6 luni de la demararea proiectului

5 Cunoaşterea de către toţi copii din şcolile primare din municipiul Iaşi a drepturilor copilului, a riscurilor şi a consecinţelor angajării premature în muncă la sfârşitul celor 9 luni de demarare a proiectului

6. Justificare

Maximum o pagină. Oferiţi următoarele informaţii:

6.1. Argumentaţi de ce este necesar proiectul propus

Trăim în secolul 21 în România şi realizăm cu stupoare că încă mai există sclavie în ţara noastră. O formă a acesteia este exploatarea copilului prin muncă. În Iaşi vedem zilnic cel puţin un copil care este pus să cerşească...ce facem în această privinţă?

Proiectul propus oferă o şansă copiilor exploataţi şi ne responsabilizează pe toţi cei din acest oraş să luăm atitudine. Necesitatea proiectului derivă din faptul că deşi s-au realizat mai multe programe pentru a combate acest fenomen, nu toate au avut succes şi încă există copii care muncesc, care nu îşi cunosc drepturile şi care au nevoie de ajutor.

De asemenea este necesară o mai mare implicare a comunităţii în problemele sociale şi de aceea am optat pentru un proiect în care să fie implicaţi câţi mai multi actori. După cum se va vedea, membrii comunităţii vor fi informaţi şi vor putea să sesizeze cazurile pe care le văd, le cunosc, le suspectează că ar putea să aibă legătură cu exploatarea copilului prin muncă.

Nu trebuie să fim nepăsători la ce se întâmplă în jurul nostru pentru că putem indirect sa curmăm copilăria, inocenţa şi dezvoltarea unor copii nevinovaţi.

6.2. Relevanţa proiectului în raport cu DOMENIILE PROPUSE.

Proiectul „Aripi frânte” este relevant pentru domeniul prevenirea exploatării copilului prin muncă , domeniu ce se numără prin cele propuse deoarece are drept scop prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Atât obiectivele cât şi activităţile din cadrul său sunt în tandem şi complementaritate cu domeniul ales.

7. Prezentarea problemei

Maximum 7 pagini

7.1. Identificarea cauzelor care au dus la apariţia problemei

„Interesul pentru copil ca fiinţă umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la evoluţia umanităţii.[...] A existat o unanimă recunoaştere a nevoii speciale de protecţie a copilului datorită vulnerabilitaţii sale în raport cu societatea.”(Alexandrescu, 1999: 10)

În zilele noastre vulnerabilitatea copilului se oglindeşte, printre altele, şi prin faptul că din ce în ce mai mulţi copii sunt exploatati prin muncă. Printre prevederile legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se numară şi urmatoarele, expres legate de exploatarea prin munca a copiilor:

-Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o munca ce comportă un risc potenţial sau care este susceptibilă sa îi compromită educaţia ori să îi dauneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

-Este interzisă orice practică prin intermediul căreia un copil este dat de unul sau de ambii parinţi ori de reprezentantul lui legal, în schimbul unei recompense sau nu, în scopul exploatării copilului sau a muncii acestuia.

-În situaţiile în care copiii de vârsta şcolară se sustrag procesului de învaţamânt, desfaşurând munci cu nerespectarea legii, unitaţile de învaţământ sunt obligate să sesizeze de îndată serviciului public de asistenţă socială. Acest serviciu împreună cu ISJ şi celelalte instituţii publice competente sunt obligate să ia măsuri în vederea reintegrării şcolare a copilului.

-Inspecţia Muncii în colaborare cu ANPDC au obligaţia de a promova campanii de conştientizare şi informare: a) pentru copii – despre măsurile de protecţie de care pot beneficia şi despre riscurile pe care le implică cazurile de exploatare economică; b) pentru publicul larg – incluzând educaţie parentală şi activitaţi de pregatire pentru categoriile profesionale care lucrează cu şi pentru copii, pentru a-i ajuta să asigure copiilor o reală protecţie împotriva exploatarii economice; c) pentru angajatori sau potenţiali angajatori.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia Elaborarii Proiectelor de Interventie.doc

Alte informatii

Universitatea « Al.I.Cuza » Iasi Facultatea de Filosofie Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala