Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5463
Mărime: 52.57KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lidia Ion Cojocaru

Extras din document

Observaţia respectivă a fost efectuată în baza fişei care este reprezentată în

anexa 1.

Tema observaţiei: Urmărirea comportamentului oamenilor în restaurant.

Fiecare, trăind în societate , îşi însuşeşte, în decursul existenţii sale , o anumită sumă de cunoştinţă despre realitatea socială, traiul oamenilor, relaţiile dintre ei. Aceste cunoştinţă se bazează pe experienţa directă a indivizilor şi pe faptul că fiecare , fiind membru unei societăţi, trăind în cadrul ei trece prin anumite procese şi fenomene sociale, face parte din anumite grupuri sociale, are anumite relaţii sociale cu alti membri ai societăţii, posedă un anumit nivel de cunoştinţă socială. Multe din activităţile practice ale oamenilor se realizează pe baza cunoştinţelor dobîndite intuitiv, din comunicarea cu seminii săi. Precum afirma marele savant Aristotel : „ Societatea nu este o simpla reuniune de oameni, ci o reuniune bazată pe relaţii interumane ”. Anume relaţiile interumane reprezintă baza formării omului ca personalitate. Sunt oare aceste relaţii bazate pa bunele maniere ale persoanelor în general ? Iar bunele maniere să fie doar o problemă de bun-simţ ? Sau numai de cultură şi de instruire? Sau numai de mediu? Se poate deduce din experienţa fiecăruia dintre noi că o comportare civilizată depinde de toate elementele enumerate mai sus. Secretul unui comportament agreabil în societate se poate obţine din decantarea bunelor obiceiuri filtrate şi adaptate de la o generaţie la alta. Bunicii, părinţii, şcoala şi nu în ultimul rînd Biserica sunt de neînlocuit într-o existenţă normală a oamenilor în societate. Un adevăr cunoscut , dar neasimilat suficient, spune că “ drumul libertăţii trece prin cultură ”.

Problema de educaţie şi de comportare civilizată există în întreaga lume şi nu vor fi niciodată pe deplin soluţionate. Este firesc să fie aşa, deoarece rezolvarea lor pe deplin depinde de schimbările ce se produc de la o epocă la altă. În toate timpurile, oamenii au avut tendinţa de a se opune legilor impuse de politeţe deoarece la prima vedere ele par restrictive şi de prisos. Sunt parcă inventate să îngrădească libertatea individului, dar, după o scurtă experienţă de viaţă ne dăm seama că comportamentul adevărat contribuiei la formarea noastră ca „ oameni ”, la bucuria de a trăi printre semeni civilizaţi.

Anume studierea procesului de comunicare interpersonală în cadrul diferitor tipuri de comunicare în masă : la lecţii, la şedinţe, la restaurant, la teatru, etc., observarea diferitor tipuri de comportament individual şi de grup, în diferite sfere ale vieţii sociale ne permite cunoaşterea cît de cît a necesităţiilor, intereselor, aspiraţiilor oamenilor. Cunoaşterea acestora ne va ajuta în pro-punerea unor soluţii pentru perfecţionarea fiinţei sociale şi stabilirea relaţiilor paşnice între persoane. Deci numai studiind comportamentul oamenilor în cadrul grupului putem evidenţia unele devieri în acest comportament, care poate aduce consecinţe foarte grave atît asupra individului cît şi asupra grupului total.

Tema pe care am ales-o noi să o abordăm în cadrul raportului este „ Comportamentul oamenilor în restaurant”. Restaurantul fiind un local public unde oamenii interacţioneză între ei, poate fi un mediu bun pentru observarea diferitor tipuri de comportament individual şi de grup: reacţii, atitudini, relaţii, gesturi, gusturi, etc.. Uneori noi uităm de arta de a lua masa împreună cu alţii, astfel noi renunţăm tot odată la actul de dăruire şi de încîntare, esenţiale pentru crearea comunităţii umane. Dacă hrana este un simplu combustibil , o scurtă oprire la McDonald’s va fi deajuns. Dar dacă este mai mult decît atît, atunci trebuie să facem loc în viaţa noastră unui ritual al mesei care să nu fie nici ieftin, nici grăbit, care să nu ne umple doar stomacul, ci să ne înnobileze şi sufletul.

Prin urmare la această cercetare sociologică se va porni de la studiul urmatoarelor elemente:

1.Cine vine la un restaurant . Se va atrage o atenţie deosebită numărului de persoane prezenţi, ce vîrstă au, de ce sex sunt.

2.Cum vin oamenii la un restaurant. Astfel se va atrage atenţia asupra vehicolelor cu care vin, cum coboară precum şi modul cum intră în restaurant.

3. Analiza vestimentaţiei celor prezenţi la restaurant. Anume prin vestimetaţie vom putea vedea cît de cît personalitatea celor prezenţi.

4. Se va referi la comportamentul atît a celor care vin cît şi a chelnerilor, astfel vom putea evedenţia cîteva tipuri de comportament.

Prin urmare scopul principal al observaţiei noastre este de a urmări comportamentul real al individului în diferite situaţii, să evedenţiem lacunele ce există astăzi în societate, care apar din cauza comportamentelor neadecvate a fiinţelor sociale, şi nu în ultimul rînd propunerea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute.

Totodată la iniţierea acestei observaţii au stat nu numai scopul şi sarcinile mai sus numite, dar şi ipotezele:

„ Dacă oamenii se vor comporta adecvat in locurile publice atunci această va influenţa asupra modului nostru de viaţă ”

„ Cu cît oamenii vor vizita mai multe localuri publice ca: restaurante, teatre, concerte cu atît se va îmbunătăţi comportamentul lor.”

„ Societatea ar atinge cote atît de înalte de dezvoltare dacă nu s-ar avea în vedere comportamentul oamenilor în cadrul unei colectivităţi.”

Preview document

Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 1
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 2
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 3
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 4
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 5
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 6
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 7
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 8
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 9
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 10
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 11
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 12
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 13
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 14
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 15
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 16
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 17
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 18
Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Observatie Sociologica - Comportamentul Oamenilor in Restaurant.doc

Alții au mai descărcat și

O Subcultura Urbana - Gastile de Cartier

PROLOG The pure and simple truth is rarely pure and never simple. Einstein Ca şi pentru celelalte ţări din Sud-Estul Europei, pentru România...

Relațiile socio-afective din Perspectiva psiho-sociala

Introducere Chiar din primele zile ale existentei sale, omul este inconjurat de semenii sai, este inclus in diverse relatii sociale, prin...

Violenta in Limbaj

ARGUMENT Lucrarea de fata are un caracter explorativ, propunindu-si sa identifice actele de violenta din cadrul procesului de comunicare care...

Comunicarea Nonverbala și Manipularea

Rezumat In vederea testarii influentei zambetului afisat de barbati si femei cu scopul de a manipula alte persoane, mai exact prin tehnica de...

Recenzie - Contemporary Urban Sociology

William G. Flanagan este profesor de sociologie la Colegiul Coe din Iowa. Această carte oferă un raport actualizat al problemelor şi dezbaterilor...

Legatura dintre Muzica si Stilul de Viata

Tema cercetarii Cercetariile si observatiile realizate in ultimele decenii au scos in evidenta importanta mai mare sau mai mica a anumitor factori...

Comunicarea în Cartier

Conceptul de comunicare Ce este comunicarea- Comunicarea este o componenta esentiala a vietii, componenta care trebuie inteleasa cat mai corect...

Ancheta Sociologică

Ancheta Sociologica Metoda de cercetare ce incorporeaza tehnici, procedee si instrumente interogative de culegere a informatiilor, specifice...

Ai nevoie de altceva?