Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 26099
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I- FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI IMPACTUL ASUPRA FAMILIEI

1.1.Familia ca sistem 7

1.1.1. Familia-concept, definire 7

1.1.2. Tipuri de familii 8

1.1.3. Funcţiile familiei 9

1.2.Migraţia-factor destabilizator al familiei 10

CAPITOLUL II- COPILUL ÎN MEDIUL FAMILIAL ŞI ŞCOLAR

2.1. Nevoile copilului 13

2.2. Ataşamentul- importanţa ataşamentului pentru dezvoltarea individului 14

2.3. Tipuri de ataşament 15

CAPITOLUL III- TEORII ALE DEZVOLTĂRII CE SUSŢIN FENOMENUL “ABANDONULUI” TEMPORAR

3.1. Teoria lui Piaget asupra dezvoltării morale 18

3.2. Teoria dezvoltării psihosociale a lui Erikson 19

3.3. Teoria lui Kohlberg asupra dezvoltării morale 21

CAPITOLUL IV-EFECTELE PSIHOSOCIALE ŞI COMPORTAMENTALE ALE“ABANDONULUI” TEMPORAR ASUPRA COPIILOR

4.1. Anxietatea de separare 23

4.2. Fobiile la copil 24

4.3. Depresia 25

4.4. Tentative de suicid 26

CAPITOLUL V- STUDIU CALITATIV ASUPRA PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ COPIII AI CĂROR PĂRINŢI SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

5.1. Aria cercetării 27

5.2. Metodologia cercetării 30

5.3. Analiza şi interpretarea datelor 31

5.3. Studii de caz 62

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Anexa 1 – Chestionar

Anexa 2- Tabele de frecventa

Anexa 3- Desenul familiei

Extras din document

INTRODUCERE

Migraţia părinţilor în căutarea unui loc de muncă care să aducă stabilitate materială familiei este unul dintre procesele sociale care au influenţat şi influenţează profund societatea românească actuală. În acest context pot afirma că milioane de cetăţeni români au ales această opţiune, în primul rând gândindu-se la binele celor dragi lor. Plecarea din ţară la muncă a părinţilor are atât efecte pozitive, cât şi efecte negative asupra copiilor rămaşi acasă. Principalele efecte pozitive sunt legate de bunăstarea materială a copiilor (îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, telefon mobil, computer etc.). Ca importanţă a efectelor negative remarc faptul că plecarea unuia dintre părinţi determină, în unele cazuri, o deteriorare a relaţiei copilului cu părintele rămas acasă. Importante efecte negative se întâlnesc la nivel psihologic. Specialiştii confirmă existenţa unei asocieri semnificative între absenţa ambilor părinţi sau doar a unuia şi frecvenţa simptomelor de deprimare la copii.

Deşi uneori diferenţele între copiii de migranţi şi cei ai căror părinţi nu au plecat de lângă familie, sunt relativ mici, în ceea ce priveşte comportamentele deviante, totuşi plecarea părinţilor reprezintă un factor de risc. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate au un profil asemănător cu cei ce trăiesc în familii monoparentale ca urmare a despărţirii părinţilor sau a decesului unuia dintre ei. Acest lucru arată că, deşi plecarea la muncă este deseori temporară, efectele asupra copiilor pot fi similare cu cele ale pierderii unui părinte prin divorţ sau deces. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate ar trebui consideraţi în situaţie de risc. Este deosebit de important să se rezolve criza de psihologi în şcoli, mai ales din cele din mediul rural. Instituţiile abilitate din punct de vedere social ar trebui să construiască un set de servicii sociale ce pot fi oferite copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate. Acestea ar trebui să includă în principal, consiliere specială, ajutor în procesul de învăţare, condiţii de petrecere a timpului liber în activităţi organizate în comun cu alţi copii, vizite la domiciliu.

Motivarea temei: am ales această temă de cercetare întrucât plecarea părinţilor la muncă in străinătate este un fenomen care ia amploare şi care poate duce la destrămarea familiei,iar un al doilea motiv ar fi unul subiectiv, deoarece chiar eu sunt unul din adolescenţii care se confruntă cu plecarea părinţilor în străinătate şi îmi este mai uşor să vorbesc despre această temă din propria experienţă.

Actualitatea temei: consider că fenomenul migraţiei reprezintă o problemă extrem de presantă în ţara noastră, pentru cei mici rămaşi acasă în grija rudelor sau a altor persoane. Datorită lipsei locurilor de muncă şi a salariilor mici, mulţi părinţi sunt nevoiţi să-şi abandoneze temporar copiii pentru a munci în străinătate. Acest fenomen a creat dezechilibre care demonstrează că suntem puţin pregătiţi, ca ţară, să atenuăm urmările negative ale migraţiei asupra copiilor. Dar, cu toate aceste, se fac eforturi continue la nivel de instituţii pentru a veni în mod real în sprijinul copiilor rămaşi acasă, prin adaptarea legislaţiei, prin crearea unor noi servicii sociale, prin cooptarea în această problematică a instituţiilor neguvernamentale etc.

Obiectivele lucrării: Am dorit ca pe parcursul acestei lucrări să evidenţiez următoarele obiective:

- determinarea particularităţilor specifice situaţiilor de risc social în cazul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

- evaluarea capacităţii acestora de a depăşi situaţiile dificile în care se află în contextul protecţiei sociale;

Cuprinsul lucrării: Pentru a realiza o bază teoretică a ceea ce urmează să evidenţiez pe parcursul lucrării mele, în Capitolul I am analizat aspecte generale legate de “Fenomenul migraţiei şi impactul asupra familiei” Am făcut acest lucru prin definirea conceptului de “familie” cu tot ceea ce înseamnă aceasta: tipuri, funcţii, şi nu în ultimul rând am detaliat teoretic “Migraţia” ca fiind un factor destabilizator al familiei.

În Capitolul II aduc în atenţie “Copilul” ce aparţine familiei şi care sunt în principal “nevoile” acestuia. Am considerat că “ataşamentul” copiilor faţă de adulţii din viaţa lui este deosebit de important pentru dezvoltarea adultului de mai târziu şi am enumerat cele mai importante tipuri de ataşament.

Capitolul III este cel în care dezvolt noţiunile teoretice legate de “abandonul temporar” şi exemplific prin “Teoria lui Piaget”, prin “ Teoria dezvoltării psihosociale a lui Erikson” şi prin “Teoria lui Kohlberg”. “Efectele psihocociale ale abandonului temporar asupra copiilor”, fac obiectul Capitolului IV al lucrării mele. Aici menţionez noţiuni ce ţin de “anxietatea, fobiile şi riscurile” la care sunt expuşii copiii rămaşi acasă la diferite persoane din anturajul părinţilor lor. În Capitolul V, prezint partea de cercetare şi anume “Aria cercetării” şi metodele la care am apelat pentru a putea obţine datele ce îmi sunt necesare pentru a realiza analiza şi interpretarea datelor.

Pentru aceasta mi-am stabilit următoarele ipoteze :

1. Dacă minorii se confruntă cu situaţia plecării în străinătate a părinţilor, atunci ei vor prezenta serioase probleme psiho-comportamentale.

2. Plecarea părinţilor în străinătate are ca rezultat înrăutăţirea situaţiei şcolare a copiilor.

Preview document

Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 1
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 2
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 3
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 4
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 5
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 6
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 7
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 8
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 9
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 10
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 11
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 12
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 13
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 14
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 15
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 16
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 17
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 18
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 19
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 20
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 21
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 22
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 23
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 24
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 25
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 26
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 27
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 28
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 29
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 30
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 31
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 32
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 33
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 34
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 35
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 36
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 37
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 38
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 39
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 40
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 41
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 42
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 43
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 44
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 45
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 46
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 47
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 48
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 49
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 50
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 51
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 52
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 53
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 54
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 55
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 56
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 57
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 58
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 59
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 60
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 61
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 62
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 63
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 64
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 65
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 66
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 67
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 68
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 69
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 70
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 71
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 72
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 73
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 74
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 75
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 76
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 77
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 78
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 79
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 80
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 81
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 82
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 83
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 84
Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Probleme Psihologice la Copiii cu Parintii Plecati la Munca in Strainatate.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Efectele Migrației

INTRODUCERE Întotdeauna au fost copii orfani ... În urma războaielor, calamităţilor, bolilor, accidentelor şi multor altor cauze. În timpurile...

Avortul - o abordare din perspectiva sociologică

Avortul- o abordare din perspective sociologică I. Consideraţii teoretice preliminarii privind fenomenul avortului 1. Istoricul avortului...

Elementele Definitorii ale Migrației

Unul din fenomenele demografice care are numeroase conotații geopolitice este migrația. Interesul arătat față de migrația populației este unul de...

Asistența Socială a Copiilor Rămași Singuri Acasă ca Urmare a Plecării Părinților la Muncă în Străinătate

Prezentul demers analizează modelul de metodologie implementat la nivelul municipiului Bucureşti în domeniu asistenţei sociale a copiilor rămaşi...

Efectele migrației - copii rămași acasă

Încadrarea temei Migraţia românilor, ţinută sub un control strict în timpul regimului comunist, a cunoscut o expansiune deosebită în anii `90,...

Asistența socială, psihologică și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate

I. Aspecte Generale 170.000 elevi de clasele V-VIII au cel putin un parinte la munca in strainatate. Dintre acestia, aproximativ 35.000 au ambii...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Argument După anul 1990, în România, ca în majoritatea ţărilor europene, tranziţia către o societate democratică, la o economie de piaţă a dus la...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Probleme psihologice ale familiei temporar dezintegrate

Adnotare Teza de licență cu tema ”Probleme psihologice ale familiei temporar dezintegrate” este constituită din 2 capitole și face o...

Efectele Migrației

INTRODUCERE Întotdeauna au fost copii orfani ... În urma războaielor, calamităţilor, bolilor, accidentelor şi multor altor cauze. În timpurile...

Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu 8 I. INTRODUCERE I.1. Procesul de Dezvoltare Regională Acest proces de dezvoltare regională...

Măsuri de Prevenire a Abandonului Școlar

1. Introducere - Abandonul şcolar în Romania, ţară membră a Uniunii Europene Am abordat această temă deoarece abandonul şcolar a devenit în...

Asistența Socială a Copiilor Rămași Singuri Acasă ca Urmare a Plecării Părinților la Muncă în Străinătate

Prezentul demers analizează modelul de metodologie implementat la nivelul municipiului Bucureşti în domeniu asistenţei sociale a copiilor rămaşi...

Ai nevoie de altceva?