Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 69125
Mărime: 340.77KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ANDREI ŞAGUNA”

Cuprins

Cuprins 2

Introducere 3

I. Modernizarea şi secularizarea gândirii, cunoaşterii şi puterii umane:

1. Precizări 6

2. Gândirea 11

3. Cunoaşterea 21

4. Puterea 34

II. Experienţa Bisericii între tradiţionalism şi nevoia de reformă :

1. Excurs despre o pastoraţie negativă, ca prolegomenă pentru o teologie actualizată 47

2. Consecinţele antropologice ale primei secularizări 61

3. Legitimitatea duhovnicească în evaluarea religiilor, ştiinţelor exacte şi a culturii profane 78

4. Repere pe itinerariul marii secularizări 106

III. Ecumenicitate, sobornicitate deschisă şi reconciliere:

1. Marile exigenţe ale Bisericii: identitatea şi inteligibilitatea împărtăşirii mesajului 123

2. Rugăciune şi reconciliere 138

3. Reforma de după Reformă 150

Concluzii 170

Bibliografie 174

Extras din document

Introducere

Religia şi societatea sunt două noţiuni care prin asocierea lor creează o dilemă. Aceea de a provoca o dramă a soluţionării. Conflictul e de natură să stârnească şi să amplifice numeroase controverse. Ieşirea din acest scandal frizează uneori pasienţele teologale. Pe ridicolul impasului se aşterne discursul neputinţei. Aceasta este incapacitatea omului de a îngemăna durabil părţile aflate în dezacord. Ceea ce poate face totuşi el, este să transforme un scandal al surzilor, o zarvă încrâncenată şi o dificultate de comunicare într-o autoculpabilizare. Singura modalitate creştină de a ieşi din criză este spovedania. Însă când criza e de proporţii, spovedania personală se dovedeşte a fi insuficientă. Nu e destul să-ţi mărturiseşti păcatele când lestul înaintaşilor tăi a instigat resurse umane care s-au dovedit nu doar creative, ci adeseori nimicitoare. Nu e salvatoare nici o căinţă revitalizantă, când balastul rămas de generaţii a declanşat energii şi aptitudini care au reconfigurat fundamental ordinea existenţei. De asemenea, nici din partea societăţii nu e suficientă destăinuirea metehnelor, deoarece noua ordine pe care a înfăptuit-o, a adus şi multă mizerie şi nedreptate în care continuă să trăiască o mulţime de oameni. Mai mult decât recunoaşterea greşelilor e îndreptarea lor, sau cel puţin încercarea de a le ameliora. Ori trebuie să recunoaştem că dacă refacerea unităţii Bisericii e atât de dificilă, cu mult mai greu va fi reconcilierea cu o societate secularizată. Însă niciodată imposibil!

În această lucrare de dizertaţie, îmi propun să tratez problema secularizării societăţii, însă dintr-o altă perspectivă decât cea clasică. Aceasta ar fi însemnat să subordonez intereselor polemice ale Bisericii motivele înstrăinării oamenilor faţă de valorile religioase şi deci să am o atitudine critică aproape exclusiv faţă de fenomenele secularizante. O asemenea poziţie este astăzi total intempestivă şi riscă să devină orbitoare faţă de inadvertenţele şi erorile ecleziale. Unei poziţii apologetice, voi prefera o atitudine lucidă, limpede şi clară, nepărtinitoare faţă de religie. De asemenea, tendinţa generală a lucrării va fi de a examina direcţiile secularizării societăţii, pentru a căuta posibilităţi de convergenţă a Bisericii cu lumea şi nu de a găsi şi inventa erori şi deficienţe ale acesteia. De aceea, de-a lungul lucrării nu voi ezita să am o atitudine critică faţă de Biserică dacă va fi cazul şi unde va fi cazul. Iar aceste poziţii vor urmării nevoia de a recunoaşte abaterile şi mai ales de a le corecta.

Primul capitol: „Modernizarea şi secularizarea gândirii, cunoaşterii şi puterii umane”, va fi structurat după cele trei puteri bisericeşti, învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare. După o scurtă precizare, lucrarea va avea ca scop, investigarea procesului de separare, individualizare, emancipare şi progres al fiecărei demnităţi umane, ca dorinţă legitimă spre diversitate şi pluralism. O Biserică, ce nu şi-a rezolvat nici astăzi rolul şi importanţa laicatului în societate este somată să-şi rezolve inapetenţele orizontale înainte de a traversa ascensiunea verticală spre împărăţia cerurilor. Această „indigestie spirituală”, este radiografiată în trei subcapitole: al gândirii, al cunoaşterii şi al puterii, planuri fără de care nu se poate zidi nici o teologie consistentă şi mai ales nu se poate realiza nici o convergenţă serioasă cu societatea seculară.

Capitolul al doilea, „Experienţa Bisericii între tradiţionalism şi nevoia de reformă”, prezintă patru subcapitole:

1. Excurs despre o pastoraţie negativă, ca prolegomenă pentru o teologie actualizată

2. Consecinţele antropologice ale primei secularizări

3. Legitimitatea duhovnicească în evaluarea religiilor, a ştiinţelor exacte şi a culturii profane

4. Repere pe itinerariul marii secularizări

După o digresiune ce are rolul de a îmbina stilistic angoasele eticului şi ale esteticului, ale vechiului şi ale noului, ale paraliziei spirituale şi ale inovaţiei abile, ale muzicalităţii şi ale dezacordului, într-o „simfonie discordantă” a refuzului paternităţii divine; sunt prezentate într-o teologie a crucii şi prin dihotomia iluminare – iluminism, consecinţele acestei prime trepte a secularizării şi premisele autonomizarea omului. Subcapitolul al treilea va urmări să măsoare gândurile deopotrivă, duhovniceşti şi raţionale, înţelepte şi talentate, insipide şi captivante, printr-o imposibilă evaluare a ştiinţelor, a unor idei religioase diferite de cea europeană, dar cu audienţă crescândă în emisfera vestică şi care au declanşat o nevoie aproape irealizabilă de unitate. În ultimul subcapitol, vor fi prezentate cu numeroase exemple şi referinţe istorice conflictele ce au făcut ca marea separare politică, ştiinţifică şi filosofică a statului de religie şi a societăţii de Biserică să se radicalizeze. Totodată, veacul XX şi episoadele nefericitelor conflagraţii mondiale vor face ca atitudinea belicoasă a celor doi poli de gravitaţie a umanului, lumea „profană” şi cea „sacră”, să caute pace şi căi paşnice de dialog.

Al treilea capitol, prezintă încercări şi mai ales ridică cerinţa de reconciliere a Bisericilor şi a societăţii cu Biserica, din ordinea naturală în ordinea harului. Aceste deziderate nu vor putea fi niciodată înfăptuite fără o preocupare constantă şi consecventă a Bisericii pentru recunoaşterea şi articularea celor două mari exigenţe ale ei: identitatea şi inteligibilitatea. În primul subcapitol, va fi reevaluată tema mesajului creştin din perspectivă modernă pornind de la dogma Sfintei Treimi, ca model suprem de comuniune sobornicească şi de slujire în şi prin iubire. Pentru aceasta este nevoie atât de rugăciune cât şi de reformă interioară, dar şi de o civilizaţie a dialogului destins şi necrispat, pentru ca omul să poată ieşi schimbat la faţă din toate experienţele de inginerie „psihologice”, „socio-afective”, „educative” şi „spirituale”. Ultimul subcapitol, se doreşte o încercare îndrăzneaţă de a sugera câteva soluţii, pornind şi folosind ceea ce s-a realizat bun şi constructiv prin care să se încurajeze libertatea de gândire, de vorbire, de mişcare şi de trăire, menţinând adevărul în iubire.

Preview document

Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 1
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 2
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 3
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 4
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 5
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 6
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 7
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 8
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 9
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 10
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 11
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 12
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 13
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 14
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 15
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 16
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 17
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 18
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 19
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 20
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 21
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 22
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 23
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 24
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 25
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 26
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 27
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 28
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 29
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 30
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 31
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 32
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 33
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 34
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 35
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 36
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 37
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 38
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 39
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 40
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 41
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 42
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 43
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 44
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 45
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 46
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 47
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 48
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 49
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 50
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 51
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 52
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 53
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 54
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 55
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 56
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 57
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 58
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 59
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 60
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 61
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 62
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 63
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 64
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 65
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 66
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 67
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 68
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 69
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 70
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 71
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 72
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 73
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 74
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 75
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 76
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 77
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 78
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 79
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 80
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 81
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 82
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 83
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 84
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 85
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 86
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 87
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 88
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 89
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 90
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 91
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 92
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 93
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 94
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 95
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 96
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 97
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 98
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 99
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 100
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 101
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 102
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 103
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 104
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 105
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 106
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 107
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 108
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 109
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 110
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 111
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 112
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 113
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 114
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 115
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 116
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 117
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 118
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 119
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 120
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 121
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 122
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 123
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 124
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 125
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 126
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 127
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 128
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 129
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 130
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 131
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 132
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 133
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 134
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 135
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 136
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 137
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 138
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 139
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 140
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 141
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 142
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 143
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 144
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 145
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 146
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 147
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 148
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 149
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 150
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 151
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 152
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 153
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 154
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 155
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 156
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 157
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 158
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 159
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 160
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 161
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 162
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 163
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 164
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 165
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 166
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 167
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 168
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 169
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 170
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 171
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 172
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 173
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 174
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 175
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 176
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 177
Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere - Pagina 178

Conținut arhivă zip

  • Religia si Societatea intre Secularizare si Reconciliere.doc

Alții au mai descărcat și

Sinuciderea - adâncire în moarte - o viziune a spiritualității ortodoxe

INTRODUCERE Nici un domeniu al activităţilor omeneşti nu mai este străin pentru cercetători. Tot ceea ce a contribuit la edificarea omului nu...

Despre Secularizare

Astazi, pentru prima data în istorie, cultura occidentala ce cuprinde din ce în ce mai mult planeta, apare ca o cultura deschisa, plina de...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Metode si Tehnici in Asistenta Sociala

1. Asistenţa socială de la acţiune a empirică la intervenţia ştiinţifică Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, în baza valorilor...

Legea de Stat si Recunoasterea Proprietatii in Romania Rurala.

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Cultura și Religia Islamică

1.Islamul Islamul a luat naştere in Arabia, actuala Arabie Saudită în secolul al VII-lea, avându-l ca fondator pe profetul Mahomed. În secolele...

Ai nevoie de altceva?