Situatia Tinerilor pe Piata Muncii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Situatia Tinerilor pe Piata Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 125 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Sociologie

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. METODOLOGIA CERCETĂRII 5
2. ABORDAREA CANTITATIVĂ A TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 11
2.1. ANALIZA INDICATORILOR PRINCIPALI AI PIEŢEI MUNCII CU REFERIRE LA POPULAŢIA
TÂNĂRĂ 11
2.2. STAREA SISTEMULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 16
2.3. ASPECTE CANTITATIVE ŞI STRUCTURALE ALE OCUPĂRII POPULAŢIEI TINERE 19
2.4. OCUPAREA INCOMPLETĂ ŞI INFORMALĂ A POPULAŢIEI TINERE 26
2.5. CONDIŢIILE DE MUNCĂ 29
2.6. ŞOMAJUL ÎN RÂNDUL TINERETULUI 32
2.7. POPULAŢIA TÂNĂRĂ INACTIVĂ 35
3. ABORDAREA CALITATIVĂ A TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 40
3.1. TINERII ANGAJAŢI 40
3.1.1. GENERALITĂŢI 40
3.1.2. CONDIŢIILE DE ANGAJARE A TINERILOR 43
3.1.3. STABILITATEA TINERILOR ANGAJAŢI ÎN ORGANIZAŢII 48
3.1.4. EXPUNEREA LA RISC A TINERILOR ANGAJAŢI 53
3.2. TINERII CARE ACTIVEAZĂ PE CONT PROPRIU 57
3.3. TINERII ÎNTREPRINZĂTORI 64
3.4. TINERII FĂRĂ OCUPAŢIE 70
3.5. TINERII STUDENŢI 78
3.6. RELAŢIILE DE MUNCĂ ÎNTRE ANGAJATORI ŞI TINERII ANGAJAŢI PRIVITE PRIN PRISMA
ANGAJATORILOR 84
4. POLITICI DE AMELIORARE A SITUAŢIEI TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 95
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 102
ANEXE 108

Extras din document

INTRODUCERE

Evoluţia proceselor din economia Republicii Moldova din ultimii ani atestă o ameliorare relativă a situaţiei după mai mulţi ani de criză practic în toate domeniile ale vieţii social- economice. Într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani, principalii indicatori macroeconomici marchează o creştere economică durabilă şi o stabilizare relativă macroeconomică, iar indicatorii sociali indică o îmbunătăţire modestă a situaţiei în domeniile sferei sociale.

Pe fundalul acestor schimbări spre bine a vieţii social-economice din republică, o ameliorare a situaţiei ar trebui să se observe şi pe piaţa muncii. Or, piaţa muncii, fiind o piaţă derivată, trebuie să reflecte pe deplin succesele sau insuccesele înregistrate de economia naţională. Însă, analiza evoluţiilor de pe piaţa muncii din Republica Moldova din ultimii ani, reflectă o reducere continuă a principalilor indicatori ocupaţionali, ceea ce nicidecum nu se leagă cu creşterile înregistrate în principalele ramuri ale economiei reale.

În condiţiile diminuării principalilor indicatori ocupaţionali situaţia tinerilor pe piaţa muncii a devenit şi mai gravă. Într-adevăr, în ultimii ani se observă o descreştere simţitoare a ponderii populaţiei ocupate tinere în totalul populaţiei ocupate, în timp ce şomajul tineretului ia proporţii îngrijorătoare. Tinerii se confruntă nu numai cu un risc mai mare de a deveni şomeri, comparativ cu alte grupuri ocupaţionale de pe piaţa muncii, dar şi cu alte probleme legate de:

• plasarea în câmpul muncii;

• formarea profesională neadecvată exigenţelor pieţei muncii;

• salarizarea indecentă;

• de oportunităţile de angajare neatractive;

• migraţia internaţională de muncă în masă etc.

Din aceste motive tinerii sunt consideraţi un grup social-vulnerabil pe piaţa muncii care necesită măsuri suplimentare de protecţie socială.

Anume analiza tendinţelor din domeniul ocupării populaţiei tinere în toată complexitatea ei reprezintă obiectul de studiu al cercetării „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii” realizată la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Republica Moldova.

Cercetarea dată se axează, în special, pe determinarea conţinutului problemelor cu care se confruntă tinerii pe piaţa muncii, depistarea cauzelor principale care generează problemele tinerilor pe piaţa muncii, precum şi asupra găsirii soluţiilor necesare de depăşire a acestor probleme. Trebuie menţionată şi semnificaţia cercetării în contextul declarării anului 2008 drept An al Tineretului.

Studiul include o analiză cantitativă a evoluţiei principalilor indicatori ai ocupării populaţiei tinere. De asemenea studiul prevede şi o analiză calitativă în baza realizării unei cercetări sociologice privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii în scopul obţinerii unor informaţii cât mai complete, necesare pentru formularea unor politici concrete şi identificarea unor soluţii care ar permite integrarea mai rapidă pe piaţa muncii a grupului ocupaţional nominalizat. Un alt obiectiv important al studiului poate fi considerat şi determinarea atitudinii agenţilor economici faţă de tinerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Studiul se finalizează cu anumite concluzii şi propuneri de ameliorare a situaţiei tinerilor pe piaţa muncii.

1. METODOLOGIA CERCETĂRII

În vederea realizării studiului „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii” au fost utilizate mai multe categorii şi concepte sociale, demografice şi economice, necesare pentru analiza situaţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi unii indicatori statistici utilizaţi pentru evaluarea situaţiei date. Printre acestea, principalele sunt:

Populaţia activă - din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.

Populaţia ocupată - cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care au desfăşurat o activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.

Şomerii conform recomandărilor BIM - sunt persoanele de 15 ani şi peste, care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri, sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.

Salariat - este considerată persoana care-şi exercită activitatea în baza unui contract de muncă în cadrul unei organizaţii sau la persoane particulare, în schimbul unei recompense sub formă de salariu, în bani sau în natură, comision etc.

Patron - este persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria unitate pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau mai mulţi salariaţi permanenţi.

Lucrător pe cont propriu - este persoana care-şi exercită în unitatea proprie sau într-o afacere individuală, fără a angaja vre-un salariat permanent, fiind ajutat sau nu de membrii familiei neremuneraţi. Sunt încadraţi în această categorie întreprinzătorii independenţi (vânzătorii ambulanţi, taximetriştii particulari etc.), liber-profesioniştii (muzicanţi, avocaţi, etc.), zilierii ocazionali, agricultorii individuali.

Lucrător familial neremunerat - este persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte salariu. Gospodăria ţărănească este considerată o astfel de unitate.

Ocuparea formală - include lucrătorii pe cont propriu sau patronii care lucrează în întreprinderile sectorului formal şi salariaţii pentru care patronul plăteşte contribuţii sociale şi care beneficiază de concediu anual plătit, de concediu medical plătit.

Ocuparea informală - cuprinde persoanele ocupate aflate în următoarele situaţii: lucrători pe cont propriu sau patroni care lucrează în întreprinderile sectorului informal; ajutori familiali angajaţi la întreprinderile sectorului formal sau la întreprinderile sectorului informal; salariaţi angajaţi la întreprinderile sectorului formal sau informal, precum şi în gospodăriile particulare ale cetăţenilor pentru care patronul nu plăteşte contribuţiile sociale, nu beneficiază de concediu anual plătit şi de concediu medical plătit, în caz de boală; persoane ocupate cu producerea de produse agricole în gospodăriile casnice, în exclusivitate pentru consumul propriu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Situatia Tinerilor pe Piata Muncii.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ