Violența și abuzul asupra minorului în familie

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 44037
Mărime: 221.96KB (arhivat)
Publicat de: Doru David
Cost: 13 puncte

Extras din proiect

INTRODUCERE

Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură epistemologică şi metodologică deoarece subiectul este nu numai de actualitate ci şi de o complexitate aparte. Conştientizând faptul că spiritul ştiinţific în cadrul căruia mă plasez, presupune o anumită rigurozitate şi implicit etapizare, în travaliul deopotrivă analitic şi sintetic, teoretic şi aplicativ la care am recurs, voi pune accent pe următoarele aspecte.

În capitolul I, sugestiv intitulat “Violenţa în familie- perspective teoretice” îmi propun să trec în revistă principalele teorii referitoare la violenţa în familie. Amintindu-le din perspectiva punctelor tari şi a celor slabe voi avea posibilitatea să le reliefez contribuţiile; totodată creez premizele pentru propria mea perspectivă asupra acestui fenomen anomic cu un impact deosebit încă, în societatea românească de la început de mileniu III. În cuprinsul acestui capitol îmi propunem să prezint formele de manifestare ale violenţei domestice în cadrul cărora se regăseşte abuzul asupra copilului. Aspectul amintit va reprezenta conţinutul celui de-al II-lea capitol, “Abuzul asupra copilului în familie” care va avea o pondere aparte în economia lucrării. Voi pune accent pe aspectele individualizante ale abuzului asupra copilului pe care le consider apriori abateri de la funcţiile familiei. În momentul în care aceasta cultivă atitudini neadecvate faţă de viitorul adult este condamnată în timp la aneantizare. Impactul deşi nebănuit de simţul comun este însă cu mult mai mare întrucât pune sub semnul dubitativului chiar funcţionarea în condiţii optime a organismului social.

Întrucât conştientizăm faptul că un copil abuzat poate deveni la rândul său un subiect al unui astfel de comportament, în cuprinsul celui de-al III-lea capitol, “Prevenirea şi combaterea violenţei asupra minorilor în familie”, voi prezenta factorii implicaţi în prevenirea şi combaterea acestui flagel. Cum individul se realizează prin şi în cadrul societăţii, aceasta are datoria să promoveze politici publice sociale având drept deziderat protecţia copilului. Deoarece în orice societate democratică mass-media este considerată a patra putere în stat consider că se impune să prezint rolul acesteia în formarea unor comportamente prosociale în cadrul cărora se regăsesc şi aspectele ce constituie obiectul lucrării mele. Implicare organizaţiilor publice şi private este condiţionată într-o anumită măsură de cadrul legislativ

centrat pe protecţia copilului; tocmai de aceea îmi propun să le prezint, deşi într-o ordine inversată, una în completarea celeilalte.

Cel de-al IV-lea capitol va fi un studiu de caz în care voi prezenta cum se poate realiza reinserţia socială a copilului abuzat. Procesul amintit are un impact deosebit asupra personalităţii în formare, dar şi asupra sistemului social în integralitatea sa, căci individul şi societate nu se pot închipui decât edificându-se unul pe celălalt după cum ar spune adepţii interacţionalismului simbolic la ideile cărora ader.

Întrucât mă plasez într-o perspectivă ştiinţifică voi recurge la o metodologie teoretică şi aplicativă adecvată cercetării mele. Tocmai de aceea aspectele abordate se raportează la principiul coerenţei şi implicit la exigenţa abordării graduale, adică de la simplu la complex. Pentru a ajunge la anumite concluzii voi recurge la o perspectivă analitică şi la corelatul său, perspectiva sintetică. Îmi propun să valorizez nu doar modalitatea algoritmică de abordare a temei întrucât va exista riscul să mă situiez pe căi bătătorite de alţii cu mult înaintea mea; de aceea ori de câte ori voi avea prilejul ne voi plasa într-o perspectivă euristică din dorinţa de a Studiul de caz în cel de-al IV-lea, va constitui metoda de cercetare pe care o voi analiza.

Nu am pretenţia să ajung la adevăruri ultime căci astfel m-aş înstrăina de esenţa spiritului ştiinţific. Lucrarea mea se doreşte a fi mai întâi de toate o actualizare a unei probleme perene pentru civilizaţia umană şi implicit pentru ethosul românesc. Dacă voi reuşi, este posibil ca pe viitor copilul să fie într-o mai mică măsură o expresie a conştinţei nefericite.

CAP I VIOLENTA IN FAMILIE - PERSPECTIVE TEORETICE

1.1 DEFINIREA VIOLENTEI IN FAMILIE

În demersul nostru, deopotrivă explicativ şi comprehensiv, plecăm de la premisa că „familia constituie o formă de relaţii sociale între indivizi uniţi între ei prin casatorie sau rudenie. Într-o familie există soţii, parinţii şi copii, dar uneori, se află şi alte persoane între care există legături de rudenie, inclusiv soţii singuri şi fără copii alcatuiesc o familie”( I.M. Ropoţică, 2007, p. 34). În cadrul familiei se instituie relaţii mai degrabă de comuniune sufletească; cu toate acestea apar şi situaţii în care stările conflictuale predomină.

La întrebarea: „ce este violenţa?” răspunsurile cunosc diferenţieri de nuanţă, dar în esenţa lor apreciază că „presupune utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ, grup sau clasă socială în scopul impunerii asupra altora” ( S.M. Rădulescu, 1993, p. 670 în C. Zamfir şi L. Vlăsceanu coord.). Violenţa în familie se individualizează printr-un ansamblu de acţiuni fizice sau verbale, cu un anumit grad de forţă fizică, săvârşită cu intenţie de către un membru al familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care produce suferinţă fizică, psihică, sexuală sau pagubă materială. Se poate observa că din perspectivă juridică, violenţa desemnează folosirea forţei fizice sau a altor mijloace coercitive pentru a produce daune sau vătămări celor apropiaţi. Actul de violenţă generează, intenţionat sau nu, o suferinţă fizică, psihică altei persoane. Psihologii consideră că violenţa caracterizează comportamentul agresiv exprimat, cel mai adesea, ca urmare a unor frustrări (S.M. Rădulescu, 1993, p. 670 în C. Zamfir şi L. Vlăsceanu coord). Este considerată un exces de putere, o modalitate de constrângere exercitată asupra celorlalţi, dar în mod paradoxal înfăţişează uneori şi lipsa de putere; în cea de-a doua ipostază, aspiraţia persoanei agresive de a se afirma într-un anumit fel este atât de intensă, încât manifestările se schimbă în agresivitate distructivă care generează violenţa. (M. Voinea şi I. Apostu, 2008, p.118).

Făcând recurs la istorie se poate observa că violenţa în familie a existat dintotdeauna în cadrul societăţilor, însă, a fost recunoscută ca problemă socială abia în a doua jumătate a secolului XX, pe fondul mutaţiilor paradigmatice, economice si ideologice produse în Occident şi mai apoi, în ţările foste comuniste. (Idem, p.114). Problema ce constituie obiectul analizei mele a fost conştientizată târziu în ethosul românesc, datorită faptului că familia este privită ca un spaţiu privat în care nu pot fi acceptate intervenţii din exterior. Situaţia a avut o intensitate cu mult mai mare în fostele ţări comuniste, care nu recunoşteau existenţa cazurilor de violenţă manifestate la nivelul familiei. (E. Zamfir, 2005, p.9). „Odata recunoscută ca problemă socială, violenţa în familie a fost conceptualizată în mod gradual, folosind termeni precum: bătaia soţiei, violenţa domestică, violenţa în relaţia de cuplu, conflict conjugal, violenţa în familie, violenţa împotriva familiei” ( M. Voinea şi I. Apostu, 2008, p. 115).

Preview document

Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 1
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 2
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 3
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 4
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 5
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 6
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 7
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 8
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 9
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 10
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 11
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 12
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 13
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 14
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 15
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 16
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 17
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 18
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 19
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 20
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 21
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 22
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 23
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 24
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 25
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 26
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 27
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 28
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 29
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 30
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 31
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 32
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 33
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 34
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 35
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 36
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 37
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 38
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 39
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 40
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 41
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 42
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 43
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 44
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 45
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 46
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 47
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 48
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 49
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 50
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 51
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 52
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 53
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 54
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 55
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 56
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 57
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 58
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 59
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 60
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 61
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 62
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 63
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 64
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 65
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 66
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 67
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 68
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 69
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 70
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 71
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 72
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 73
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 74
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 75
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 76
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 77
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 78
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 79
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 80
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 81
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 82
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 83
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 84
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 85
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 86
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 87
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 88
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 89
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 90
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 91
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 92
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 93
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 94
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 95
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 96
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 97
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 98
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 99
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 100
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 101
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 102
Violența și abuzul asupra minorului în familie - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Violenta si Abuzul asupra Minorului in Familie.docx

Alții au mai descărcat și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Violența în Familie - Un Fenomen Social

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE I.1. Aspecte generale privind violenţa I.1.1. Definirea violenţei Violenţa...

Prevenirea și diminuarea violenței în școală - ciclul primar și gimnazial

Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au existat şi...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Tehnici de Intervenție în Asistență Socială - Abuz asupra Copilului

Tehnici de interventie în asistenta sociala – Abuz asupra copilului 1.Referirea cazului În cazul de fata vom studia problema unei fetite de 9 ani...

Managementul de Caz al Copilului Aflat în Dificultate

1. Identificarea cazului: Studiul de caz a fost luat in evidenta SPAS la sesizarea directa a familiei copilului care a cerut inscrierea copilului...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Sărăcia o Problemă Mondială

SĂRĂCIA O PROBLEMĂ MONDIALĂ În 2005, Banca Mondială publica rezultatele cercetărilor făcute în 27 de ţări (pentru a obţine un indicator comparabil...

Te-ar putea interesa și

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Mass media și abuzul sexual al copiilor din perspectiva asistenței sociale

Introducere Abuzul sexual îndreptat împotriva unui copil presupune implicarea copilului imatur/dependent sau a unui adolescent, de catre adult,...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Cauzele și Efectele Violenței Domestice Asupra Victimelor

I. Scopul cercetării : Cauzele şi efectele violenţei domestice asupra victimelor Introducere Violenta (intra) familiala constituie “orice forma...

Ai nevoie de altceva?