Analiza Activitatii Firmelor Cotate la Bursa de Valori

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Activitatii Firmelor Cotate la Bursa de Valori.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: MATEI MONICA MIHAELA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

1)Descrierea datelor 2
2)Statistici descriptive 5
3)Transformări asupra datelor 9
4) Reducerea dimensionalitatii 11
5) Analiza cluster 16
6) Concluzii 22

Extras din document

1)Descrierea datelor

1.1 Datele supuse analizei

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele care vor fi supuse analizei:

1.2. Descrierea variabilelor

În continuare voi face o descriere a variabilelor, explicând semnificația fiecăreia:

Active circulante(AC)= acele valori economice sub forma stocurilor, inclusiv a producției în curs de execuție, a creanțelor, investițiilor financiare pe termen scurt și a disponibilităților bănești.

Active imobilizate(AI)= totalitatea bunurilor care au o durată de utilizare mai mare de un an, participă la mai multe faze de exploatare.

Capitalul subscris vărsat(CSV)= Capitalul sub formă de fonduri sau bunuri cu care acționarii unei companii finanțează compania, spre deosebire de capitalul obținut din câștiguri sau din donații.

Creanțe(C)= Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect într-un raport juridic de obligație, denumită creditor, de a pretinde celeilalte părti, denumită debitor, îndeplinirea obligației acesteia.

Datorii(D)= surse de finanțare externe puse la dispoziția unei întreprinderi, fie obligatari și instituții de credit (datorii financiare), fie de furnizori (în general datorii din exploatare), fie de alți terți (datorii fiscale și sociale).

Venituri totale(VT)= creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exercițiului contabil sub formă de intrări sau creșteri ale activelor sau descreșteri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

Cheltuieli totale(CT)= ansamblul cheltuielilor bănești, indiferent de destinatie.

Rezultat brut(RB)= Rezultat determinat din diferența dintre veniturile și cheltuielile realizate între sfârșitul și începutul exercițiului

Rezultat net(RN)= Partea din profitul neimpozabil obținut de către agentul economic și care revine întreprinzătorului (acționar sau asociat).

Număr de angajați(NA)=Numărul de angajați permanenți în cadrul companiei.

1.3 Semnificația indicatorilor

La bursa de valori fiecare firmă este reprezentată de un indicator. În tabelul de mai jos se poate observa corespondența dintre indicatori și firme. Cu portocaliu sunt reprezentați indicatorii, iar sub fiecare indicator este scris numele firmei pe care o reprezintă.

1.4 Descrierea formelor

Datele au fost preluate de pe site-ul Bursei de Valori București și reprezintă 30 de companii, majoritatea din domeniul construcțiilor. Datele corespund anului 2011 și reprezintă informațiile financiare corespunzătoare celor 30 de firme supuse analizei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Activitatii Firmelor Cotate la Bursa de Valori.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ