Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16166
Mărime: 428.33KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Lazar Dorina
UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ CLUJ-NAPOCA

Cuprins

CAPITOLUL I. Elemente generale legate de sistemului bancar Pag

1.1. Componentele sistemului bancar si funcţiile sale 6

1.2. Tipologia bǎncilor şi a altor instituţii bancare 7

1.3. Relaţiile instituţiilor de credit cu Banca Centrală 12

1.4. Operaţii bancare 13

CAPITOLUL II. Coordonate de bază privind managementul bancar

2.1. Indicatorii de performanţa bancară 21

2.2 Definirea riscurilor bancare 27

2.3. Clasificarea riscurilor bancare 30

2.4. Evoluţii şi tendinţe privind riscurile bancare 35

2.4.1. Evoluţia ratei dobânzii ,componentǎ a ricului de piaţǎ 37

2.4.2.Dinamica inflaţiei in România 41

CAPITOLUL.III. Factorii determinanţi ai creditului acordat populaţiei.

Model econometric

3.1. Specificarea si definirea modelului multifactorial 43

3.2. Identificarea modelului multifactorial 44

3.3. Estimarea parametrilor modelului multifactorial 45

3.3.1. Ipoteze pentru estimarea parametrilor 45

3.4. Analiza legǎturii dintre variabila endogenǎ şi cele exogene 47

CAP.IV. Realizarea previziunilor folosind modelul ARIMA 59

CONCLUZII 64

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

CAPITOLUL I

Elemente generale legate de sistemul bancar

Sistemul bancar al unei ţări este definit prin reţeaua instituţiilor de credit rezidente în ţara respectivă şi a relaţiilor economice în care componentele acesteia sunt parte. Reţeaua instituţiilor de credit este exprimată de tipurile de bănci care funcţionează într-o ţară, iar relaţiile economice în care acestea sunt parte – prin funcţiile pe care le îndeplinesc în economie. Constituirea sistemului bancar este rezultatul unui lung proces istoric de dezvoltare a economiei şi a relaţiilor în care intră agenţii economici. Apariţia băncilor în lumea modernă este considerată a fi rezultatul dezvoltării comerţului în Evul Mediu, în special prin contribuţia oraşelor autonome. Prima bancă este datată 1171 în Veneţia; azi, în cele peste 190 de state, funcţionează circa 50.000 de societăţi bancare.

În România sistemul bancar actual s-a constituit pornind de la patru bănci, având reţele proprii: Banca Naţională, Banca de Investiţii, Banca Română de Comerţ Exterior şi Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară. Aceste bănci aveau specializare strictă şi deţineau monopolul operaţiunilor bancare cu personae juridice. Persoanele fizice puteau efectua operaţiuni bancare numai prin CEC, instituţie care era o quasibancă, deoarece: avea atribuţii de mobilizare a disponibilităţilor băneşti de la populaţie, nu credita activitatea economică, putea oferi credite de consum (construcţii de locuinţe,unele cumpărări în rate ş.a.).După 1989 sistemul bancar românesc s-a diversificat ca număr de participanţi, în anul 1998 funcţionând peste 40 de firme de tipul societăţi bancare, cu circa 55.000 de angajaţi. Astfel, a început un profund proces de restructurare , privatizare care este încă în derulare. Restructurarea a debutat în 1990 cu legea privind societăţile comerciale, prin care erau astfel definite inclusiv instituţiile bancare. Apoi, în 1991, s-au adoptat legi privind activitatea bancară (Legea 33/1991) şi Legea privind statutul Băncii Naţionale (Legea 34/1991), prin care se face redefinirea atribuţiilor Băncii Naţionale a României ca bancă centrală. Se creează apoi BCR, ca bancă pentru deservirea agenţilor economici persoane juridice pentru operaţiunile lor băneşti. Privatizarea a însemnat crearea unor societăţi bancare private şi începerea procedurilor pentru vânzarea cotei de capital pe care statul o deţine la băncile existente în sistem dinainte de 1989.

În sistemul bancar românesc se regăsesc acum Banca Naţională a României, băncile comerciale şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul bancar. Între băncile comerciale, în afara celor deja menţionate, funcţionează şi alte bănci cu capital de stat (cum este Eximbank – Banca de Export-Import a României, fondată în 1992 prin hotărâre de guvern şi având ca obiect asigurarea creditelor de export), bănci private, multe în expansiune (Banca „Ion Ţiriac”, Banca Transilvania), bănci fondate de grupuri de afaceri din străinătate (Group Socièté Gènèral, Reiffeisen Bank, ING Bank) şi bănci comerciale de însemnătate locală rezultate prin reorganizarea aşa-ziselor bănci populare. Dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul bancar menţionăm: Fondul român pentru garantarea creditelor pentru întreprinzătorii privaţi (FRGC), Agenţia pentru valorificarea activelor bancare (AVAB), Institutul Bancar Român (IBR), Asociaţia Română a Băncilor (ARB) ş.a.

FRGC, fondat prin hotărâre de guvern în 1992, cu capital rezultat prin participarea Agenţiei Naţionale de Privatizare şi a unor bănci (BCR, BRD, Banca Agricolă şi Banca Română de Comerţ Exterior, absorbită în 1999 de BCR ca urmare a iminenţei falimentului) este o instituţie care are ca obiect de activitate garantarea creditelor pe termen mediu şi lung (până la 10 ani), în exclusivitate pentru firme private solicitatoare de credite, susţinute sau nu cu proiecte de investiţii. Scopul acestei activităţi, susţinut şi printr-un credit nerambursabil de un milion USD acordat de Banca Federală de Rezervă a Canadei, este de a asigura distribuirea riscului bancar pentru acele bănci care acceptă credite importante pentru agenţii privaţi, mai ales pentru proiecte de dezvoltare.

AVAB, fondată prin hotărâre de guvern în 1998, este o instituţie care preia active incerte de la băncile comerciale, în schimbul unor titluri de stat, cu scopul de a recupera datoriile debitorilor neperformanţi şi de a reface astfel capacitatea băncilor de a credita economia.

Preview document

Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 1
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 2
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 3
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 4
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 5
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 6
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 7
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 8
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 9
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 10
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 11
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 12
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 13
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 14
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 15
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 16
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 17
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 18
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 19
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 20
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 21
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 22
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 23
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 24
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 25
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 26
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 27
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 28
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 29
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 30
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 31
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 32
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 33
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 34
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 35
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 36
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 37
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 38
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 39
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 40
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 41
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 42
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 43
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 44
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 45
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 46
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 47
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 48
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 49
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 50
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 51
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 52
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 53
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 54
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 55
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 56
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 57
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 58
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 59
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 60
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 61
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 62
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 63
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 64
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 65
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 66
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 67
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 68
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 69
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 70
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 71
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 72
Analiza Cantitativă a Evoluției Principalelor Riscuri Bancare - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Analiza Cantitativa a Evolutiei Principalelor Riscuri Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Software Statistic

1. INTRODUCERE DESPRE MIGRATIE Fenomenul migratiei a existat dintotdeauna, concretizat prin transhumanta, invazii, colonizari si cruciade, sau...

Metodologia de Analiză și Predicție Box - Jenkins

2. 1 Noţiuni introductive privind procedura Box – Jenkins În literatura de specialitate, procedura Box – Jenkins pentru prelucrarea unei serii de...

Econometrie

Econometria este acea ramura a economiei in care ipotezele apar sub forma expresiilor matematice, iar seriile de date sunt colectate empiric si...

Gradul de Îndatorare al Sucevenilor la Bănci

1.Definirea temei de cercetare Datorită faptului că din ce în ce mai mulţi români solicită şi apelează la creditele bancare , studierea...

Banca Comercială Carpatica

1. Banca Comercială Carpatica, înfiinţată în anul 1999, cu sediul în Sibiu, are o bună reţea de canale de distribuţie în aproape toate oraşele...

modelul autodegresiv

Se cunosc următoarele date privind consumul final al gospodăriilor populaţiei corectat cu IP şi venitul disponibil real al populaţiei în România,...

Cursuri de Econometrie

Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice în scopul evaluării legăturilor dintre fenomene şi a modelării variaţiei lor în timp....

Proiect Statistica

Evolutia activitãtii statistice a determinat conturarea mai multor metode de observare, care de regulã se folosesc combinat sub îndrumarea ]i...

Ai nevoie de altceva?