Analiza Financiara a Veniturilor Studentilor si Sursa Acestora

Imagine preview
(7/10)

Acest proiect trateaza Analiza Financiara a Veniturilor Studentilor si Sursa Acestora.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

1. Definirea temei de cercetare.3
2. Stabilirea obiectivelor cercetării .3
3. Identificarea ipotezelor și a variabilelor studiului .3
4. Definirea colectivității cercetate, a unității de cercetare și a unității de sondaj.4
5. Stabilirea mărimii eșantionului și a metodei de eșantionare.4
6. Organizarea modului de desfășurare a activității pe teren. Stabilirea bugetului pe activități și în funcție de timp.5
7. Centralizarea rezultatelor, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor anchetei .5
8. Posibile corelații și interpretarea acestora.13
9. Concluzii și propuneri.14
10. Anexa 1 – CHESTIONAR .15

Extras din document

1. Definirea temei de cercetare

Proiectul porneşte de la premisa că studenţii sunt constructorii societăţii bazate pe cunoaştere şi punctul central al strategiilor care urmăresc să facă învăţământul superior mai eficace şi mai responsabil. Având în vederea aceste aspecte, este justificată nevoia de a avea cât mai multe informaţii despre viaţa studenţilor pentru a evalua politicile curente din învăţământul superior, dar şi pentru a propune noi politici în vederea creşterii calităţii învăţământului universitar şi a calităţii vieţii studenţilor.

2. Stabilirea obiectivelor cercetării vizează:

- furnizarea unor indicatori comparabili şi a unor informaţii de bază care să descrie condiţiile socio-economice ale studenţilor din cadrul eşsantionului stabilit;

- furnizarea unui sistem structurat şi standardizat de monitorizare cu ajutorul căruia pot fi identificate efectele măsurilor structurale şi schimbările produse la nivelul unor grupuri specifice de studenţi;

- descrierea situaţiei curente şi identificarea obstacolelor care pot interveni în funcţionarea Ariei Învăţământului Superior.

3. Identificarea ipotezelor și a variabilelor studiului

Unii autori consideră ipoteza momentul creator al cercetării. Primul moment creator este alegerea, identifiacarea unei probleme din viața reală pe care s-o supunem invesțigației. Al doilea moment creator este definirea precizarea variabilelor.Vom începe întodeauna cu variabila dependentă. Ipoteza este o explicație anticipativă , o afirmație previzorie care descrie o relație de cauzalitate menită să explice un fenomen. Cei mai mulți autori trei niveluri sau etape în stabilirea și formularea ipotezei: ipoteza generală, ipotezele operaționale sau de lucru și ipoteza statistică sau ipoteza de nul.

Mai întâi alegem variabila dependentă si, pe calea inversă, identificăm variabila independentă. Astfel,avem un demers deductiv de inferență(de la efect la cauză). Variabila poate fi o acțiune fizica sau o reacție fiziologică.

4. Definirea colectivității cercetate, a unității de cercetare și a unității de sondaj

Colectivitatea de cercetare o reprezintă studenții anului III, învatamânt la distanţă, un sondaj de 97 de studenţi, specializarea Economie, Universitatea Ioan Cuza, Iași, care au completat chestionarul aplicat online care cuprinde întrebari privind profesia şi domeniul de activitate ale studentului, venitul lunar obtinuţ, sursa venitului.

5. Stabilirea mărimii eșantionului și a metodei de eșantionare

Pentru o cât mai fidelă comparabilitate, au fost stabilite un cadru general de eșantionare, și o serie de caracteristici general ape care trebuie să le îndeplinească grupul țintă. Populația investigată este compusă din 97 studenti, taxă și buget, învățământ la distanță.

Pornind de la aceste caracteristici de bază ale eşantionului de investigat şi utilizând caracteristicile reţelei de învăţământ superior din România, a fost elaborat un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Caracteristicile eşantionului au vizat:

o dimensiunea localităţii în care funcţioneazăinstituţia de învăţământ superior: peste 500000 de locuitori;

o finanțarea instituției de învățământ superior: public;

o programul de studii conform invățământului de tip Bologna: licență anul III;

o forma de studiu: învățământ la distanță;

o limba de predare: limba română;

o domenii de activitate.

Am folosit cercetarea descriptivă, având ca scop o interpretare relevantă și obiectivă, astfel, fiind mai ușoară înțelegerea și interpretarea rezulatelor, fapt ce ne ajută la luarea unei decizii în ceea ce privește problema decizională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara a Veniturilor Studentilor si Sursa Acestora.doc

Alte informatii

analiza economico-financiara a veniturilor studentilor, venitul acestora, sursa, si admisnistrarea veniturilor.