Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 13 fișiere: doc, ppt
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 48188
Mărime: 2.02MB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emilia Gogu

Cuprins

 1. Cuvânt introductiv I-II
 2. CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI ROMÂNESC 1
 3. 1.1 O succintă abordare istorică 1
 4. 1.2 Introducere în comerţul românesc 3
 5. 1.3 Definirea, conţinutul şi particularităţile activităţii de comerţ 4
 6. 1.3.1 Serviciile comerciale 6
 7. 1.3.2 Produsele comerciale 7
 8. 1.4 Funcţiile comerţului 9
 9. 1.5 Instituţii şi organizaţii teritoriale naţionale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţii comerciale
 10. 1.5.1 Structuri la nivel naţional 11
 11. 1.5.2 Instituţii şi organisme centrale cu structuri teritoriale 12
 12. 1.5.3 Organizaţii patronale 12
 13. 1.6 Comerţul interior şi calitatea vieţii 13
 14. 1.7 Particularităţi ale conceptului de dezvoltare durabilă în comerţ 14
 15. 1.8 Integrarea comerţului românesc în structurile europene 16
 16. 1.8.1 Procesul de integrare economică a României 16
 17. 1.8.2 Perspective ale cadrului instituţional şi legislativ al comerţului românesc 18
 18. 1.8.3 Comerţul electronic, instrument util în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul integrării europene 20
 19. CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI CARE CARACTERIZEAZĂ ACTIVITATEA COMERCIALĂ 24
 20. 2.1. Caracterizarea statistică a activităţii de comerţ 24
 21. 2.2. Indicatorii statistici ai activităţii de comerţ 27
 22. 2.2.1. Indicatorii resurselor de muncă 27
 23. 2.2.1.1. Indicatorii statistici ai mărimii, structurii şi utilizării resurselor de muncă 28
 24. 2.2.1.2. Indicatorii stocurilor de mărfuri 31
 25. 2.2.1.3. Indicatorii activităţii comerciale 32
 26. 2.2.1.4. Indicatorii preţurilor în comerţul interior 33
 27. 2.2.1.5. Indicatorii costurilor în activitatea de comerţ interior 34
 28. 2.2.1.6. Indicatorii eficienţei economice şi sociale a comerţului interior 34
 29. 2.2.1.7. Indicatorii activităţii comerţului exterior 35
 30. 2.2.2. Balanţa comercială 37
 31. 2.2.3. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţiilor internaţionale 38
 32. 2.3. Metode de ajustare a seriilor de timp şi fundamentarea statistică a calculelor de prognoză 39
 33. 2.3.1. Metode simple de ajustare a seriilor cronologice 39
 34. 2.3.2. Metode analitice de ajustare 40
 35. 2.4. Analiza seriilor statistice interdependente, regresia şi corelaţia statistică 40
 36. 2.4.1. Tipuri de legături între fenomenele social – economice 42
 37. 2.4.2. Metode şi procedee de verificare a legăturilor statistice 44
 38. 2.4.3. Metoda seriilor statistice interdependente 45
 39. CAPITOLUL 3. PROCESUL DE PRIVATIZARE AL COMERŢULUI ROMÂNESC 48
 40. 3.1. Înfiinţarea societăţilor comerciale 49
 41. 3.1.1. Cadrul legal 49
 42. 3.1.2. Documente necesare pentru înregistrarea societăţii 50
 43. 3.1.3. Avize sau autorizaţii prealabile necesare înregistrării 50
 44. 3.2. Sectorul întreprinderilor 52
 45. 3.3. Mediul de afaceri 53
 46. 3.4. Întreprinderile mici şi mijlocii 54
 47. 3.5. Evoluţii pe piaţa muncii 55
 48. 3.6. Procesul de privatizare şi perspectivele dezvoltării pieţei de capital 55
 49. 3.6.1. Impactul privatizării asupra pieţei de capital 55
 50. 3.6.2. Programe şi realizări ale privatizării pieţei de capital 59
 51. CAPITOLUL 4. ANALIZA COMERŢULUI PRIVAT CU AMĂNUNTUL ÎN PERIOADA 1995-2004 61
 52. 4.1 Repere generale ale evoluţiei economice a pieţei interne înainte de 1990 62
 53. 4.2 Analiza evoluţiei şi structurii principalilor indicatori din comerţ între anii 1995 – 2004 63
 54. 4.3 Analiza evoluţiei şi structurii principalilor indicatori din comerţul privat între anii 1995 – 2004 66
 55. 4.4 Întreprinderile comerciale private şi comerţul privat cu amănuntul 69
 56. 4.5 Comerţul exterior al sectorului IMM 77
 57. 4.5.1 Evoluţii de ansamblu în comerţul exterior al României 77
 58. 4.5.2 Comerţul exterior al sectorului IMM 80
 59. 4.5.3 Exportul sectorului IMM în regim de procesare activă 84
 60. 4.6 Evoluţia generală a comerţului exterior al României 89
 61. 4.7 Evoluţia importurilor în perioada 1995-2004 91
 62. 4.7.1 Structura importurilor pe grupe de mărfuri 92
 63. 4.7.2 Analiza comparativă a exporturilor şi importurilor 95
 64. 4.8 Indicele preţurilor de consum 95
 65. Concluzii
 66. Anexe
 67. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI ROMÂNESC

1.1 O succintă abordare istorică

Privită în contextul său istoric, se remarcă faptul că prezenţa comerţului s-a făcut necesară încă din momentul în care oamenii au început să comunice între ei. Dacă la început, primii oameni se mulţumeau cu puţine lucruri şi se străduiau sa-si producă tot ceea ce le era necesar, cu timpul, pe măsura dezvoltării civilizaţiei, nevoile au crescut şi nu au mai putut fi satisfăcute decât prin schimb, ajungând ca în final să fie soluţionate prin comerţ. Produsele excedentare dintr-o familie, colectivitate sau regiune au avut nevoie de un întreprinzător care să le caute debuşee într-o altă zonă sau colectivitate, unde ele erau deficitare.

La început schimbările se efectuau direct – produs contra produs – aşa numitul troc.

Schimbul a fost mult mai simplu când s-a trecut la folosirea unei mărfi intermediare, numită monedă. Trocul s-a descompus atunci în două operaţiuni : vănzarea şi cumpărarea. Din acest moment a început adevăratul comerţ.

Analizând evoluţia în timp a schimbului, specialiştii subliniază faptul că se poate vorbi de o adevărată civilizaţie comercială, ale cărei inceputuri datează de peste 4.000 de ani. Astfel, China, Mesopotamia, Europa de Nord făceau încă de atunci comerţ la scară internaţională. Multe popoare mediteraneene – cretanii, fenicienii – au fost mari navigatori şi negustori, formând adevărate stabilimente comerciale in Africa, Anglia, Ţările Baltice.

Mai târziu, grecii şi romanii au constituit puternice imperii comerciale.

Pentru Europa, a urmat a urmat apoi epoca invaziilor barbare si musulmane, care au antrenat puternice sinuozităţi în dezvoltarea schimburilor, ce au condus la apariţia unei economii „domeniale”, o economie închisă, în cadrul căreia fiecare senior din Europa feudală produceea tot ceea ce era necesar.

Începând cu secolul XI, se poate vorbi de o adevarată „revoluţie comercială”, în cadrul căreia reprezentanţii unor schimburi mai largi şi mai diversificate între domenii şi zone, s-au înfruntat cu adepţii economiei închise, creându-se, treptat, puternice centre de producţie şi de consum. În această perioadă, se poate vorbi de existenţa a doi poli ai comerţului european – zonele mediteraneene şi cele de la Marea Nordului – care au conturat între ele o zonă comercială ce cuprindea Anglia, Flandra, Champagne, ţările de pe Rin.

Revoluţia comercială de la începutul secolului al XI-lea, prin consecinţele sale asupra schimburilor domeniale şi crearea zonelor comerciale, face să apară şi negustorul mercator care, la început, a fost itinerant, iar apoi s-a stabilit în diverse orase. Apar, astfel, primele puncte de întâlnire dintre mărfurile din sud şi cele din nord, care, ulterior, vor ceda locul iarmaroacelor, balciurilor şi marilor târguri comerciale.

În secolul al XII-lea, datorită evenimentelor ce au contribuit la dezvoltarea civilizaţiei umane s-au produs puternice modificări în evoluţia comertului. Au apărut aşa-zisele „practici de comert”, adevărate manuale de comert, care enumerau şi descriau mărfurile, tarifele vamale şi itineraliile comerciale, stipulau reguli şi consiliau negustorii. Aceste manuale încercau să ajute comercianţii în înţelegerea şi utilizarea mecanismelor economice.

Efecte deosebite asupra activităţii comerciale a avut descoperirea Americii, de care, în secolul al XVI-lea, prin aurul şi banii puşi la dispoziţie, au profitat şi comercianţii, constituindu-se întreprinderi foarte puternice atât din punct de vedere economic cât şi politic.

Tot în secolul al XI-lea apar în diverse state europene măsuri protecţioniste din zona comercială, ca preludiu al etatismului de mai târziu. Paralel, se creează organe de control generale ale comerţului şi comisii consultative ale comercianţilor, comisii care reprezentau de fapt naşterea viitoarelor camere generale de comerţ.

Îmbunătăţirea mijloacelor de comunicaţii, perfecţionarea tehnicilor de realizare a produselor, crearea de noi modalităţi de aprovizionare, apariţia manufacturilor şi a producţiei de scara mare, generalizarea diviziunii muncii sunt principalele elemente care au condus la creşterea numărului întreprinzătorilor comerciali, apariţia şi dezvoltarea de noi specialişti în probleme comerciale, cum ar fi negustorii, bancherii, care prin investiţiile lor au contribuit la naşterea şi dezvoltarea revoluţiei industriale.

În această perioadă, au fost totuşi evenimente care au frânat dezvoltarea comerţului. Astfel, revoluţia franceză, prin sistemul său corporativ, a încercat să ia măsuri împotriva concurenţei, frânând puternic inovaţia socială sau tehnologică şi chiar schimburile, prin introducerea protecţionismului local, cu vămile sale zonale foarte rigide.

În cea de-a doua parte a secolului al XVIII-lea, prin triumful liberalismului, aceste reglementări rigide şi corporaţiile au fost treptat suspendate sau li s-a diminuat acţiunea.

De-a lungul secolului al XIX-lea, industria progresează foarte rapid, şi o dată cu ea întregul său cortegiu de aspecte adiacente, trecând prin diferite faze: criza dintre anii 1873-1875, restabilirea protecţionismului în unele ţări europene, susţinerea liberalismului în Anglia, Belgia şi Tările de Jos, care toate au contribuit la dezvoltarea comerţului.

Dezvoltarea continuă a căilor de comerţ şi de transport a favorizat atât producţia cât şi distribuţia.

Distribuţia se separă tot mai mult de producţie, micul comerciant devine tot mai puternic, creşte numărul acestora, apar marii comercianţi, ce nu mai sunt cei care comanditează producţia mesteşugarilor.

Indiferent de talia lor, comercianţii devin intermediari – specializaţi sau nespecializaţi.

În acest context, la începutul secolului XX apare fenomenul de concentrare a activităţii comerciale, la început prin crearea “cooperativelor de consum”, ulterior, dezvoltându-se puternic prin apariţia marilor magazine, a întreprinderilor cu sucursale multiple, a comerţului integrat etc.

În concluzie, în contextul dezvoltării economico-sociale, comerciantului i-a revenit un loc important. Locul său de intermediar între producţie şi consum, începând cu secolul al XIX-lea ca un răspuns al corelării posibilităţilor societăţii cu nevoile de consum ale membrilor săi şi de realizare a mărfurilor creşte în importanţă. În acest context, intermediarul este plasat pe o poziţie specială în politica de dezvoltare a fiecărei societăţi, bucurându-se, într-o măsura mai mare sau mai mică atât de atenţia întreprinzătorilor, cât şi de cea a puterii politice.

Având în vedere cele mai semificative evenimente prin care a trecut economia naţionala a Romaniei şi, implicit, piaţa internă, se pot reţine următoarele etape :

-până în anul 1914, etapa în care a avut loc procesul de formare a pieţei naţionale;

-perioada primului război mondial(1914-1918), etapa când s-a realizat consfinţirea statală a pieţei româneşti;

-perioada 1919-1939, caracterizată prin dezvoltarea sectoarelor de circulaţie şi schimb;

-perioada 1940-1945, etapa celui de-al doilea război mondial, cu consecinţe dramatice, ceea ce a condus la un regres al pieţei interne şi a economiei româneşti în ansamblu;

-perioada 1946-1989, schimbarea regimului politic din ţara noastră, sub ocupaţia sovietică, a determinat luarea unor măsuri în totală contradicţie cu mecanismul economiei de piaţă, menite să statueze un nou mecanism specific socialismului monopolistic. Statul s-a implicat tot mai amplu în mecanismul pieţei, extinzându-şi controlul asupra producţiei şi circulaţiei mărfurilor, instaurându-se perioada specifică economiei de comandă, hipercentralizată;

-perioada 1990 până în prezent, Romania parcurge un proces de tranziţie de o deosebită amploare şi profunzime. Evenimentele din decembrie 1989 au declanşat procesu abolirii sistemului monopolist statal, de comandă, deschizând perspectivele promovării unei politici bazate pe un sistem socialo-politico-economic profund democratic, care oferă condiţii pentru asigurarea unui standard de viaţă, la nivelul civilizaţiei europene, România fiind o ţară europeană.

Preview document

Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 1
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 2
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 3
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 4
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 5
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 6
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 7
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 8
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 9
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 10
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 11
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 12
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 13
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 14
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 15
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 16
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 17
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 18
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 19
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 20
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 21
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 22
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 23
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 24
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 25
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 26
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 27
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 28
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 29
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 30
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 31
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 32
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 33
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 34
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 35
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 36
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 37
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 38
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 39
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 40
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 41
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 42
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 43
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 44
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 45
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 46
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 47
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 48
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 49
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 50
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 51
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 52
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 53
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 54
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 55
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 56
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 57
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 58
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 59
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 60
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 61
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 62
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 63
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 64
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 65
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 66
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 67
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 68
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 69
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 70
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 71
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 72
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 73
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 74
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 75
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 76
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 77
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 78
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 79
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 80
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 81
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 82
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 83
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 84
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 85
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 86
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 87
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 88
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 89
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 90
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 91
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 92
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 93
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 94
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 95
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 96
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 97
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 98
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 99
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 100
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 101
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 102
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 103
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 104
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 105
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 106
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 107
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 108
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 109
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 110
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 111
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 112
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 113
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 114
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 115
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 116
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 117
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 118
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 119
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 120
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 121
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 122
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 123
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 124
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 125
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 126
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 127
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 128
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 129
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 130
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 131
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 132
Analiza procesului de privatizare a comerțului românesc în perioada 1995-2004 - Pagina 133

Conținut arhivă zip

 • powerpoint
  • DISCURS.doc
  • speech 2 pag.doc
 • anexe.doc
 • bibliografie.doc
 • CAP 1.doc
 • cap 2 .doc
 • cap 3.doc
 • cap.4 .doc
 • concluzii.doc
 • cuprins.doc
 • introducere.doc
 • prezentare speech.ppt
 • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Te-ar putea interesa și

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Ai nevoie de altceva?