Analiza Statistica a Tarilor din Europa in Anul 2009

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Statistica a Tarilor din Europa in Anul 2009.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Cuprins 2
I.Introducere 3
II.Obiectivul proiectului 3
III. Descrierea statistică a variabilelor 5
1. Variabilele categoriale 5
2. Variabile numerice 8
Grafice specifice 10
Grafice specifice 14
IV. Inferenţa statistică 16
a. Estimarea prin interval de încredere a unei medii 16
b. Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii 18
c. Testarea unei valori medii cu o valoare fixă 19
d. Testarea unei proporţii cu o valoare fixă 20
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile 21
a. Analiza varianţei(ANOVA) 21
b. Analiza de corelaţie şi asociere 24
c. Analiza de regresie 24
VI.Concluzii 26
VII. Bibliografie 28

Extras din document

I.Introducere

Statistica a apărut din nevoia reală de a cunoaşte,în expresie numerică,o serie de activităţi,fenomene si procese social-economice.Evidenţierea lor,la început ca înregistrări izolate (de unde şi denumirea de statistică practică),datează din cele mai vechi timpuri ale dezvoltării societăţii omeneşti o dată cu inventarea scrisului,a folosirii uneltelor de muncă mai productive şi s-a perfecţionat în deplină concordanţă cu progresul economico-social.Fazele importante ale evoluţiei statisticii sunt:statistica practică,statistica descriptivă,aritmetica politică,folosirea metodelor matematice şi a calculului probabilităţilor.

Statistica va înceta o dată cu dispariţia societaţii omeneşti, însă, şi până atunci,mai este mult,mult timp, şi nu ştim încă, pe ce planetă vom continua folosirea ei.

Statistica studiază fenomene materiale existente în natură şi societate şi face parte din acele ramuri ale ştiinţei care sunt scindate în două discipline; una se ocupă cu studiul fenomenelor şi proceselor din natură şi alta cu studiul fenomenelor din societate ceea ce corespunde statisticii social-economice.

Pentru organizarea şi folosirea unei corecte cercetări este necesar să se folosească un limbaj,specific fiecărei disciplinei ştiinţifice.Acest lucru este valabil şi pentru statistică,care a reuşit să-şi elaboreze propriile noţiuni,concepte de bază pe care să le folosească pe parcursul întregului demers statistic.

II.Obiectivul proiectului

Obiectivul acestui proiect îl reprezintă prezentarea, sistematizarea şi înţelegerea diferenţelor economice dintre ţările Europei.Un secol al vitezei precum cel în care ne aflǎm, necesitǎ o informare corespunzǎtoare, astfel încât sistematizarea şi prezentarea datelor statistice au o valoare de informare extrem de importantǎ.

După cum am spus mai sus, proiectul include o analiză asupra ţărilor din Europa. Am ales ca date principale produsul intern brut şi impozitele pe productie şi importuri (mai putin subveniţiile) pe anul 2009. Am sistematizat totul în tabelul de pe pagina urmatoare:

Produsul intern brut şi impozitele în Europa în anul 2009

Nr.crt. Tara produs intern brut (mil euro) impozitele (mil euro) var_categ_pib var_categ_impozite

1 Germania 2372720 271800 Peste medie Peste medie

2 Estonia 13810 1848 Sub medie Sub medie

3 Irlanda 170934 15839 Sub medie Sub medie

4 Grecia 234448 22851 Sub medie Sub medie

5 Spania 1048894 76856 Peste medie Peste medie

6 Franta 1897293 247803 Peste medie Peste medie

7 Italia 1488861 188912 Peste medie Peste medie

8 Cehia 141780 12205 Sub medie Sub medie

9 Letonia 18910 1663 Sub medie Sub medie

10 Lituania 27442 2804 Sub medie Sub medie

11 Luxemburg 38011 3788 Sub medie Sub medie

12 Ungaria 98866 14758 Sub medie Sub medie

13 Malta 5593 770 Sub medie Sub medie

14 Olanda 572131 59813 Peste medie Peste medie

15 Austria 272124 29511 Sub medie Sub medie

16 Polonia 368589 47818 Sub medie Sub medie

17 Portugalia 149933 18471 Sub medie Sub medie

18 Romania 129781 13993 Sub medie Sub medie

19 Slovenia 34232 4132 Sub medie Sub medie

20 Slovacia 61760 5280 Sub medie Sub medie

21 Finlanda 169883 19959 Sub medie Sub medie

22 Suedia 317035 46827 Sub medie Sub medie

23 Marea Britanie 1588193 171220 Peste medie Peste medie

24 Croatia 44612 6809 Sub medie Sub medie

25 Turcia 399477 55615 Sub medie Sub medie

26 Macedonia 5574 894 Sub medie Sub medie

27 Norvegia 276622 296761 Sub medie Peste medie

28 Elvetia 336366 10334 Sub medie Sub medie

29 Danemarca 221632 30839 Sub medie Sub medie

30 Bulgaria 32401 5402 Sub medie Sub medie

Am ales ca variabile numerice produsul intern brut şi impozitele pe producţie şi importuri (mai puţin subvenţiile) exprimate în milione euro, iar ca variabile categoriale valoarea sub medie şi peste medie, rezultate în urma comparării mediei pibului sau impozitelor cu fiecare valoare a pibului,respectiv a impozitelor.

Pentru realizarea acestui proiect, am ales sa lucrez în editorul de date SPSS Statistics 17.0. Am început cu pregătirea setului de date luand în considerare tipul de variabilă introdusă, după care am început analiza statistică.

III. Descrierea statistică a variabilelor

1. Variabilele categoriale

a. Variabila categorială pentru produsul intern brut

variabila categoriala

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Sub medie 24 80,0 80,0 80,0

Peste media 6 20,0 20,0 100,0

Total 30 100,0 100,0

6 ţări ,reprezantând 20% au pibul peste medie, ceea ce înseamnă că valoarea dominantă este reprezentată de valoarea „sub medie”,reprezentând 80%.

Diagrama de structură

Diagrama pareto

80% din 30, adica 24 de ţări au valoarea pibului sub medie, în timp ce 20% reprezintă ponderea ţărilor ce au valoarea pibului peste valoarea medie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Statistica a Tarilor din Europa in Anul 2009.docx