Bazele Statisticii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Bazele Statisticii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 45 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Cuprins 2
CAPITOLUL I 4
OBIECTIVUL PROIECTULUI 4
CAPITOLUL II 6
CREAREA BAZEI DE DATE 6
2 1 IDENTIFICAREA VARIABILELOR STATISTICE 6
2 2 DEFINIREA VARIABILELOR SI INTRODUCEREA DATELOR 8
CAPITOLUL III 9
DESCRIEREA STATISTICĂ A VARIABILELOR 9
3 1 DESCRIEREA STATISTICĂ A VARIABILELOR CATEGORIEI 9
3 1 1 Proporţia variabilelor categoriale 9
3 1 2 Valoarea dominantă a variabilelor categoriale 9
3 1 3 Diagrama de structură 10
3 2 DESCRIEREA STATISTICĂ A VARIABILELOR NUMERICE 10
3 2 1 Nivelul mediu 10
3 2 1 1 Media aritmetică x ̅ 11
3 2 1 2 Modul Mo 12
3 2 1 3 Mediana Me 13
3 2 1 4 Qauntilele 14
3 2 1 5 Mediala (Ml) 17
3 2 2 Indicatorii dispersiei 18
3 2 2 1 Varianţa 18
3 2 2 2 Abaterea medie patratică 18
3 2 2 3 Intervalul mediu de variaţie 18
3 2 2 4 Coeficientul de variaţie 19
3 2 3 Forma distribuţiei 19
3 2 3 1 Coeficientul de asociaţie Yule 19
3 2 3 2 Coeficiontul de boltire Pearson 20
3 2 4 Indicatori ai concentrării 21
Tabel
CAPITOLUL IV 24
INFERENŢA STATISTICĂ 24
4 1 ESTIMAREA PRIN INTERVAL DE NCREDERE A UNEI MEDII 24
4 2 ESTIMAREA PRIN INTERVAL DE ÎNCREDERE A UNEI PROPORŢII 26
4 3 TESTAREA UNEI VALORI MEDII CU O VALOARE FIXĂ 28
4 4 TESTAREA UNEI PROPORŢII CU O VALOARE FIXĂ 30
CAPITOLUL V 32
ANALIZA STATISTICĂ A LEGATURILOR DINTRE VARIABILE 32
5 1 ANALIZA VARIAŢIEI ANOVA 32
5 2 ANALIZA DE CORELAŢIE ŞI ASOCIERE 36
5 3 ANALZA DE REGRESIE 39
CAPITOLUL VI 43
CONCLUZII 43
BIBLIOGRAFIE 44

Extras din document

CAPITOLUL I

OBIECTIVUL PROECTULUI

Mileniul trei este marcat de o masă importantă de informaţie iar prelucrarea aceasta se realizează cu o viteză uimitoare, datorată evoluţiei conştiinţei umane şi nu in ultimul rând tehnologiei, evenimentele ce il înconjurau,pe diverse categorii, pentru a stabili in medie evoluţia şi efectele ce le au asupra lor

Scopul lucrării de faţă este de a realize o cercetare amanunţită asupra balanţei comerciale a României în anul 2008, dar mai ales a preţurilor medii ale principalelor produse vândute în pieţele agroalimentare realizate de aceasta

Studiul de faţă prezintă o imagine amplă asupra preţurilor medii ale principalelor produse vândute în pieţa agroalimentară din România Pentru a reuşi să realizez o cercetare statistică cât mai amănunţită şi cât mai apropiată de realitate, m-am folosit de o serie de variabile Variabilele pe care le-am folosit, sunt: variabile numerice şi variabilele categoriale Variabila categoriala este reprezentată de preţul produselor înregistrat sub (0) şi peste (1) media de 1 leu/kg Variabilele categoriale nu pot reprezenta instrumental necesar analizei statistice dacă nu au alături şi variabilele numerice Variabila numerică analizată este, estimarea preţurilor medii ale principalelor produse vândute pe pieţa agroalimentară exprimată în lei

Cealaltă variabilă este valoarea medie totală la toate produsele agroalimentare,exprimată în aceeaş monedă, ambele variabile raportate pentru anul 2008 Prima variavilă menţionată anterior este variabila independentă, având în vedere că influenţează direct a doua variabilă, aceasta din urmă fiind variabila independentă

Analiza statistică realizată în lucrarea de faţă, este structurată în patru capitole: în creearea bazei de date, descrierea statistică a variabilelor, inferenţa statistică şi analiza statistică a legăturilor dintre variabile Crearea bazei de date presupune gruparea variabilelor statistice atât numerice cat şi categoriale, într-un tabel, cu ajutorul programului informatic Excel Descrierea statistică a variabilelor se realizează pentru fiecare tip de variabilă fiind necesar calculul mediei aritmetice, modului, medianei, variaţiei, asimetriei, boltirii, concentrării dar şi reprezentările grafice, printre cele mai importante elemente ale proiectului Inferenţa statistică constă în calculul estimărilor şi testărilor statistice pentru medii şi proporţii Ultimul şi printre cel mai important capitol este analiza legăturilor dintre variabile Aceasta presupune o jonglare a variabilelor categoriale şi numerice necesare determinarii relaţiei dintre ele şi cât de mult se influenţează una pe cealaltă

Proiectul de faţă este o lucrare amplă, statistică ce are ca obiectiv studiul balanţei comerciale, mai exact a preţurilor medii ale principalelor produse vândute pe pieţa agroalimentară din România, fiind un cocktail de calcule, interpretări şi reprezentări grafice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Statisticii.docx