Concepte de baza folosite in statistica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Concepte de baza folosite in statistica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Capitolul I Concepte generale în statistică
1.1 Cercetarea statistică ...1-2
1.2 Colectivitatea statistică și unitățile colectivității statistice 2
1.3 Variabile statistice .2
1.4 Datele statistice, informația statistică ...3
1.5 Indicatorii statistici 3
Capitolul II Verificarea cunoștințelor
2.1 Test nr.1 .4
2.2 Test nr.2 .5
2.3 Test nr.3 .6
2.4 Răspunsuri ..7-8
Capitolul III Creativitate
3.1 Rebus .9-10
3.2 Poezie 11
Capitolul VI Concluzie și părere proprie 12
Bibliografie .13

Extras din document

Capitolul I: Concepte generale în statistică.

Statistica a aparut din nevoia reala de a cunoaste,in expresie numerica,o serie de activitati, fenomene si procese social-economice.Evidentierea lor,la inceput ca inregistrari izolate dateaza din cele mai vechi timpuri ale dezvoltarii societatii omenesti o data cu inventarea scrisului,a folosirii uneltelor de munca mai productive si s-a perfectionat in de-plina concordanta cu progresul economico-social.Fazele importante ale evolutiei statisticii sunt:statistica practica,statistica descriptiva,aritmetica politica,folosirea metodelor matematice si a calculului probabilitatilor.

Statistica este o știință care, studiază fenomenele și procesele din punct de vedere cantitativ și calitativ, în condiții concrete de timp și loc, exprimând rezultatele printr-un sistem propriu de indicatori.

Obiectul statisticii moderne îl constituie colectarea, organizarea, analiza și interpretarea

datelor în vederea adoptării deciziilor de afaceri.

Utilizarea statisticii presupune stăpânirea unui limbaj specific. Cunoașterea semnificației termenilor folosiți este prima condiție a înțelegerii domeniului studiat.

Statistica va inceta o data cu disparitia societatii omenesti,insa,si pana atunci,mai este mult,mult timp,si nu stim inca,pe ce planeta vom continua sa folosirea ei.

1.1Cercetarea statistică

Cercetarea statistică reprezintă un proces de cunoaștere a fenomenelor de masa, realizat cu ajutorul metodelor statistice si care cuprinde trei etape:

- observarea statistica;

- prelucrarea statistica;

- analiza si interpretarea rezultatelor;

Observarea statistica este etapa în care are loc înregistrarea, dupa o metodologie unitara, a valorilor caracteristicilor pentru fiecare unitate statistica din cadrul populatiei statistice cercetate, având ca obiectiv colectarea datelor statistice primare (individuale).

Prelucrarea statistica este etapa în care, folosind o serie de metode si tehnici de calcul, se obtin indicatorii statistici. Aceasta include: sistematizarea datelor calculul indicatorilor statistici și prezentarea datelor prin tabele serii si grafice.

Analiza și interpretarea datelor reprezintă ultima etapă a demersului statistic și, totodată, încununarea eforturilor din etapele anterioare, de regulă, laborioase și îndelungate. Comparând rezultatele prelucrării și verificând ipotezele, se pot formula în final concluzii și explicații asupra obiectului cercetării. Totodată, se fundamentează calculele de prognoză privind fenomenul analizat.

1.2 Colectivitatea statistică și unitățile colectivității statistice

Prin populatie (colectivitate) statistica se intelege totalitatea persoanelor, faptelor, etc, care constituie obiectul de interes al cercetarii. Ea reprezinta totalitatea manifestarilor sau totalitatea fenomenelor de aceeasi natura (de aceeasi esenta calitativa, ale unui fenomen sau proces economic), care au trasaturi esential comune si care sunt supuse unui studiu statistic.

Unitatea colectivității statistice reprezinta elementul constitutiv al unei colectivitati statistice si este purtatorul unui nivel al fiecarei trasaturi supuse observarii si cercetarii statistice.

Unitatile statistice pot fi:

- simple = elemente constitutive ale colectivitatii (persoana, muncitorul).

-complexe = sunt rezultatul organizarii sociale si economice ale colectivitatii (familia, echipa, anul de studiu).

1.3 Variabile statistice.

Caracteristica (variabila) statistica reprezinta trasatura, proprietatea, insusirea comuna tuturor unitatilor unei colectivitati si care variaza ca nivel, varianta sau valoarea de la o unitate a colectivitatii la alta. Clasificarea caracteristicilor statistice se poate face după următoarele criterii:

a) conținut - caracteristici de timp (luni, trimestre, ani etc.), de spațiu (unități teritorial-administrative), atributive care se împarte în caracteristici cantitative, care se exprimă numeric și calitative, exprimate prin cuvinte

c) Dupa forma de manifestare la nivelul unităților sau numărul variantelor - caracteristici alternative (sex masculin/feminin, produs acceptat/respins) și nealternative (cele care admit mai mult de două variante);

e) gradul de prelucrare - caracteristici primare (datele inițiale ale observării) și derivate (rezultate prin prelucrare).

Fisiere in arhiva (1):

  • Concepte de baza folosite in statistica.docx

Bibliografie

1) Coseac Lorina „ Statistica (curs rezumativ)”, Editura Labirint.
2) Eugenia Lilea, Elena Maria Biji, Emilia Gogu, Mihaela Vătui ,, Statistică’’ , Edituara PRO- Universitaria.
3) https://datestatistice.wordpress.com/2013/04/13/notiuni-de-baza-folosite-in-statistica/
4) https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83
5) http://www.stiucum.com/economie/statistica/Concepte-de-baza-statistica64133.php