Descrierea Statistica a Unei Distributii cu Variabile Categoriale si Numerice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Descrierea Statistica a Unei Distributii cu Variabile Categoriale si Numerice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: C. balan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Cuprins 2
Capitolul I 3
Obiectivul proiectului 3
Capitolul II 5
Crearea bazei de date 5
2.1. Identificarea variabilelor statistice datelor
Capitolul III
Descrierea statistica a variabilelor
3.1. Descrierea statistica a variabilelor categoriale
3.1.1. Proportia variabilelor categoriale
3.1.2.Valoarea dominant a variabilelor categoriale
3.1.3. Diagrama de structura
3.2. Descrierea statistica a variabilelor numerice
3.2.1. Nivelul mediu
3.2.1.1. Media artimetica X
3.2.1.2. Modul Mo
3.2.1.3. Mediana Me
3.2.1.4. Qauntilele
3.2.1.5. Mediala (Ml)
3.2.2. Indicatorii dispersiei
3.2.2.1. Varianta
3.2.2.2. Abaterea media patratica
3.2.2.3. Intervalul mediu de variatie
3.2.2.4. Coeficientul de variatie
3.2.3. Forma distributiei
3.2.3.1. Coeficientul de asimitrie Yule
3.2.3.2. Coeficientul de boltire Pearson
3.2.4. Indicatori ai concentrarii
Tabel
Capitolul IV
Inferenta statistica
4.1. Estimarea prin interval de incredere a mediei
4.2.Estimarea prin interval de incredere a unei proportii
4.3. Testarea unei valorii medii cu o valoare fixa
4.4. Testarea unei proportii cu o valoare fixa
Capitolul V
Analiza statistica a legaturii dintre variabile
5.1. Analiza variantei (Anova)
5.2. Analiza de corelatie si asociere
5.3. Analiza de regresie
Capitolul VI
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Capitolul I

Obiectivul Proiectului

Obiectivul acestui proiect este analiza si descrierea statistica a unei distributii cu variabile categoriale si numerice.Statistica,a aparut inca din zorii civilizatiei cand omul a incercat sa grupeze obiectele,fenomenele,evenimentele ce-l incojurau,pe diverse categorii, pentru a stabili in medie evolutia si efectele ce le au asupra lor.

Scopul lucrarii de fata este de a realize o cercetare amanuntita asupra temperaturii aerului si precipitatiile atmosferice inregistrate la principalele statii meteorologice din anul 2008.Vom porni de la cantintatea anuala de precipitaii si maxima absoluta anuala in grade Celsius pentru fiecare statie meteorologice din Romania.La sfarsit vom retine prin procedee statistice specific ceea ce este normal,essential,logic,la nivelul intregului esantion. In cadrul acestui proiect datele vor fi preluate din Anuarul Statistic al Romaniei si sistematizate,urmand apoi prezentarea datelor intr-un table statistic. Se va realize gruparea lor pe interval de variatie si distributie cu ajutorul unui grafic (histograma). In continuare pentru variabila categoriala (Regiunea de provenienta) vom calcula proportiile, valoarea dominant,care vor fi structurate intr-o diagrama de structura.

Variabilele categoriale sunt in numar de doua, reprezentate fiind de regiunea din care fac parte statiile meteorologice,necesara determinarii punctelor de reper al Romaniei in relatiile de meteorologie.Pentru variabila numerica (maxima absoluta anuala) vor fi elaboratii indicatorii tendintei central ai distributiei in scopul sintetizarii datelor.Tendinta centrala a unei variabile statistice este masurata prin indicatori calculate si marimi medii, media reprezentand categoria metodologica fundamental a statisticii.Vom studia apoi forma distributiei observate cu ajutorul indicatorii disperisiei,asimetriei si boltirii, care evidentiaza modul in care valorile individuale ale caracteristicii ce dispenseaza sau concentreaza in jurul valorii central.In urmatoarea etapa se va folosi procedeul estimarii pentru a afla valoarea mediei maximei absolute anuala pe baza datelor inregistrate la nivelul esantionului extras din aceasta.Estimarea va fi efectuata sub forma: Estimare prin interval de incredere a unei medii.Se va trece apoi la testarea ipotezelor cu privire la media distributiei studiate.La sfarsit vom efectua calculi pentru analiza de corelatie si regresie prin care se masoara intensitatea legaturii dintre cele doua variabile (maxima absoluta anuala si cantitatea anuală de precipitatii).

Analiza staistica realizata in lucrarea de fata,este strucurata in pentru capitole:In crearea bazei de date,descrierea statistica a variabilelor,inferenta statistica si anliza statistica a legaturilor dintre varibile.Crearea bazei de date presupune gruparea variabilelor statistice atat numerice cat si categoriale, intr-un table, cu ajutorul programului informatic Excel.Descrierea statistica a variabilelor se realizeaza pentru fiecare tip de varibila fiind necesar calculul mediei aritmetice,mediana,modulul,asimetria,boltirea , reprezentarea grafica.Inferenta statistica consta in calculul estimarilor si testarilor statistice pentru medii si proportii.Ultimul si printe cel mai important capitol este analiza legaturilor dintre variabile.Acesta presupune o jonglare cu variabilele categoriale si numerice necesare determinarii relatiei dintre ele si cat de mult se influenteaza unu pe cealalta.

CAPITOLUL II

CREAREA BAZEI DE DATE

2.1. Identificarea variabilelor statistice datelor

Dupa cum s-a putut observa in capitolul anterior variabilele statistice amintinte in obiectivele lucarii sunt in numar de patru si le vom grupa dupa doua tipuri :doua numerice si doua categoriale.Cele numerice sunt : (maxima absoluta anuala si cantitatea anuală de precipitatii.Iar variabilele categoriale sunt : maxima absolută anuală inregistrate sub si peste media totala de 35 grade.

Fisiere in arhiva (1):

  • Descrierea Statistica a Unei Distributii cu Variabile Categoriale si Numerice.docx