Econometrie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Econometrie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Problema A. 3
a) Prezentarea problemei (inclusiv descrierea naturii legăturii dintre cele două variabile , conform teoriei economice); 3
b) Definirea modelului de regresie simplă liniară 5
c) Estimarea parametrilor modelului şi interpretarea acestora 5
1) Estimarea punctuală a parametrilor 5
2) Estimarea parametrilor prin interval de încredere 6
d) Testarea semnificaţiei corelaţiei şi a parametrilor modelului de regresie 7
a- Testarea semnificaţiei corelaţiei 7
b- Testarea parametrilor modelului de regresie 8
e) Aplicarea analizei de tip ANOVA şi interpretarea rezultatelor 9
f) Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie simplă 10
g) Previziunea valorii variabilei Y dacă variabila X creşte cu 10% faţă de ultima valoare înregistrată 13

Extras din document

Problema A.

Înregistraţi pentru 20-30 unităţi, valorile specifice ale unei perechi de caracteristici (X şi Y) între care există o legătură logică. Datele prezentate sub formă tabelară fac parte din lucrare.

Prezentarea problemei (inclusiv descrierea naturii legăturii dintre cele două variabile , conform teoriei economice);

Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţa a tuturor mărfurilor şi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei, în interiorul unei ţări în decurs de un an. Acesta se poate calcula şi la nivelul unei regiuni sau localităţi.

Consumul final este o componentă a PIB-ului care cuprinde consumul privat şi consumul guvernamental.

Calculul PIB-ului se poate realiza prin mai multe metode dar în cazul de faţă vom alege metoda calculului în funcţie de întrebuinţare. Astfel , PIB-ul este format din Consum final, Investiţii şi Export net. Consumul final se împarte la rândul său în Consum privat şi Consum Guvernamental, iar Exportul net se calculează ca diferenţă între Exporturi şi Importuri.

Ca pondere în valoarea PIB-ului, Consumul final prezintă o variaţie în funcţie de regiune, de gradul de dezvoltare economică, de nivelul investiţiilor si exporturilor nete etc.

Se observă deci legătura dintre cele două variabile alese. În studiul nostru vom defini ca variabilă independentă (Xi) Consumul final, în timp ce variabila dependentă va fi PIB-ul a 25 dintre ţările UE în anul 2009. Valoarea PIB-ului variază deci în mod direct proporţional cu valoarea Consumului final. Valorile vor fi exprimate în miliarde de Euro.

Tabel nr. 1 Valorile PIB-ului şi Consumului final în 2009 în ţările UE (mld. Euro)

Tara Consumul Final

2009 MLD Euro PIB 2009 MLD Euro

Xi Yi

1 Bulgaria 28.8 35.0

2 Czech Republic 99.7 137.2

3 Denmark 175.9 222.4

4 Germany 1883.2 2397.1

5 Estonia 10.2 13.9

6 Ireland 112.0 159.6

7 Greece 219.8 233.0

8 France 1582.6 1907.1

9 Italy 1239.3 1520.9

10 Cyprus 14.9 16.9

11 Latvia 15.0 18.5

12 Lithuania 24.1 26.5

13 Luxembourg 19.3 38.0

14 Hungary 70.3 92.9

15 Malta 4.9 5.8

16 Netherlands 425.2 572.0

17 Austria 203.7 274.3

18 Poland 246.9 310.5

19 Portugal 147.8 168.0

20 Romania 93.7 115.9

21 Slovenia 26.8 35.4

22 Slovakia 51.0 63.1

23 Finland 137.0 171.3

24 Sweden 224.6 290.9

25 United Kingdom 1387.2 1563.1

Sursa : Eurostat

Definirea modelului de regresie simplă liniară

Modelul de regresie liniară simplă în eşantion: yi= a + bxi+ ei cu componenta predictibilă: Y ̂= a+ bxi, unde a şi b sunt estimatorii parametrilor α şi β, iar ei este valoarea reziduală (pentru unitatea i) în eşantion.

Fisiere in arhiva (1):

  • Econometrie.docx

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale