Practica in Statistica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica in Statistica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

1. Introducere
Se va enunţa obiectivul specific al cercetarii
2. Analiza statistică a unei serii de date înregistrate la un moment dat
2.1 Se vor identifica două variabile statistice, o variabilă cantitativă şi o variabilă calitativă.Datele vor fi introduse in Excel.
2.2 Analiza statistică univariată a variabilelor statistice
2.2.1 Analiza statistică univariată a variabilei cantitative
2.2.2 Analiza statistică univariată a variabilei calitative
2.3 Analiza statistică bivariată a varibilelor statistice
2.3.1 Analiza statistică bivariată pentru o variabilă cantitativă si o variabilă calitativă
2.4 Estimarea prin interval de încredere a mediei si a proporţiei
2.5 Testarea statistică
2.5.1 Testarea ipotezelor asupra unui eşantion
2.5.2 Testarea ipotezelor asupra a două eşantioane independente
2.5.3 Testarea ipotezelor asupra a trei şi mai multe eşantioane independente
3 Analiza statistică descriptivă a unei serii de timp
3.1 Alegerea variabilei statistice.
Se va alege o variabilă cantitativă, pentru care se vor înregistra valorile pentru 7 perioade de timp(ani, semestre, trimestre, luni sau zile).
3.2Analiza statistica folosind indici statistici simpli
3.2.1 Indici absoluţi
3.2.2 Indici relativi
3.2.3 Indici exprimaţi prin valori medii
4 Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Obiectivul proiectului

Analiza statistică, folosind metode descriptive şi inferenţiale, a unei serii de date înregistrate la un moment dat şi analiza statistică descriptivă a unei serii de timp.

Proiectul de practică a fost realizat pe baza datelor reale din: statistica oficială BAZA DE DATE TEMPO ONLINE

1. Introducere

Statistica este, conform definiţiei date de matematicianul român Grigore Constantin Moisil (1906-1973), „mijlocul cel mai puternic de cercetare a faptelor sociale”, iar Herbert George Wells (1866-1946), un celebru scriitor englez, spunea despre aceasta: „Într-o zi gândirea statistică va fi la fel de necesară, oricărui cetăţean folositor societaţii, ca şi scrisul şi cititul.”. Principalul obiectiv urmărit in cadrul acestui proiect este redarea anumitor informaţii din domeniul asigurarilor sociale, din Statistica teritorială 2013 a României, cu scopul evidenţierii legăturilor statistice intrevariabile , acestea din urmă reprezentând insuşiri, trăsături esenţiale purtate de unităţile statisticeale unei colectivităţi.Scopul acestei lucrări este de a realiza o cercetare asupra pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat din fiecare judeţ,dar şi asupra nivelului pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat.Rezultatul numeric al numărării, al masurării statistice a fenomenelor şi proceselor de masă sau al calculelor asupra datelor obţinute prin înregistrarea statistică poartă denumirea de indicator statistic.După modul de determinare, indicatorii statistici pot fi primari sau derivaţi, după gradul de cuprindere aceştia se clasifică in indicatori statistici sintetici şi indicatori statistici analitici, iar după forma de exprimare, ei pot fi sub formă de mărimi absolute, relative sau medii. Indicatorii statistici au un conţinut real, adică reflectă fenomene şi procese concrete.

2. Analiza statistică a unei serii de date înregistrate la un moment dat

2.1 Alegerea variabilelor statistice

În sprijinul cercetării am ales distribuţia judeţelor României, inclusiv Municipiul Bucureşti, după pensia medie lunară de asigurări sociale de stat (variabilă cantitativă) şi distribuţia nivelului pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat (variabilă calitativă).

2.2 Analiza statistică univariată a variabilelor statistice

2.2.1 Analiza statistică univariată a variabilei cantitative

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica in Statistica.docx

Bibliografie

Jaba, Elisabeta, Statistica , ed. a3-a rev., Bucureşti, Editura Economică, 2002
Jaba,Elisabeta, Pintilescu, Statistică.Teste grilă si probleme , ed. a2-a rev., Iaşi, Editura Sedcom Libris,2007
Andrei,T.,Statistică si econometrie, Ed.Economică,2003.
www.insse.ro , Institutul National de Statistica

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI”