Proiect Statistica

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 3822
Mărime: 48.15KB (arhivat)
Cost: Gratis
Proiect semestrul I

Extras din document

Evolutia activitãtii statistice a determinat conturarea mai multor metode de observare, care de regulã se folosesc combinat sub îndrumarea ]i controlul INS.

Existenta mai multor metode de observare statisticã prezentând particularitãti de continut ]i metodologie face posibilã clasificarea lor în functie de mai multe criterii.

Un prim criteriu de clasificare este acela al gradului de cuprindere al numãrului de unitãti în procesul de observare. În functie de acesta întâlnim observãri to¬tale ]i observãri partiale. Observarea totalã presupune înregistrarea dupã criterii unitare a datelor - potrivit programului de observare de la toate unitãtile colec¬tivitãtii ]i, având în vedere posibilitãtile de obtinere a informatiei, observãrile totale sunt: recensãmântul ]i rapoartele sta¬tistice.

Observãrile partiale presu¬pun ca datele sã se obtinã numai de la o parte a unitãtilor colectivitãtii, parte care poate sã fie reprezentativã sau nu în raport cu întreaga colectivitate, exemple de observãri partiale putând fi: sondajele statistice, anchetele, observarea pãrtii principale, monografia statisticã, dat fiind numãrul mare de agenti economici la care se manifestã fenomenul cercetat.

Un alt criteriu de clasificare are în vedere modul în care este caracterizat fenomenul. Din acest punct de vedere se întâlnesc observãri statice ]i observãri dinamice. Observãrile statice sunt folosite pentru a culege date cu privire la volumul ]i structura unei colectivitãti statice delimitate ca volum ]i circumscrise în acelea]i conditii de timp, adicã la un moment dat. Observãrile dinamice au ca obiect înregistrarea unui proces ce evolueazã în timp. În acest caz trebuie sã se stabileascã timpul la care se referã datele ]i periodicitatea cu care se face înregistrarea. În cadrul observãrilor statice se includ recensãmintele ]i, în general, orice inventariere statisticã indiferent de colectivitatea la care se referã, iar celelalte observãri sta¬tistice totale sau partiale, care înregistreazã fenomenele în continua lor transformare sunt observãri cu caracter dinamic. De exemplu, ancheta generalã în gospodãrii - AIG - necesarã caracterizãrii statistice a calitãtii vietii, reprezintã o observare dinamicã ca de altfel ]i rapoartele statistice transmise de agentii economici.

Dupã modul de organizare observãrile statistice pot fi ob¬servãri cu caracter permanent, deci în mod sistematic intrã date statistice în sistemul informational ]i observãri speciale, care vin sã completeze pe cele permanente, organizându-se de fiecare datã când este necesar. În general, observãrile cu caracter permanent reprezintã principala "materie primã" a procesului de cercetare prin sistemul informational statistic, în timp ce observãrile speciale sunt orga¬nizate de cãtre institutia statisticii oficiale pentru lãrgirea cadrului de interpretare ]i analizã al fenomenelor complexe existente în societate, dar au un rol în continuã cre]tere în economia de piatã.

Preview document

Proiect Statistica - Pagina 1
Proiect Statistica - Pagina 2
Proiect Statistica - Pagina 3
Proiect Statistica - Pagina 4
Proiect Statistica - Pagina 5
Proiect Statistica - Pagina 6
Proiect Statistica - Pagina 7
Proiect Statistica - Pagina 8
Proiect Statistica - Pagina 9
Proiect Statistica - Pagina 10
Proiect Statistica - Pagina 11
Proiect Statistica - Pagina 12
Proiect Statistica - Pagina 13
Proiect Statistica - Pagina 14
Proiect Statistica - Pagina 15
Proiect Statistica - Pagina 16
Proiect Statistica - Pagina 17
Proiect Statistica - Pagina 18
Proiect Statistica - Pagina 19
Proiect Statistica - Pagina 20
Proiect Statistica - Pagina 21
Proiect Statistica - Pagina 22
Proiect Statistica - Pagina 23
Proiect Statistica - Pagina 24
Proiect Statistica - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Proiect Statistica.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu socio-statistic Privind Turismul în Județul Suceava

STUDIU SOCIO-STATISTIC PRIVIND TURISMUL ÎN JUDEŢUL SUCEAVA Turismul reprezintă acum, la început de mileniu trei, unul din cele mai dinamice...

Anchete și Sondaje

In urma prelucrarii raspunsurilor obtinute la chestionare am oservat: - 40% din cei chestionati consuma bauturi racoritoare in fiecare zi, 0,41%...

Sondaj Statistic AVON

Pentru firma AVON s-a elaborat un chestionar in vederea stabilirii pozitiei acesteia pe piata si a determinarii gradului de satisfacere a...

Creditul - Factor de Relansare Economica Rurala

INTRODUCERE Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare...

Analiza Statistica

Capitolul I Introducere S.C. Anablue Computers S.R.L. este un o firma de comercializare/integrare IT, ce isi desfasoara activitatea in Bacau,...

Proiect pachete software - Gogoseria CSIE

Firma noastră urmărește satisfacerea clienților prin menținerea unor standarde de înaltă calitate, care să fie în concordanță cu așteptarile...

Proiect Statistica Economica II

Se cunosc urmatoarele date pentru 10 judete din Romania cu privire la suprafata cultivata cu porumb si productia obtinuta in anul 2003. .......

Proiect Statistică

INTRODUCERE 1. Definirea problemei Colectivitatea cercetată a fost reprezentată de 26 de elevi aflaţi în clasa a XII-a din cadrul unor clase cu...

Ai nevoie de altceva?