Proiect Statistica

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Statistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Angela Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Statistica

Extras din document

Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare cu cele impuse pe plan international. Ele au în vedere: autonomia metodologica, confidentialitatea, transparenta, specializarea, proportionalitatea si deontologia statistica.

Prin programul de observare trebuie sã se precizeze câteva elemente fixe, si anume:

- scopul observarii este subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea statistica si de exacta lui întelegere depindereusita actiunii;

- obiectul cercetarii sau colectivitatea cercetata reprezinta multimea unitatilor la care vor fi înregistrate caracteristicile precizate.

Obiectul observarii trebuie sa fie delimitat ca volum, în timp, spatiu, cât si din punct de vedere organizatoric;

- unitatea de observare ca element component al colectivitatii trebuie sa fie clar definita pentru a obtine date complete, exacte si comparabile în timp si spaþiu. Unitatile de observare pot fi simple sau

complexe în functie de scopul cercetarii;

- programul observarii constã în stabilirea tuturor caracteristicilor care trebuie înregistrate, a modalitatilor concrete de culegere a datelor, încadrarea în timp si spaþiu a activitatii de obtinere a informatiilor;

- formularele si instructiunile de înregistrare se prezintã sub forma de fise (care se completeaza pentru o singura unitate de observare) si liste (care se completeaza pentru mai multe unitati). Formularele de înregistrare sunt însotite de norme metodologice si tehnice privind completarea lor, norme ce pot fi imprimate direct pe formular sau în brosuri anexe. Metodele si procedeele de observare statistica sunt în functie de natura fenomenelor studiate, de modul de organizare a activitatii.

Metodele si procedeele de observare statistica sunt în functie de natura fenomenelor studiate, de modul de organizare a activitatii agentilor economici, de posibilitãtile de înregistrare a fenomenelor si de mijloacele tehnice de prelucrare de care se dispune. Gruparea metodelor de înregistrare (observare) în sisteme are la baza diferite criterii:

a) dupã modul de organizare a activitatii social-economice deosebim:

- observari permanente, care se efectueaza prin intermediul sistemului informational statistic;

- observari special organizate ca: recensaminte, anchete, monografii;

b) dupa timpul la care se refera datele, observãrile statistice pot fi:

- curente, cum sunt rapoartele statistice;

- periodice, care se efectueazã la un anumit interval de timp (recensamântul);

- unice (observari speciale), care se fac pentru consemnarea statistica a unui eveniment nerepetabil;

c) dupã numarul unitatilor înregistrate, observarile pot fi:

- totale, cum sunt recensamintele si raportarile statistice, prin care se culeg date de la toate unitatile colectivitatii;

- partiale, cum este sondajul prin care se realizeaza înregistrari numai la o parte din unitatile colectivitatii.

Principalele tipuri de lucrari de înregistrare statistica practicate sunt prezentate în continuare:

- Recensamântul

- Rapoartele statistice

- Anchetele prin sondaj

- Ancheta statistica

- Observarea partii principale

- Monografia

- Ancheta integrata în gospodarii

- Ancheta asupra fortei de munca în gospodarii

- Ancheta structurala în întreprinderi

- Observarea pietei taranesti

SISTEMATIZAREA SI PREZENTAREA DATELOR STATISTICE

Sistematizarea datelor se face dupã un program care cuprinde metodologii si procedee de prelucrare specifice proceselor studiate, precum si unele masuri organizatorice. În acest sens, se procedeazã la efectuarea unor operatiuni de centralizare, grupare si reprezentare a datelor sub forma de serii, tabele si grafice.

Etapele sistematizarii statistice implica parcurgerea urmãtoarelor etape:

- centralizarea;

- gruparea sau clasificarea datelor si calculul indicatorilor statistici absoluti;

- calculul indicatorilor derivati;

- prezentarea rezultatelor prelucrarii sub formã de: serii, tabele si grafice.

Gruparea statisticã este o centralizare pe grupe a unitatilor unei colectivitati în care caracteristica de grupare este o variabila în functie de care unitatile colectivitatii sunt repartizate în grupe distincte cât mai omogene.

Notiunile de baza folosite de metoda grupãrii statistice sunt:

- caracteristica de grupare;

- intervalul de grupare.

Intervalele de grupare pot fi:

- intervale egale si neegale;

- intervale închise si deschise;

- intervale cu variatie discreta si cu variatie continua.

Metodele de prezentare a rezultatelor prelucrarii primare sau secundare a datelor statistice sunt:

- tabelele statistice;

- seriile statistice;

- reprezentarile grafice.

Tabelul este o retea de linii orizontale si verticale care, prin întretaiere, formeaza rânduri, coloane, rubrici.

Continutul tabelului este format din:

- titlul tabelului sau subiectul tabelului, care reda într-o forma concisa colectivitatea si partile sale componente;

- predicatul tabelului (respectiv titulatura coloanelor) reprezinta elementele statistice care caracterizeaza subiectul tabelului, deci este format din sistemul de caracteristici pentru care s-a fãcut centralizarea datelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Statistica.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE MANAGEMENT SPECIALITATEA MANAGEMENT