Statistica Economica - Aplicatie

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2198
Mărime: 107.99KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adriana Alexandru, Mihai Korka
Prezentat in cadrul ASE-ului.

Cuprins

Dintr-un anuar statistic sau de pe site-ul unei instituţii/organizaţii care diseminează date statistice, preluaţi două serii cronologice de 7-11 termeni consecutivi între care există o legatură logică (de exemplu: producţia şi consumul unui produs sau al unui grup de produse, PIB şi exportul unei ţări, exportul şi importul de mărfuri, salariul mediu nominal şi dinamica preţurilor de consum etc).

Pe baza acestor date, se cere:

1. Să se reprezinte grafic legătura dintre cele două variabile şi să se comenteze corelograma.

2. Să se estimeze şi comenteze parametrii funcţiei de regresie care exprimă legatură dintre cele două variabile.

3. Să se caracterizeze domeniul de dispersie din jurul funcţiei de regresie şi să se precizeze cât este coeficientul de determinaţie. Ce semnificaţie daţi acestui indicator?

4. Să se afle coeficientul sau raportul (indicele) de corelaţie care sintetizează intensitatea legăturii dintre cele două variabile.

5. Folosind în continuare doar una dintre seriile de date, să se facă reprezentarea grafică a acesteia şi să se comenteze diagrama obţinută (cronograma).

6. Să se determine indicatorii absoluţi, relativi şi medii pentru caracterizarea variaţiei în timp a variabilei cercetate.

7. Să se facă ajustarea mecanică cea mai potrivită (folosind sau ).

8. Să se efectueze ajustarea analitică a seriei cronologice şi să se comenteze parametrii funcţiei de ajustare analitică.

9. Să se caracterizeze variaţia reziduală faţă de funcţia de ajustare analitică.

10. Pe baza rezultatelor obţinute la punctele (8) şi (9) să se estimeze nivelurile probabile ale variabilei în următorii doi ani, acceptând ipoteza menţinerii constante a influenţei factorilor determinaţi ai evoluţiei din perioada cercetată.

Extras din document

Rezolvare:

Valoarea exporturilor şi a importurilor (CIF) în Italia pentru perioada 1999-2005:

An

Exporturi (mil euro) Importuri (mil euro)

1999 1857 1941

2000 2517 2656

2001 3171 3470

2002 3670 3911

2003 3773 4140

2004 4014 4514

2005 4270 5032

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/

Punctul 1.

Datele preluate pentru realizarea proiectului reprezintă evoluţia importurilor şi exporturilor (CIF) în Italia în perioada 1999-2005. Baza de date statistice a fost obţinută de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/.

Fig. 1. Nivelul exporturilor şi importurilor Italiei în perioada 1999-2005

Fig. 2.

Cele două variabile reprezentate grafic arată evoluţia exporturilor, respectiv a importurilor Italiei în perioada 1999-2005. Conform corelogramei, cele două variabile sunt în legatură directă (se modifică în acelaşi sens).

Între exportul şi importul unei ţări există o legătură directă, de obicei de formă liniară. Încasările din export determină nivelul importurilor, iar nevoia de a completa oferta internă cu mărfuri din import determină fiecare ţără să stabilească măsuri de politică comercială de promovare a exporturilor. Prin urmare, între export şi import există o interdependenţă statistică.

Punctul 2.

Pentru analizarea legaturii dintre cele doua variabile, consideram exportul variabila independentă, iar importul variabila dependentă.

Metoda regresiei liniare presupune analiza modului în care variabila dependentă Y evoluează în raport cu modificarea variabilei independente X.

Pentru a estima parametri funcţiei de regresie liniară f(x ) = a + bx , pe baza datelor din tabelul de mai sus, se scrie sistemul de ecuaţii normale:

Rezolvarea acestui sistem conduce la obţinerea următoarele rezultate: a = -389,69 şi b = 1,22.

Prin urmare, dreapta care aproximează cel mai bine norul de puncte ce exprimă relaţia dintre exporturile şi importurile Italiei în perioada 1999 – 2005 este:

Preview document

Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 1
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 2
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 3
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 4
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 5
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 6
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 7
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 8
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 9
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 10
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 11
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 12
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 13
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 14
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 15
Statistica Economica - Aplicatie - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Statistica Economica - Aplicatie.doc

Alții au mai descărcat și

Econometrie

Proiectul urmareste realizarea unui model econometric referitor la datele despre volumul de lemn recoltat si suprafata impadurita din anii...

Proiect SPSS

CAPITOLUL I Introducere 1.1.Definirea problemei Piata jeansilor se diversifica mereu pentru ca apar firme noi care produc jeansi, modelele...

Program Pachete de Statistică

1. Introducere În vederea realizării acestui proiect, am ales baza de date „Employee data.sav”, cu scopul de a face analiza asupra salariului...

Modelul multifactorial de regresie liniară - Analiza natalității pe țări

1. Prezentarea problemei 1.1. Descrierea fenomenului analizat și a factorilor explicativi considerați Fenomenul analizat este natalitatea....

Analiza statistică

1. Introducere Intr-o prima conceptie, statistica echivala cu descrierea statului, expunerea situatiei geografice, economice si politice. Acest...

Analiza Statistică și Previziunea Resurselor Umane în Cadrul Firmei

I Analiza statistică a forţei de muncă I.1. Prezentarea generală a societăţii Societatea COMAT GRUP, este o societate cu capital integral privat...

Analiza fluxurilor mobilității forței de muncă inter-regionale în România

Introducere Proiectul de faţă presupune analiza dependenţei fluxurilor mobilităţii inter-regionale a forţei de muncă la nivelul României, de...

Statistică Economică

1. Enunţul problemelor I. Se cunoaste urmatoarea distributie celor 50 de angajati dupa salariile realizate in miilioane lei si dupa vanzarea...

Te-ar putea interesa și

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Analiza Circulației și Ofertei Turistice în Cadrul SC Aurora SRL

INTRODUCERE În mediul concurenţial de astăzi, dezvoltarea turismului trebuie să ajute la crearea unui mediu favorabil acestui sector; turismul...

Migrația forței de muncă

1. Prezentarea generala a fenomenului de migratie 1.1 Abordari conceptuale ale migratiei Pentru a ne familiariza cu conceptul de “migratie” este...

Proiect Statistica

Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare cu cele impuse...

Econometrie

Modelul simplu de regresie 1. Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor public.Prin cheltuielile...

Statistică juridică - ramurile și metodele ei

Statistica juridică, ramurile şi metodele ei 1. Scurt istoric a evoluţiei statistice Statistica a apărut ca activitate practică, din necesitatea...

Cercetări de Marketing

U1.1. Introducere Marketingul Plaseaza Clientul În Centrul Preocuparilor Unei Firme, Având Ca Obiectiv Principal Satisfacerea Nevoilor Si...

Oracle PL-SQL

Introducere în PL/SQL – Procedural Language extension to SQL 1. Caracteristici generale: -Construcţiile PL/SQL conţin structuri de control...

Ai nevoie de altceva?