Statistica Ocrotirii Sanatatii, Analiza Situatiei in Republica Moldova

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Statistica Ocrotirii Sanatatii, Analiza Situatiei in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Introducere 3
CAPITOLUL I: Statistica ocrotirii sănătăţii aspecte teoretice 5
1.1 Conceptul de sănătate şi factorii ei determinanţi 5
1.2 Obiectul şi sarcinile statisticii ocrotirii sănătăţii ca componentă a statisticii sociale 17
1.3 Metode şi tehnici statistice utilizate la aprecierea stării sănătăţii 20
CAPITOLUL II: Sistemul informaţional şi sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii 23
2.1 Sistemul informaţional al statisticii ocrotirii sănătăţii în R. Moldova 23
2.2 Sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii 30
CAPITOLUL III: Analiza situaţiei în sistemul ocrotirii sănătăţii prin prisma statisticii oficiale 41
3.1 Analiza accesibilităţii populaţiei la serviciile de asistenţă medicală 41
3.2 Analiza indicatorilor bilanţului vital al populaţiei în Republica Moldova 51
3.3 Analiza stării sănătăţii populaţiei R. Moldova 56
Concluzii 61
Bibliografie 63

Extras din document

Introducere

Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Ocrotirea sănătăţii reprezintă unul din sectoarele cu importanţă majoră în viaţa oricărei societăţi. Importanţa sa este justificată prin caracterul indispensabil al serviciilor pe care le produce, volumul resurselor pe care le utilizează, numărul persoanelor pe care le deserveşte şi legăturile numeroase pe care le creează cu alte domenii de activitate.

Starea sănătăţii populaţiei este un indice integrat al dezvoltării societăţii, o reflectare a bunăstării social-economice, morale, un factor decisiv de influenţă asupra potenţialului economic, cultural, uman şi de constituire a forţei de muncă. Menţinerea şi întărirea sănătăţii populaţiei este politica prioritară a statului şi ea poate fi soluţionată numai prin eforturile comune ale instituţiilor medicale, ale organelor administraţiei publice, agenţilor economici, prin colaborarea reciprocă, sporirea responsabilităţilor fiecărei părţi şi interesul real al fiecărui cetăţean pentru păstrarea sănătăţii sale proprii şi a celei publice.

Statistica ca disciplină ştiinţifică, în vederea studierii fenomenelor, dinamicii, vine cu instrumentele şi tehnicile sale specifice de observare, prelucrare şi analiză statistică. Informaţiile obţinute prin măsurarea, sistematizarea datelor stau la baza calculării unui sistem de indicatori care exprimă aspectele esenţiale ale sănătăţii populaţiei, vizând dinamica, structura, nivelul stării sănătăţii populaţiei, precum şi eficienţa activităţii ocrotirii sănătăţii. În cele din urmă informaţiile difuzate de aceşti indicatori servesc ca bază pentru fundamentarea deciziilor ce ţin de implementarea anumitor strategii în ocrotirea sănătăţii cu scopul îmbunătăţirii ulterioare a sănătăţii populaţiei şi eficacităţii sistemului de dirijare a ramurii de ocrotire a sănătăţii.

Scopul tezei constă în analiza statistică a stării sănătăţii populaţiei şi activităţii de ocrotire a sănătăţii, prin utilizarea diferitor tehnici statistice. Prezentarea utilizării acestor tehnici la determinarea tendinţelor şi modificărilor structurale în evoluţia stării sănătăţii populaţiei.

Pentru atingerea scopului propus în lucrare au fost soluţionate următoarele sarcini:

- a fost dezvăluit conţinutul şi esenţa statisticii ocrotirii sănătăţii;

- au fost cercetate metodologia de calcul a principalilor indicatori cu care se caracterizează ocrotirea sănătăţii;

- a fost studiată pe baza datelor statisticii oficiale evoluţia, structura şi modificarea indicatorilor statisticii ocrotirii sănătăţii

Pornind de la scopul lucrării a fost determinată structura tezei, compusă din:

Capitolul I “Statistica ocrotirii sănătăţii – aspecte teoretice” – conţine o abordare teoretică a temei, definirea conceptului de sănătate, obiectul şi sarcinile statisticii aplicate în domeniul ocrotirii sănătăţii.

Capitolul II “Sistemul informaţional şi sistemul de indicatori al statisticii ocrotirii sănătăţii” – cuprinde noţiuni generale cu privire la sistemul informaţional şi sistemul de indicatori statistici utilizaţi în domeniul ocrotirii sănătăţii. Este descris care sunt principalele surse de date utilizate şi modalitatea de obţinere a datelor statistice.

Capitolul III “Analiza situaţiei în sistemul ocrotirii sănătăţii prin prisma statisticii oficiale” – cuprinde o analiză a principalilor indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii.

Suportul informaţional al tezei îl constituie date oficiale statistice ale BNS, rapoartele Ministerului Sănătăţii, materiale ale unor organizaţii internaţionale (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), alte acte normative.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statistica Ocrotirii Sanatatii, Analiza Situatiei in Republica Moldova.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” Catedra ”Statistică şi Previziune Economică”