Studiu privind bugetul Ministerului Apararii Nationale in perioada 2011-2014

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu privind bugetul Ministerului Apararii Nationale in perioada 2011-2014.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Babos Alina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Extras din document

Introducere

Bugetul in Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Apararii Nationale (MApN) este organul de specialitate al Administratiei Publice Centrale care conduce si desfasoara , potrivit legii activitatile in domeniul apararii tarii avand ca scop apararea si promovarea obiectivelor securitatii nationale ale Romaniei in acest domeniu, inclusiv prin participarea la operatii, misiuni de aparare colectiva in cadrul NATO sau de asigurare a securitatii statelor membre ale UE, de raspuns la crize, de pace sau de asistenta umanitara.

Armata Romaniei este angajata intr-un process de transformare structurala si calitativa, proces care implica eforturi de ordin bugetar, organizatoric si social deosebite.

Din punct de vedere financiar, Directia financiar-contabila asigura, potrivit legii, indeplinirea sarcinilor financiar contabile ce revin ministrului apararii nationale , in calitate de ordonator principal de credite. Aceasta asigura realizarea managementului financiar-contabil la nivel central in MApN.

Finantarea apararii nationale se realizeaza atat din sume alocate de la bugetul de stat cat si din venituri proprii.

In sens juridic, bugetul este definit ca un act, un document, al veniturilor si cheltuielilor statului prevazute si autorizate a se realiza intr-o anumita perioada de timp, de obicei un an, cu aprobarea Parlamentului.

Bugetul institutiilor publice – trebuie sa cuprinda:

• Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul pentru care se face bugetul si pentru urmatorii 3;

• Veniturile si cheltuielile – global si defalcat pe parti , capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz;

• Cheltuielile cu salariile;

• Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza;

• Bugetul institutiilor publice aflate in subordine;

• Sumele alocate din credite externe;

• Sumele allocate din fonduri externe nerambursabile;

SCOPUL PROIECTULUI este de dezvoltare a capacitatii de percepere a fenomenului de alocare a bugetului catre institutiile militare. Ca in orice domeniu, finantarea joaca si in mediul militar un rol important, aducand plusuri pentru dezvoltare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 Identificarea schimbarilor nivelului de alocare a fondurilor pentru cheltuieli militare in Romania.

 Identificarea diferentelor dintre sumele anuale, ponderile acestora in PIB.

 Intelegerea repartizarii fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor militare in Romania.

Nr. crt Denumire buget 2011 2012 2013 2014 U.M.

1 BUGET TOTAL 4,800,477 7,577,402

5,642,856 9,373,143

Mii lei

2 TOTAL SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT 4,429,952 4,815,161

5,194,905 5,843,745

Mii lei

3 TOTAL SUME ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI FINANŢATE

INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 370,525 2,762,241 447,951 3,529,398 Mii lei

4 PIB 565097,2 596681.,5 637583,1 666637,3 Mil. lei

5 INDICELE PRETURILOR DE CONSUM 105,79 103,98 103,33 101,07 -

6 NR DE LOCUITORI 19 19,042936 19,697103 19,697436 Mil. locuitori

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind bugetul Ministerului Apararii Nationale in perioada 2011-2014.docx

Bibliografie

1) http://www.badpolitics.ro/soldele-cadrelor-militare-cheltuielile-militare-ale-romaniei-in-2013/#more-33775
2) A. Babos, “ Probabilitati si statistica”, Editura Academiei Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu, 2012
3) www.SIPRI.org - accesat 1.06.2015
4) www.mapn.ro – accesat 1.06.2015
5) www.insse.ro – accesat 1.06.2015
5) www.insse.ro – accesat 1.06.2015

Alte informatii

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu”