Studiu Statistic privind unele Aspecte ale Calitatii Vietii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu Statistic privind unele Aspecte ale Calitatii Vietii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Statistica

Cuprins

Planul proiectului
I. Consideratii generale
II. Continut
III. Concluzii
IV Bibliografie
I. Consideratii generale
1. Scop
2. Cadru
3. Date despre studiul efectuat
4. Populatie
5. Spatiul
6. Timp
7. Metode folosite
8. Caracteristici
II. Continut
1. Inregistrarea datelor
2. Gruparea datelor
3. Analiza grafica
4. Ajustarea datelor
5. Analiza indicatorilor
6. Analiza regresiilor si corelatiilor bidimensionale
7. Verificarea ipotezelor statistice
8. Estimarea parametrilor
III. Concluzii
IV. Bibliografie

Extras din document

Introducere

Analiza indicatorilor sociali şi implicit analiza calităţii vieţii a fost şi este motivată de principiul importanţei monitorizării schimbărilor în timp a principalelor fenomene economice şi sociale ce caracterizează societatea în ansamblul ei. Monitorizarea sistemului social este o preocupare de bază a societăţilor democratice moderne ajutând la identificarea schimbărilor în timp a principalelor aspecte legate de şomaj, starea de sănătate a populaţiei, nivelul siguranţei persoanei, nivelul şi gradul de instruire profesională, satisfacţia faţă de viaţă şi chiar latura subiectivă a calităţii vieţii.

Creşterea calităţi vieţii trebuie să fie un scop atât al politicilor sociale cât şi al politicilor economice. Ţările dezvoltate atribuie politicilor sociale un rol de dezvoltare economică şi socială prinţr-un sistem diversificat şi substanţial de beneficii sociale, prin alocarea de resurse financiare importante, nu numai ca volum absolut dar şi ca proporţie importantă în PIB. Bunăstarea socială constituie pentru ţările dezvoltate o componentă structurală a societăţii. Pornind de la progresele şi mai ales de la standardul de viaţă atins de ţările dezvoltate ale lumii, fiecare ţară care are carenţe în planul politicilor sociale are datoria de a identifica cele mai bune măsuri ca răspuns la nevoile sociale existente în propria ţară.

Analiza calităţii vieţii, în condiţiile în care metodele de cercetare din domeniul economic sunt tot mai rafinate, capătă dimensiuni noi. Seriile de date acumulate pentru cuantificarea caracteristicilor vieţii economice şi sociale, dezvoltările din domeniul informaticii, econometriei şi analizei datelor au contribuit direct la creşterea numărului de cercetări din acest domeniu. De altfel, importanţa acestui domeniu de cercetare este subliniat şi de faptul că în anul 1998 economistul englez Amartya Kunar Sen1 a devenit laureat al Premiului Nobel în economie pentru contribuţia adusă, prin lucrări teoretice şi aplicative, în domeniul economiei dezvoltării şi analizei bunăstării.

I. Consideratii generale

1. Scopul lucrarii

În conditiile specifice ale României, asigurarea unei cresteri a calitãtii vietii reprezintã o necesitate vitalã, trebuie sã fie un obiectiv final care sã le subordoneze pe celelalte.

Lucrarea de fata isi propune sa raspunnda la cateva intrebari:

- Care este nivelul mediu al calitatii vietii din Romania?

- Care regiunii ale tarii sunt cele mai reperezentative pentru studiul calitatii vietii?

- Care este rata somajului; cum putem interveni pentru a reduce numarul somerilor?

- Care este pragul minim al saraciei?

- Unde ne aflam din punct de vedere al calitatii vietii in interiorul Uniunii europene?

- Care este regiunea cu cea mai mare dezvoltare economica?

- Cum putem interveni pentru a creste standardul de viata?

2. Cadru general

Conceptul de calitate a vietii a fost analizat si dezvoltat în societãtile dezvoltate, mai precis în societatea nord-americanã. S-a pornit de la faptul cã o abundentã materialã nu poate sã reprezinte totul pentru ca oamenii sã fie multumiti de tipul vietii lor, fapt ce impune evaluãri mai ample, globale ale problemelor de viatã ale oamenilor.

Una dintre problemele tãrilor dezvoltate era modalitatea în care sã fie orientatã masa de resurse materiale de care dispuneau pentru asigurarea unei vietii de calitate.

O a doua problemã se referã la consecintele neplãcute ale sistemului economic: degradarea mediului înconjurãtor, sãrãcia, etc.

Pentru România zilelor noastre, calitatea vietii trebuie sã fie un obiectiv politic si economic pentru atingerea rapidã a unui standard de viatã la un nivel acceptabil de civilizatie, definit în context european.

În conditiile specifice ale României, asigurarea unei cresteri a calitãtii vietii reprezintã o necesitate vitalã, trebuie sã fie un obiectiv final care sã le subordoneze pe celelalte.

3. Date despre studiul efectuat

Calitatea vietii cuprinde ansamblul conditiilor fizice, economice, sociale, culturale, politice: de sãnãtate etc., în care oamenii trãiesc, continutul si natura activitãtilor pe care le desfãsoarã, caracteristicile relatiilor si proceselor sociale la care participã, bunurile si serviciile la care au acces, modelele de consum adoptate, modul si stilul de viatã, evaluarea gradului în care împrejurãrile si rezultatele corespund asteptãrilor populatiei, stãrile subiective de satisfactie sau insatisfactie, fericire, frustrare etc.

3. Populatie

Voi face referire la populatia Romaniei din moment ce este o problema ce afecteaza si se refera la nivel national. In mare parte, pe teritoriul judetelor se intalneste o omogenitate.

Din moment ce cauzele ce determina acest fenomen sunt aceleasi pt tot teritoriul Romaniei voi studia problema pe intreg ansamblul sau.

4. Timpul

Studiul a fost realizat in perioada dec 2006 – ian 2007 si a analizat date cu referire la intreg spatiul national. Totodată sunt luate în calcul unele caracteristici ale populaţiei cercetate care au fost determinate pe baza activităţii anterioare ale acesteia.

5.Caracteristici avute in vedere

Domeniul calităţii vieţii poate fi definit prin ansamblul elementelor care se referă la situaţia fizică, economică, socială, culturală, politică, de sănătate etc., în care trăiesc oamenii, conţinutul şi natura activităţilor pe care le desfăşoară, caracteristicile relaţiilor şi proceselor sociale la care participă bunurile şi serviciile la care au acces, modelele de consum adoptate, modul şi stilul de viaţă, evaluarea împrejurărilor şi rezultatelor activităţilor care corespund aşteptărilor populaţiei, precum şi stările subiective de satisfacţie/insatisfacţie, fericire, frustrare etc.

Voi studia urmatoarele caracterstici:

Tabelul 1 Categorii caracteristici

Dimensiune Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3

SFERA VIEŢII PERSONALE Starea de sănătate

Veniturile

Piata fortei de munca

SFERA VIETII SOCIALE Calitatea invatamantului Calitatea asistentei medicale Calitatea conducerii statului

II.Continutul lucrarii

1.Inregistrarea si gruparea datelor

SFERA VIETII PERSONALE

O privire de ansamblu asupra calităţii vieţii personale relevă faptul că punctele de suport în viaţa oamenilor sunt reprezentate, în principal, de familie, locuinţă, loc de muncă în timp ce elementele critice sunt starea de sănătate, şi veniturile.

a) Starea de sanatatea

Tabelul 2 Paturile din spitale aferente anumitor specialitati medicale

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Statistic privind unele Aspecte ale Calitatii Vietii.doc