Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico – sociale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico – sociale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Statistica

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Un agent economic dispune de o rețea de unitații economice cu profilul alimentație publică în care sunt angajații 500 de vânzători. Pentru cei 500 de vânzători, considerați ca o colectivitate generală, s-a întocmit o bază de sondaj (vezi baza de sondaj din Anexa nr. 1). Înscrierea în baza de sondaj a vânzătorilor s-a făcut în ordine alfabetică, ceea ce constituie un criteriualeatoriu și li s-a dat un cod (Nr. Crt.).

Considerând cei 500 de vânzători ca o colectivitate statisică, se cere :

1. să se extragă printr-un procedeu de sondaj un eșantion de 60 de unități și să se centralizeze nivelurile individuale ale fiecăreia din varabilele prezentate potrivit conținutului lor;

2. să se grupeze datele înregistrate la punctul precedent folosind grupările simple pentru toate caracteristicile înregistrate pe intervale egale și neegale (se vor folosi minim 8 grupe pentru intervalele egale și minim 3 grupe pentru intervalele neegale) și să se centralizeze datele condiționate de grupările folosite. Să se reprezinte grafic seriile obținute;

3. să se calculeze toate mărimile relative posibile și să se reprezinte grafic mărimile obținute folosind diagramele adecvate;

4. să se calculeze indicatorii tendinței centrale, indicatorii variației și ai asimetriei pentru variabilele înregistrate;

5. să se aplice regula adunării disperiilor pentru tabelul cu dublă intrare obținut prin grparea combinată;

6. să se extindă rezutatele obținute asupra întregii colectivități pentru 2 variabile dacă P = 0,9973 (z = 3);

7. să se aplice metoda corelației și regresiei pentru datele din eșantion. Să se măsoare gradul de intensitate al corelației. Pentru datele negrupate se vor lua încalcul primele 10 unități din eșantion, la care se vor calcula și coeficiențiide corelație a rangurilor.

Rezolvare :

Din baza de sondaj s-a extras un eșantion (parte) format din 60 de vânzători. La extragere s-a folosit procedeul selecției mecanice cu pasul de numărare (unde N = volumul colectivității totale și n = volumul eșantionului).

Ca primă unitate de eșantionare vom utiliza ultimele 2 cifre ale numărului matricol personal : 56. Se vor utiliza date cu privire la : sex, vârstă (ani), zile lucrate, ore lucrate, valoarea desfaceilor lunare (zeci mii lei) și salariul net lunar (mii lei).

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilizarea sondajului in caracterizarea fenomenelor economico - sociale.doc

Alte informatii

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" Relații Economice Internaționale