Actele Administrației Publice Locale

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27161
Mărime: 94.96KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector.univ.ODINĂ NICOLETA
UNIVERSITATEA ,,EFTIMIE MURGU” REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

Cuprins

REZUMAT 5

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale 6

1.1. Protecţia socială – dimensiuni şi structuri 6

1.2. Concepte privind protecţia socială 8

1.3. Necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei sociale 9

1.4. Principalii indicatori ai protecţiei sociale 12

1.5. Structura familială 13

1.6.Scurt istoric privind protecţia socială a şomerilor 15

1.7 Reforme în sistemul de protecţiei sociale în România 17

CAPITOLUL 2. Sistemul de protecţie socială din România 19

2.1.Considerente privind comparaţia globalizată 19

2.2. Politicile macroeconomice - Influenţa asupra sistemului de protecţie socială din România 20

2.3. Strategia naţională de dezvoltare economică a României 21

2.4. Politica angajării forţei de muncă 22

2.5. Menţinerea echilibrului macroeconomic 24

2.5.1. Limitarea salariilor absolute 24

2.5.2. Politicile pe termen mediu 24

2.6. Sărăcia - Măsurare şi coordonate în România 25

2.7. Şomajul În România 27

2.8. Integrare şi excludere socială 27

CAPITOLUL 3. Costurile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în procesul de integrare în Uniunea Europeană 29

3.1. Programul economic-social al Comunităţii Europene 29

3.2. Gestiunea costurilor 31

3.3. Indexarea şi protecţia socială 36

3.4. Rolul sindicatelor în realizarea protecţiei sociale 37

CAPITOLUL 4. Sistemul de asigurări sociale de sănătate 39

4.1. Importanţa asigurărilor sociale de sănătate 39

4.2. Structura sistemului de asigurări sociale de sănătate 39

4.3. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate 40

4.4. Finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi organizarea financiară a acestuia 41

4.4.1. Contribuţiile la asigurările sociale de sănătate 41

4.4.2. Finanţarea de către stat a asigurărilor de sănătate 43

4.5. Persoanele cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate 44

4.6. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor 45

CONCLUZII 48

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

INTRODUCERE

Potrivit art. 3 alin.2 din Constituţia României, teritoriul statului nostru este organizat în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: comune, oraşe şi judeţe. Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate şi cătune.Delimitarea teritorială a comunelor se stabileşte prin lege.

Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate face numai prin lege şi cu consultarea cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum (art. 20 din Legea nr. 215/2001).

Aceste unităţi administrativ-teritoriale au personalitate juridică. In calitate de persoane juridice civile, ele au în proprietate bunuri din domeniu privat, iar în calitate de persoane juridice de drept public, ele sunt proprietare ale bunurilor din domeniul public de interes local şi emit acte administrative de autoritate.

Unităţile administrativ-teritoriale au organe proprii de conducere care, se ocupă de soluţionarea problemelor de interes local, acestea fiind consiliile locale şi primarii. Consiliile locale, sunt autorităţi deliberative, iar primarii sunt autorităţi executive. Atât consiliile locale, cât şi primarii sunt autorităţi administrative autonome. La nivel judeţean funcţionează consiliile judeţene care coordonează activitatea consiliilor comunale şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În vederea conducerii tuturor activităţilor la nivel local aceste structuri ale Administraţiei Publice Locale adoptă acte administrative. Prin act administrativ înţelegem acea formă juridică principală a activităţii Administraţiei Publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti.

Actul administrativ de autoritate are următoarele trăsături caracteristice:

a. este o manifestare unilaterală de voinţă, prin care organele Administraţiei Publice se comportă ca subiecte de drept speciale, învestite cu atribuţii de putere publică. Această trăsătură a actelor administrative de autoritate le deosebesc pe acestea de actele administrative de gestiune (bilaterale), care iau naştere pe baza acordului de voinţă al părţilor.

b. Actul este emis în temeiul şi pentru realizarea puterii publice, organul emitent având calitatea de subiect special învestit cu atribuţii de putere publică.

c. Actul de autoritate este obligatoriu atât pentru persoanele fizice sau juridice a căror activităţi intră sub incidenţa unui asemenea act, cât şi pentru organul emitent însuşi.

d. Actul de autoritate este executoriu, prin el însuşi, adică se execută din oficiu, fără a mai fi necesară vreo învestire cu formulă executorie, ca în cazul hotărârilor judecătoreşti.

CAPITOLUL 1.CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Noţiunea şi trăsăturile actelor administrative de autoritate ale Administraţiei Publice Locale

În vederea realizării - sarcinilor ce le revin satisfacerea intereselor generale ale societăţii - serviciile publice adoptă sau emit acte juridice şi săvârşesc fapte materiale (administrative) producătoare de efecte juridice, în scopul naşterii, modificării sau stingerii raporturilor juridice, de regulă, de drept administrativ, dar şi raporturi juridice aparţinând altor ramuri de drept

Forma concretă principală prin care Administraţia Publică Locală îşi desfăşoară activitatea, o reprezintă, actul juridic.Administraţia Publică Locală adoptă acte de autoritate şi încheie acte de gestiune.

Preview document

Actele Administrației Publice Locale - Pagina 1
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 2
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 3
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 4
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 5
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 6
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 7
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 8
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 9
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 10
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 11
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 12
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 13
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 14
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 15
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 16
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 17
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 18
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 19
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 20
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 21
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 22
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 23
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 24
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 25
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 26
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 27
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 28
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 29
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 30
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 31
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 32
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 33
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 34
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 35
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 36
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 37
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 38
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 39
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 40
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 41
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 42
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 43
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 44
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 45
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 46
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 47
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 48
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 49
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 50
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 51
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 52
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 53
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 54
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 55
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 56
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 57
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 58
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 59
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 60
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 61
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 62
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 63
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 64
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 65
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 66
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 67
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 68
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 69
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 70
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 71
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 72
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 73
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 74
Actele Administrației Publice Locale - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Actele Administratiei Publice Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Prefectul - organ de tutelă administrativă

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1.1 Organizarea Sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine...

Ai nevoie de altceva?