Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Proiect
9.5/10 (6 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 34659
Mărime: 116.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Gheorghe

Cuprins

Cuvant inainte . 3

CAPITOLUL I: Autoritatile administrative locale si organizarea lor. . 6

1.1. Organizarea administratiei publice. . 7

1.1.1.Notiunea de organ al administratiei publice in doctrina. . 12

1.1.2. Structura si atributiile autoritatilor administrative organizate in unitati teritoriale. . 12

1.2.Organizarea administrativa a teritoriului. . 15

1.3. Notiunea de regim administrativ-teritorial . . 17

1.3.1. Scurt istoric al regimurilor administrativ-teritoriale din Romania . 18

1.3.2. Regimul administrativ centralizat . 20

1.3.3 Regimul administrativ desconcentrat . . 22

1.3.4. Regimul administrativ descentralizat. . 22

1.3.5. Descentrarea administrativa. . 25

1.4. Organizarea administrativa în alte state . 30

1.4.1. Regimul local anglo-saxon si cel american . 31

1.4.2. Regimul francez si cel italian. . 31

1.4.3. Autonomia comunala în Elvetia. . 32

1.4.4. Organizarea si functionarea administratiei publice locale în Europa Centrala

si de Est . 32

1.4.5. Principalele obiective ale reformei administratiilor locale. . 36 1.5. Conceptul de autonomie locala . 37

1.5.1. Autonomia locala – principiu fundamental de organizare si functionare

a administratiei publice . 38

CAPITOLUL II: Cooperarea regionala-internationala. . 43

2.1. Consideratii generale. . 43

2.2. Cooperarea regional europeana. . 45

2.2.1. Consiliul Europei. . 45

2.2.2. Organizatia pentru Cooperare si Securitate în Europa. . 47

2.3. Integrare regional europeana. . 48

2.4. Regionalizarea. . 51

2.4.1. Regionalizarea în statele Uniunii Europene. . 51

2.4.2. Regionalizarea în România . 53

2.5. Politici de dezvoltare regionala. . 61

2.5.1. Carta Verde . 61

2.5.2. Carta Europeana privind autonomia regionala . 63

2.5.3 Raportul dintre conceptul de autonomie locala si cel de autonomie

regionala. . 65

CAPITOLUL III: Autonomia locala in context euro-regional . 67

3.1. Notiunea si fundamentele normative ale activitatii externe a

colectivitatilor teritoriale locale. . 67

3.1.1. Notiunea de activitate externa . 68

3.1.2 Fundamentarea normativa a activitatii externe în dreptul comparat. . 68

3.1.3. Activitatea externa reglementata international. . 70

3.2. Formele activitatii externe a colectivitatilor locale. . 71

3.3. Natura juridica a activitatii externe a colectivitatilor locale. . 73

CAPITOLUL IV: Cadrul de cooperare transfrontaliera a autoritatilor locale . 78

4.1. Cooperarea transfrontaliera . 78

4.2. Cooperarea internationala intre state-principiu fundamental al dreptului

international . 80

4.3. Importanta si clasificarea formelor cooperarii suprafrontaliere . 81

4.4. Acordurile interstatale si acordurile între colectivitatile teritoriale privind

cooperarea transfrontaliera . 85

4.4.1. Acordurile interstatale privind cooperarea transfrontaliera. . 86

4.4.2. Acordurile între colectivitatile teritoriale locale privind cooperarea

transfrontaliera. . 89

4.4.3. Tratatele internationale bilaterale ale României care privesc cooperarea

transfrontaliera . 91

Concluzii . 94

Bibliografie . 96

Extras din document

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de istorie pâna acum, scrutând cu mai mult interes decât niciodata viitorul. Relatiile si interdependentele tot mai accentuate astazi dintre state si ceilalti participanti la relatiile internationale, mondializarea problemelor si a solutiilor accelerarea derularii fenomenelor social-politice pun probleme noi în fata oamenilor politici, a specialistilor în stiinte sociale, a juristilor, carora trebuie sa li se dea raspunsuri pe masura.

De multe ori, solutiile oferite de teoriile clasice se dovedesc a fi prea “strâmte” pentru a mai putea descrie si ghida orientarea realitatilor sociale, politice si juridice, facând necesare noi abordari, regândirea schemelor clasice, abandonarea a ceea ce nu mai corespunde si oferirea de noi raspunsuri.

Înfaptuirea reformei în administratia publica si fundamentarea acesteia pe principiile democratice ale statului de drept constituie un element esential al reformei economico-sociale din România, începuta dupa revolutia din decembrie 1989, si se afla în plina desfasurare.

Organizarea politica a planetei la sfârsitul acestui secol si mileniu a suferit si sufera transformari însemnate, afectând însasi esenta multor institutii juridice având caracter clasic.

Între problemele aflate în centrul interesului cercetarilor contemporane de drept public se afla si cele relative la noile forme de cooperare internationala regionale, la locul statului si a suveranitatii, la necesitatea valorilor democratice, la dezvoltarea autonomiei locale, la respectarea drepturilor omului.

Toate aceste chestiuni sunt strâns legate, evolutia lor nu poate fi privita decât în mod unitar, prin întelegerea corecta a mecanismelor care le sunt proprii si a interconexiunilor si determinarilor lor reciproce.

Problemele nou aparute, cu care societatea internationala, statele, colectivitatile teritoriale locale si particularii nu s-au mai întâlnit, necesita solutii pe masura, cu caracter de noutate, de originalitate care pot, uneori, sa socheze pe cei obisnuiti cu schemele clasice, daca nu le pot depasi. Dreptul este însa un sistem evolutiv - atât ca ansamblu de norme, cât si ca stiinta – care a reusit de fiecare data sa se adapteze, sa se modernizeze, sa ofere raspunsuri adecvate.

Nu este însa mai putin adevarat ca excesele, dorinta de a fi original cu orice pret, negarea sistematica a valorii principiilor si institutiilor clasice sunt la fel de nocive. Dreptul prezinta anumite constante fundamentale, care au înfruntat timpul si au câstigat lupta cu acesta care se impun prin valoarea lor de adevar si a caror negare duce la plasarea în afara unui demers serios, în afara abordarii stiintifice si a profesionalismului, în sfera imposturii si amatorismului.

În acelasi timp însa, nici aceste constante ale dreptului nu au putut ramâne identice cu ele însele, ci, pastrându-si, în linii mari, esenta care le confera perenitatea, ramânând în interiorul limitelor fara de care si-ar pierde valoarea de constanta, au stiut sa se perfectioneze, sa dobândeasca valente noi, servind mereu valorile fundamentale ale omenirii.

Cea mai importanta institutie a dreptului în general, a dreptului public în special, fie el intern sau international o reprezinta si va continua mult timp de aici înainte sa o reprezinte statul. El este cel mai important subiect al dreptului intern si al dreptului international. Societatea umana, din vechimea istoriei si înca mult timp în viitorul previzibil, a fost, este si va fi organizata politic si juridic în state, forma indispensabila de organizare atât pentru nivelul national, cât si pentru cel international. Este un adevar care trebuie doar afirmat, ca societatea nationala se organizeaza în stat, iar societatea internationala reprezinta, în primul rând societatea statelor.

Analizând institutia statului, concluzia imediata care rezulta este ca trasatura definitorie a acestuia este suveranitatea. Prin urmare, statul suveran se afla si trebuie sa se afle în centrul oricarei constructii politice si juridice a societatii omenesti acum si în viitor.

Statul suveran de astazi, în procesul transformarilor contemporane, ca baza pentru societatea de mâine, nu este si nu are cum sa fie identic cu statul suveran din secolele trecute ori cu statul suveran din prima jumatate a secolului XX. El este chemat sa raspunda nevoilor contemporane si celor de viitor, nevoi inedite si complexe, în raport cu care trebuie sa se adapteze, sa se transforme, sa se perfectioneze.

Doua sunt directiile principale în care statul suveran, înteles în mod clasic, trebuie sa se confrunte cu un nou mod, de punere a problemei si pe care, inevitabil, se transforma si va continua sa se transforme. Una este dimensiunea internationala la integrare, atât la nivel international regional, cât si la nivel international universal. A doua este dimensiunea interna, având drept obiect întarirea autonomiei colectivitatilor teritoriale locale si coborârea nivelului deciziei publice spre nivelurile de baza, precum si o judicioasa dimensionare a unitatilor administrativ-teritoriale.

Distinct de racordarea statului la problema organizatiilor internationale interguvernamentale si respectiv, a colectivitatilor teritoriale locale, care duce la un bloc institutional public, cu trei mari paliere, si anume international, statal si local, statul suveran se afla si în fata altor probleme, cu o natura diferita, si anume valorile democratiei si respectarea drepturilor omului.

Democratia si drepturile omului necesita a fi respectate la toate cele trei paliere, prin forme si modalitati specifice, carora statul suveran trebuie sa li se adapteze.

Preview document

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 1
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 2
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 3
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 4
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 5
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 6
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 7
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 8
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 9
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 10
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 11
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 12
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 13
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 14
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 15
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 16
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 17
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 18
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 19
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 20
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 21
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 22
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 23
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 24
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 25
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 26
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 27
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 28
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 29
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 30
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 31
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 32
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 33
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 34
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 35
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 36
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 37
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 38
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 39
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 40
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 41
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 42
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 43
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 44
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 45
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 46
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 47
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 48
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 49
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 50
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 51
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 52
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 53
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 54
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 55
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 56
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 57
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 58
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 59
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 60
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 61
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 62
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 63
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 64
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 65
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 66
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 67
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 68
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 69
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 70
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 71
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 72
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 73
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 74
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 75
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 76
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 77
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 78
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 79
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 80
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 81
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 82
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 83
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 84
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 85
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 86
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 87
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 88
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 89
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 90
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 91
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 92
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 93
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 94
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 95
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 96
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 97
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 98
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 99
Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Locala si Cooperarea Transfrontaliera.DOC

Alții au mai descărcat și

Actele Administrative de Autoritate

INTRODUCERE Societatea româneasca, statul si mai ales administratia publica sunt în fata unor provocari dificile, esentiale generate de evolutia...

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Progrese si Dificultati in Implementarea E-guvernarii in Romania

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Controlul Parlamentar Exercitat Asupra AP

Capitolul 1 Notiunea de control parlamentar. Aspecte de doctrina si reglementari constitutionale 1.1 Principalele trasaturi ale controlului...

Functia Publica in Context European - Studiu de Caz - Franta si Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Administratia Publica Locala in Romania Post-decembrista

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Soluții Informaționale Actuale pentru Administrația Publică

I. INTRODUCERE Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana a fost un proces semnificativ de tranzitie catre o societate...

Te-ar putea interesa și

Managementul Fondurilor Structurale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Analiza administrației publice locale important actor al cooperării transfrontaliere - Studiu de caz Bihor

Introducere Referintele academice sau policy papers abunda în tratarea rolului administratiei publice subnationale în dezvoltarea societatii, de...

Construirea Parcului West Gate

Scurt istoric- Bucuresti Oraşul Bucureşti are o suprafaţă totală de 228 km², pe care se întind 6 sectoare administrative, fiecare conduse de o...

Carta Europeana Exercitiul Autonomiei Localea si Implementarea Acesteia in Republica Moldova

ÎNTRODUCERE Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţilor locale de a rezolva şi gestiona, în cadrul legii,...

Studiul comparativ privind organizarea și funcționarea guvernelor la nivel local în Germania și Cehia

1. Prezentarea temei studiului si incadrarea acesteia in contextul Administratiei Publice Comparate Subsistemul politico-administrativ local este...

Administrația Publică Locală în UE

1.România România este o ţară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică şi la ţărmul...

Cadrul de Cooperare Transfrontalieră a Autorităților Locale

COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ Cooperarea transfrontalieră, fiind mai dezvoltată şi cu implicaţii mai importante, a fost prima şi relativ detaliat...

Ai nevoie de altceva?