Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 34703
Mărime: 155.20KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I Consideraţii generale privind securitatea socială 4

1. Noţiunea de securitate socială şi riscurile sociale 4

2. Scurt istoric al securităţii sociale 6

3. Sisteme de securitate socială 8

4. Reglementări internaţionale cu privire la securitatea socială 9

5. Obiectul dreptului securităţii sociale 11

6. Principiile şi izvoarele dreptului securităţii sociale 13

6.1. Principiile 13

6.1.1. Principiul egalităţii 14

6.1.2. Principiul universalităţii 14

6.1.3. Principiul asigurării obligatorii 15

6.1.4. Principiul finanţării de la bugetul statului a prestaţiilor necontributive 16

6.1.5. Principiul indexării şi compensării cuantumului prestaţiilor 16

6.2. Izvoarele dreptului securităţii sociale 18

7. Asistenţa socială ca instituţie a dreptului securităţii sociale 21

Capitolul II Pensiile 24

1. Drepturile de asigurări sociale 24

1.1. Caracteristici 24

1.2. Asiguraţii 34

1.3. Contribuţii de asigurări sociale 38

1.4. Controlul privind contribuţiile de asigurări sociale 46

1.5. Prestaţiile de asigurări sociale 52

1.6. Bugetul asigurărilor sociale de stat 53

1.7. Casele teritoriale de pensii 54

1.8. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 56

1.9. Stagiul de cotizare 59

1.10. Noţiunea de pensie 62

2. Pensii şi categorii de pensii 64

2.1. Principiile dreptului la pensie conform Legii nr. 19/2000 64

2.2. Categorii de pensii 66

2.2.1. Pensia pentru limită de vârstă 66

2.2.1.1. Condiţiile privind vârsta şi stagiul de cotizare 66

2.2.1.2. Cazurile de reducere a vârstelor de pensionare 77

2.2.1.3. Reglementări specifice pentru pensionarea unor categorii profesionale 81

2.2.1.4. Calculul pensiei pentru limită de vârstă 83

2.2.2. Pensia anticipată şi pensia anticipată parţială 85

2.2.3. Pensia de invaliditate 86

2.2.3.1 Condiţiile de pensionare 86

2.2.3.2. Gradele de invaliditate 88

2.2.3.3. Calculul pensiei 89

2.2.3.4. Revizuirea medicală 90

2.2.4. Pensia de urmaş 91

2.2.4.1 Pensia de urmaş pentru copii 91

2.2.4.2. Pensia de urmaşii pentru soţul supravieţuitor 92

2.2.4.3.Cuantumul pensiei de urmaş 93

3. Stabilirea şi plata pensiilor 94

3.1.Acordarea dreptului la pensie 94

3.2. Decizia de pensie 94

3.3.Plata pensiei 95

Capitolul III Alte drepturi de asigurări sociale 96

1. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă 96

2. Prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacitaţii de muncă 98

2.1. Categorii de prestaţii 98

2.2. Indemnizaţia pentru trecerea temporara în altă muncă 98

2.3. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă 99

2.4. Indemnizaţia pentru carantină 99

2.5. Tratamentul balnear 100

3. Indemnizaţia de maternitate 101

5. Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale 102

6. Răspunderea juridică 104

7. Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de organele sale teritoriale 106

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ

1. Noţiunea de securitate socială şi riscurile sociale

Cuvântul securitate îşi are originea în latinescul securitas (în franceză sécurité, în engleză security); el semnifică protecţie, apărare, stare de siguranţa, faptul de a fi pus la adăpost de orice pericol.

Securitatea socială este definită de Biroul Internaţional al Muncii ca protecţie pe care societatea o acordă membrilor săi printr-un ansamblu de dispoziţii publice contra mizeriei economice şi sociale care îi ameninţă în caz de pierdere sau reducere importantă a câştigurilor datorită bolii, maternităţii, accidentului de muncă, şomajului, invalidităţii, bătrâneţii sau decesului, precum şi acordarea de îngrijiri medicale şi de alocaţii familiilor cu copii.

Securitatea socială are ca obiect protejarea indivizilor faţă de riscurile inerente vieţii sociale. Se considera că ea constituie o garanţie contra riscurilor de ordin:

- psihologic: boală, maternitate, invaliditate, deces, bătrâneţe, care pot afecta persoanele, antrenând astfel o reducere sau pierdere a câştigurilor;

- profesional: accidente de muncă şi boli profesionale

Securitatea socială are o însemnătate deosebită în viaţa de zi cu zi a multor oameni, ea manifestându-se chiar înainte de naştere (îngrijirile prenatale) şi se prelungeşte după moarte (pensiile de urmaş). Idealul este ca fiecare membru al colectivităţii să fie toata viaţa sa, în caz de nevoie, protejat prin securitatea socială.

Expresia securitate socială este aproape întotdeauna utilizată în doua înţelesuri diferite şi anume: se vorbeşte de politici de securitate socială şi de sisteme de securitate socială. Cele două expresii nu sunt sinonime.

Politicile de securitate socială înţelese ca politici de securitate economică, comportă patru direcţii:

- securitatea locurilor de muncă;

- securitatea câştigurilor;

- securitatea capacităţii de muncă;

- organizarea sistemului de distribuire a sumelor de înlocuire în timpul perioadelor de inactivitate forţată.

Sisteme de securitate sociale sunt considerate acele norme juridice care reglementează o redistribuire financiara, adică prelevarea, pe de-o parte şi repartiţia fondurilor prelevate intre beneficiarii acestei redistribuiri, pe de altă parte.

În lumina normelor internaţionale (în special a Codului european de securitate socială, a Protocolului său) , conceptul de securitate socială include atât asigurările sociale, cat şi asistenţa socială.

Expresia “securitate socială” este legată de repararea consecinţelor unor evenimente diverse denumite “riscuri sociale”.

În baza Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.102/1952, aceste evenimente sunt considerate a fi următoarele:

- boala,

- maternitatea,

- invaliditatea;

- bătrâneţea;

- accidentul de muncă şi boală profesională;

- decesul;

- şomajul;

- obligaţiile familiale.

Plecându-se de la cauză, s-a afirmat că riscurile sociale sunt acele riscuri inerente vieţii sociale.

Plecându-se de la efecte, ceea ce constituie un criteriu relevant, riscurile sociale sunt acele evenimente care au incidenta comună asupra situaţiei economice a indivizilor prin diminuarea veniturilor sau invers, prin creşterea cheltuielilor.

Există insă şi anumite evenimente susceptibile de a împiedica o persoană să dobândească un venit normal dintr-o activitate profesională. Din acest punct de vedere riscurile sociale pot fi riscuri fizice şi riscuri economice.

Riscurile fizice se întâlnesc atunci când forţa de muncă este alterată, redusă sau pierdută. Riscurile acestea pot fi de origine profesională şi anume în caz de accident de muncă sau boală profesională şi de origine extraprofesională în alte cazuri ca de exemplu: boală, maternitate, invaliditate, bătrâneţe, deces, văduvie.

Riscurile economice sunt generate de situaţiile în care forţa de muncă este alterată, este imposibil de exercitat datorită lipsei de locuri de muncă disponibile; este cazul şomerilor.

Mai există, de asemenea, riscuri care constau în reducerea nivelului de trai prin creşterea cheltuielilor în situaţii excepţionale cum ar fi cumpărarea de medicamente în caz de boală, majorarea chiriilor în anumite perioade, intreţinerea unor membri ai familiei aflaţi în nevoie.

2. Scurt istoric al securităţii sociale

Necesitatea unei securităţi individuale şi colective a existat dintotdeauna. Oamenii au incercat din cele mai vechi timpuri să-şi asigure propria protecţie, precum şi a persoanelor aflate în grija lor, contra unor eventualităţi, cum ar fi foametea sau alte pericole.

Primul mare sistem de protecţie socială a fost instituţionalizat în Germania intre anii 1883 şi 1889 în timpul lui Bismark. Era vorba despre un sistem de asigurări de batrâneţe şi boală. Ulterior, asemenea sisteme au apărut în Australia, Noua Zeelenda, Suedia, Danemarca, Anglia etc., în unele dintre ele existând protecţia şi asupra şomerilor.

În România în anul 1885 a fost adoptată Legea minelor, care instituia asigurările sociale obligatorii a minerilor şi a lucrătorilor din industria petrolieră. În acelaşi timp dispunea înfiinţarea unor case de ajutor şi a unei case de pensii, ale căror fonduri erau constituite prin contribuţia egală a patronilor şi muncitorilor.

Preview document

Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 1
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 2
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 3
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 4
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 5
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 6
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 7
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 8
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 9
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 10
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 11
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 12
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 13
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 14
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 15
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 16
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 17
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 18
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 19
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 20
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 21
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 22
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 23
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 24
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 25
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 26
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 27
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 28
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 29
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 30
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 31
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 32
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 33
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 34
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 35
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 36
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 37
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 38
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 39
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 40
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 41
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 42
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 43
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 44
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 45
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 46
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 47
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 48
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 49
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 50
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 51
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 52
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 53
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 54
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 55
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 56
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 57
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 58
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 59
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 60
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 61
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 62
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 63
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 64
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 65
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 66
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 67
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 68
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 69
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 70
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 71
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 72
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 73
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 74
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 75
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 76
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 77
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 78
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 79
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 80
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 81
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 82
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 83
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 84
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 85
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 86
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 87
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 88
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 89
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 90
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 91
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 92
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 93
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 94
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 95
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 96
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 97
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 98
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 99
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 100
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 101
Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Administratie Publica - Pensia ca Drept de Asigurare Sociala
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Public de Pensii

REZUMATUL LUCRĂRII Reforma în domeniul pensiilor în România era nu numai necesară, dar şi urgentă întrucât numai astfel puteau fi înlăturate...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Modificarea raportului de serviciu al funcționarului public

CAPITOLUL I Consideratii generale privind modificarea raportului de serviciu al functionarilor publici Unul din drepturile fundamentale ale...

Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE PENSII 1.1. Factori actuali ce determină evoluţia sistemelor de pensii Sistemele de pensii din întreaga lume se...

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public 1.1 Reglementare legală Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi...

Funcționarul public

- Prezentarea temei lucrarii de cercetare stiintifica Functionarii publici Viata sociala a pus dintotdeauna multiple probleme, indeosebi de ordin...

Studiu asupra organizării și relaționării Ministerelor Finanțelor și Economiei din Suedia și Luxemburg

Titlul lucrarii concretizeaza intr-o fraza subiectul tratat de-a lungul acestui eseu. Existenta unui cadru institutional bine structurat in ambele...

Societatea pe acțiuni - noțiuni generale

I. Aspecte generale Conceptul de parteneriat în afaceri datează încă din timpul Imperiului Roman. Se consideră însă că acesta s-a concretizat...

Casa Locală de Pensii în cadrul sistemului constituțional

In prezent, locul de munca in care imi desfasor activitatea este CASA LOCALA DE PENSII FAGARAS, in calitate de inspector de specialitate. În...

Drept Comercial

Societatea comercială poate fi definită drept o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate...

Ai nevoie de altceva?