Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 17328
Mărime: 109.32KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: EUGEN GHIORGHITA

Cuprins

1. Prezentarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 4

1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala 4

1.2 Baza legala de infiintare 6

1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Agentia nationala a Functionarilor Publici 7

1.4 Obiectivele fundamentale urmarite pe 2 ani 9

1.5 Minister coordonator 11

1.6 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 12

2. Aspecte legate de activitatea de finantare in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 17

2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 17

2.1.1 Analiza cheltuielilor si a veniturilor 18

2.1.2 Analiza rentabilitatii economice 19

2.1.3 Analiza potentialullui uman 20

2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate, particularitati 21

2.3 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 21

3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in cadrul ANFP 23

3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizarii 23

3.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din cadrul ANFP 25

3.3 Analiza modului de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de inters public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 29

4. Analiza datelor statistice cu care opereaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici 33

4.1 Repartitia numarului total al functiilor publice 34

4.2 Structura pe categorii a functiilor publice pe ansamblul administratiei publice 35

4.3 Structura pe clase a functiilor publice de executie - pe ansamblul administratiei publice 37

4.4 Situatia functionarilor publici debutanti pe ansamblul administratiei publice 38

4.5 Structura dupa tipul de studii pe ansamblul administratiei publice 39

4.6 Structura pe grupe de varsta si sexe pe ansamblul administratiei publice 40

4.7 Structura pe profesii a corpului functionarilor publici 41

4.8 Situatia salariilor pe ansamblul corpului functionarilor publici 43

5. PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 45

6. ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR 52

7. ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 55

8. RESURSELE UMANE IN CADRUL AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 57

8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane 57

8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si conducere 59

8.3 Modalitati de promovare si motivare a salariatiilor, instrumente, mijloace 61

8.3.1 Motivarea functionarilor publici din cadrul ANFP 63

8.3.2 Caracteristicile angajatilor motivati 64

8.3.3 Ce îi motiveaza pe angajati? 65

8.3.4 Ce îi împiedica pe functionarii publici sa devina angajati motivati? 65

8.4 Proceduri de evaluare si control al personalului ANFP 66

8.4.1 Procedura de evaluare 66

8.4.2 Proceduri de control, instrumente, competente, forme 68

9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 71

9.2 Particularitati strategice ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 71

9.3 Prezentarea sistemului de obiective Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru urmatorii 3 ani 72

9.4 Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate 73

9.5 Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 74

1o. ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN CADRUL Agentiei nationale a functionarilor publici 78

10.1 Puncte forte si puncte slabe 78

10.2 Cauzele care au generat punctele forte si slabe 78

10.3 Recomandari privind functia si functionarii publici 80

BIBLIOGRAFIE: 81

Extras din document

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI

1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost infiintata ca un organ central de specialitate al administratie publice cu competenta materiala generala in gestiunea functiei publice si a functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Misiunea Agentiei consta in definirea cadrului legal, crearea mecanismelor de implementare, precum si monitorizarea si controlul efectiv al aplicarii dispozitiilor legale in domeniul functiei publice. Agentia joaca un rol important in intarirea capacitatii administrative a autoritatilor si institutiilor publice care au misiunea de a implementa institutiile juridice europene in sistemul administratiei publice romanesti.

Domeniul de activitate al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, managementul functiei publice si al functionarilor publici, presupune o abordare strategica, dinamica, de natura sa faca fata schimbarilor si ritmului accelerat al reformei.

Mangementul functiei si al functionarilor publici urmareste dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici stabil si neutru din punct de vedere politic, caresa contribuie la cresterea eficientei sistemului administrative si imbunatattirea relatiilor dintre administratie si societatea civila, in concordanta cu principiile care stau la baza exercitarii functiei publice si anume:

ü Legalitate, impartialitate si obiectivitate

ü Transparenta

ü Eficienta si eficacitate

ü Responsabilitate

ü Orientare catre cetatean

ü Stabilitate in exercitarea functiei publice

ü Subordonare ierarhica

Atributiile Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sunt prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, in Hotararea de Guvern nr. 624/2003 precum si in celelalte acte normative care reglementeaza domeniul functiei publice.

In conformitate cu Legea nr.188/1999, republicata, Agentia are urmatoarele atributii :

a) Elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici

b) Elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici

c) Colaborarea cu alte institutii din tarain vederea perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici

d) Monitorizeaza sicontroleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia si functionarii publici

e) Elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici

f) Intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

g) Aproba conditiile de participare si procedura de organizare a selectiei si recrutarii pentru functile publice generale, avizeaza si monitorizeaza recrutareapt. Functiile publice specifice

h) Acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale

i) Elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul anual de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului

j) Intocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezinta Guvernului

Atributiile prevazute de Legea 188/1999, republicata sunt detaliate in HG nr.624/2003 pe urmatoarele domenii de activitate:

Ø domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici

Ø domeniul reglementarii functiei publice

Ø domeniul gestiunii de programe

Ø domeniul reprezentarii

Ø domeniul monitorizarii si controlului activitatii referitoare la functia publica si functionarii publici

Ø domeniul legislatiei

Preview document

Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 1
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 2
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 3
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 4
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 5
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 6
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 7
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 8
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 9
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 10
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 11
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 12
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 13
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 14
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 15
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 16
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 17
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 18
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 19
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 20
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 21
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 22
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 23
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 24
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 25
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 26
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 27
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 28
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 29
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 30
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 31
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 32
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 33
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 34
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 35
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 36
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 37
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 38
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 39
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 40
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 41
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 42
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 43
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 44
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 45
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 46
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 47
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 48
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 49
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 50
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 51
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 52
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 53
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 54
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 55
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 56
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 57
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 58
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 59
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 60
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 61
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 62
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 63
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 64
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 65
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 66
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 67
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 68
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 69
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 70
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 71
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 72
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 73
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 74
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 75
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 76
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 77
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 78
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 79
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 80
Agentia Nationala a Functionarilor Publici - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Agentia Nationala a Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Practică Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

1.Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se organizează şi...

Relațiile dintre Administrația Publică Locală și Comunitățile Locale

Conceptul de administratie publica Termenul de administratie provine din limba latina, „administer” traducându-se prin: agent, ajutator, servitor,...

Managementul Serviciilor Publice Locale Acordate

Introducere 3. 1. Fundamentele teoretice ale managementului serviciilor publice 5. 2. Specificul analizei serviciilor oferite de administratia...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP. I NOTIUNI GENERALE I.1 Definitii Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico economico tehnica a societatii...

Direcții și critici privind reforma în administratia publica

Administratia publica reprezinta o “mare afacere publica “, în care suntem cu totii implicati în calitatea noastra de cetateni si, ca urmare, este...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Parteneriatul Public - Privat

CAPITOLUL I 1. Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Administratia publica reprezinta un instrument statului folosit în “scopul...

Te-ar putea interesa și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Recrutarea și Selecția în Cadrul Primăriei Curtea de Argeș

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane este rezultatul cercetării specializate si se...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

PREZENTARE INTRODUCTIVA Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost infiintata prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

1.Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se organizează şi...

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I PREZENTAREA AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1. Denumirea instituţiei publice, profil, obiect de activitate profesională...

Studiu de caz - recrutarea, evaluarea și formarea profesională a funcționarilor publici în cadrul Agenției Naționale de Administrație Fiscală

I.Recrutarea, evaluarea si formarea profesionala a functionarilor publici in cadrul Agentiei Nationale de Administratie Fiscala Evolutia practicii...

Ai nevoie de altceva?