Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 26443
Mărime: 124.87KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

PARTENERIATUL DEZVOLTARII LOCALE

1.1. Consideraţii generale

1.2. Actori ai dezvoltării locale

1.3. Dimensionarea parteneriatului dezvoltării locale

1.4. Avantajele potenţiale ale parteneriatului local

1.5. Riscurile potenţiale ale parteneriatului local

1.5.1. Tipologia riscurilor

1.5.2. Riscurile specifice pentru partenerul privat

1.5.3. Riscurile specifice pentru puterea publică

1.5.4. Atenuarea riscurilor

1.5.5. Alocarea optima a riscurilor

1.6. Parteneriatul public-privat, instrument de cooperare pentru dezvoltarea locală în România CAPITOLUL II

AFACERILE ECONOMICE PRIN LEASING – PREZENT SI PERSPECTIVE

2.1. Tendintele folosirii leasingului in lume

2.2. Piata leasingului in Romania

2.3. Perspectivele dezvoltarii leasingului in Romania

CAPITOLUL III

3. CONTINUTUL SI SEMNIFICATIA AFACERILOR ECONOMICE PRIN LEASING

3.1. Clasificarea operatiunilor de leasing

3.2. Avantaje si dezavantaje si limitele afacerilor de leasing

3.3. Aspecte juridice

3.4. Aspecte contabile

CAPITOLUL IV

4. CONTRACTUL DE LEASING IN AFACERILE ECONOMICE

4.1. Caracteristicile contractului de leasing

4.2. Elementele componente ale contractului de leasing

4.3. Drepturile si obligatiile partilor

4.4. Derularea contractului de leasing

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

PARTENERIATUL DEZVOLTĂRII LOCALE

1.1.Consideraţii generale

Parteneriatul, este definit ca fiind „un acord între două sau mai multe organisme, cu scopul realizării unui obiectiv cu impact pozitiv asupra dezvoltării locale şi asupra pieţei locale a forţei de muncă”.1

În prezent, acest model este considerat ca reprezentând metoda preferată în realizarea dezvoltării locale.

Literatura de specialitate a oferit o serie de definiţii parteneriatului, caracterizate de o anumită tipologie a partenerilor, dar şi de un management propriu. Astfel, se susţine că, parteneriatul a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, prin colaborarea între autorităţile publice şi sectorul privat în privinţa concesiunilor unor bunuri publice. Forme de parteneriat întâlnim şi în SUA, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu aplicare în domeniul construcţiilor de căi ferate.

Sisteme de parteneriat public-privat la nivel local se conturează la începutul anilor 80, ai secolului XX în Europa occidentală şi SUA, sub forma cooperării dintre autorităţile publice locale şi sectorul privat pentru implementarea unor proiecte de reabilitare a unor zone industriale aflate în declin.

Concomitent în această perioadă, apar noi acte publice, legi care dau un suport iniţiativelor locale. Un exemplu în acest sens îl reprezintă legea publică din SUA, “ACT DE PARTENERIAT PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ”, lege care a intrat în vigoare la 1 octombrie 1983. Această lege reglementează colaborarea între autorităţile publice şi sectorul privat pentru furnizarea de servicii de formare profesională în folosul adulţilor şi tinerilor dezavantajaţi economic, muncitorilor şomeri, precum şi altor persoane care întâmpină dificultăţi la angajare.

Un alt gen de parteneriat îl constituie modelul irlandez ce s-a conturat pentru început la nivel naţional, apoi a fost extins şi la nivel local prin două programe: “PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU PROGRES ECONOMIC ŞI SOCIAL-PESP” 1990-1993 şi “PROGRAMUL PENTRU COMPETITIVITATE SI MUNCĂ”, 1994-1996, de asemenea, forme de parteneriat între autorităţile publice locale şi comunitate apar începând cu anii `80 în Franţa, având ca scop prevenirea şi combaterea delincvenţei, precum şi pentru asigurarea coeziunii sociale. De remarcat că, deşi Franţa are o contribuţie de pionierat în domeniul parteneriatului public-privat, aceasta nu şi-a dezvoltat cadrul instituţional decât într-un sector îngust, respectiv în domeniul concesiunii serviciilor publice.

Prin urmare, conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate a administraţiei publice şi sectorul privat, respectiv organizaţii nonguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în dezvoltarea locală.

Întrucât domeniile de cooperare sunt diverse, conceptul de parteneriat public-privat nu trebuie asimilat cu forma juridică de realizare a unei afaceri, cum sunt societăţile comerciale sau asociaţiile în participaţiune. Acestea din urmă sunt forme concrete de realizare a parteneriatului. Pe de altă parte, activităţile ce se pot desfăşura sub titulatura de parteneriat public-privat, pot avea ca scop obţinerea unui profit cum este orice afacere, dar pot avea în vedere şi activităţi care nu urmăresc obţinerea de profit.

În altă ordine de idei, parteneriatul poate fi prezentat ca unul dintre cuvintele de ordine ale timpurilor noastre în domeniul politicilor publice în general, şi al dezvoltării economice în particular. Acest sistem include elemente diferite precum: promovarea muncii în colectivitate, între organizaţii din domenii diferite, urmare a realizării unui set de obiective elaborate şi agreate de comun acord, precum şi prezenţa că realizările întregului exerciţiu pot fi mai mari decât cele la care ajunge fiecare partener în mod independent.

Prin urmare, parteneriatul, reprezintă un instrument de colaborare ce se concretizează într-un proiect de îmbunătăţire a serviciilor publice. Parteneriatul nu trebuie analizat şi definit exclusiv după natura activităţii desfăşurate, caracterul ei (profitabilă, neprofitabilă), ori în funcţie de contractul prin care se realizează, întrucât parteneriatul se situează pe un palier politic şi nicidecum pe unul juridic sau financiar.

Din punct de vedere al rezultatelor, parteneriatul reprezintă premisa asigurării coerenţei aplicării unor programe şi a transparenţei realizării lor. În mod paralel, parteneriatul contribuie implicit la întărirea sistemului de guvernare şi dezvoltare locală. Toate aceste aspecte depind în mare măsură de gradul de descentralizare a administraţiei publice, precum şi de identificarea prealabilă a agendei de dezvoltare locală.

Având în vedere diversitatea formelor de colaborare dintre autorităţile administraţiei publice şi sectorul privat, nu trebuie formulată o definiţie standard a parteneriatului local. Definirea conceptului de parteneriat, poate avea la bază fie o abordare “centralistă”, fie “descentralizată” sau “mixtă” ori “integrată”, funcţie de modul de organizare a administraţiei publice (centralizat sau descentralizat) dar şi de natura unui proiect ce urmează a fi realizat.

Preview document

Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 1
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 2
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 3
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 4
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 5
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 6
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 7
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 8
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 9
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 10
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 11
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 12
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 13
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 14
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 15
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 16
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 17
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 18
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 19
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 20
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 21
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 22
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 23
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 24
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 25
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 26
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 27
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 28
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 29
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 30
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 31
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 32
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 33
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 34
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 35
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 36
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 37
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 38
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 39
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 40
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 41
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 42
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 43
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 44
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 45
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 46
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 47
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 48
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 49
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 50
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 51
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 52
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 53
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 54
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 55
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 56
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 57
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 58
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 59
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 60
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 61
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 62
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 63
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 64
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 65
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 66
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 67
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 68
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 69
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 70
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 71
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 72
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 73
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 74
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 75
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 76
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 77
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 78
Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Analiza Procedurii de Atribuire a Contractelor de Achizitie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Te-ar putea interesa și

Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Studiu Privind Achiziția Bunurilor sau Serviciilor

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ŞI ORGANIZATORIC DE DESFAŞURARE AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 1.1 ACHIZIŢIILE PUBLICE - GENERALITĂŢI 1.1.1 Principiile care...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Importanta Contractului de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Particularitati privind Organizarea si Derularea Misiunii de Audit Public Intern la Ministerul Finantelor Publice

INTRODUCERE Parte dintr-o lume în continuã dinamicã , singura constantã a societãţii româneşti este schimbarea. În acest context se înscrie şi...

Procedura Incheierii Contractului de Achizitii Publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Management achiziții publice

1. CAZ PRACTIC DE AUDIT INTERN Procedura – P01: Iniţierea auditului ENTITATEA PUBLICĂ PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI CRAIOVA Serviciul Audit...

Analiza Informațional - Decizională a unei Proceduri de Achiziție în Academia de Studii Economice București

ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI A. Cunoaşterea generală a mecanismului...

Ai nevoie de altceva?