Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7349
Mărime: 387.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Mihaela Onofrei
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA - IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

1. Scurt istoric al formării sistemului administrativ german 2

2. Reflectarea federalismului german la nivel instituțional 5

2.1 Parlamentul German 6

2.2 Guvernul Federal şi Cancelarul 8

2.3 Preşedintele Republicii Federale 12

3. Organizarea federativă a Germaniei 14

3.1 Elemente fundamentale ale sistemului federal german 14

3.2 Raportul dintre Land-uri și Federație 16

3.3 Organizarea în cadrul Land-urilor 20

3.4 Aspecte privind administrația publică locală 21

4. Concluzii 22

Bibliografie 24

Extras din document

1. Scurt istoric al formării sistemului administrativ german

Aflată în postura de țară învinsă în al Doilea Război Mondial, Germaniei i s-a oferit un sistem de guvernare fără a se asigura poporului german deplina libertate de opțiune pentru un sistem de guvernământ sau pentru altul.

Statul german se afla sub ocupaţie militară, fapt ce ştirbea suveranitatea poporului şi îngrădea libertatea de opţiune politică.

Analizând procesul constituţional din Germania putem distinge următoarele aspecte:

- nu a existat o îndelungată tradiţie parlamentară.

- regimul politic instituţionalizat după anul 1945 a fost cladit pe ruinele statului fascist al lui Adolf Hitler şi în vidul de putere creat prin distrugerea acestui stat.

- Constituantul, neîntrunind pe deplin atributele suveranității, a acționat, practic, sub un regim de ocupaţie.

- aliaţii au influenţat procesul de adoptare a Legii Fundamentale (Constituția Germaniei).

- regimul parlamentar introdus în Germania nu a avut o bază politică stabilă deoarece regimul fascist anterior a anihilat practic orice opoziție politică, inclusiv pe cea a burgheziei.

Opţiunea pentru parlamentarism şi nu pentru un regim prezidenţial, se explică prin teama ţărilor învingătoare în război faţă de o eventuală concentrare a puterii executive - specifică sistemului prezidenţial - în mâinile unui singur conducător, care ar fi putut ceda tentaţiei de a guverna după modelul Fuhrer-ului, precum şi prin preocuparea Adunării Constituante alese, de a da satisfacţie poporului ce aspira la un model de guvernare în care reprezentanţii săi să aibă un rol determi¬nant şi predominant faţă de puterea executivă

Regimul politic stabilit în condiţiile menţionate şi reflectat în dispoziţiile constituţionale prezintă trăsăturile clasice ale regimului parlamentar generalizat, la acea dată, pe continentul european.

Aşa cum este cunoscut, după 9 mai 1945, Germania a fost divizată în patru zone de ocupaţie aflate sub controlul militar al Marii Britanii, Statelor Unite ale Americii, Franţei şi Uniunii Sovietice. Forţele militare de ocupaţie au înfiinţat în zonele pe care le-au ocupat autorităţi executive locale însărcinate cu atribuţii limitate. Acest lucru a fost realizat până la momentul organizării de alegeri pentru noile parlamente locale. Atribuţiile acestora erau practic formale, întrucât orice decizie a autorităţilor germane locale trebuia aprobată de Comandamentele mili¬tare de ocupaţie.

În vara anului 1948, liderii guvernelor locale aflate în zonele de ocupaţie ale Franţei, Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii, au convenit asupra instituirii unui sistem electoral, în vederea desemnării de către aceste parlamente locale a unui organism cu un rol de Constituantă. Organismul respectiv a primit denumirea de Consiliu Parlamentar („Pariamentarische Rat", ce era compus din 65 de depu¬taţi aleşi de Landtag - Parlamentul Land-ului), fiind format din reprezentanţii Uniunii Creştin Democrate şi ai Partidului Social Democrat.

Consiliul parlamentar, organism învestit cu atribuţii de Constituantă, a adoptat noua Lege Fundamentală, conştient că îndeplineşte o operă de tranziţie necesară instituirii unui regim democratic şi reconcilierii naţionale.

Provizoratul constituţional a fost menţionat chiar în cuprinsul Constituţiei, adop-tată în anul 1949 sub denumirea de Lege Fundamentală, care în art. 146 prevede că „Prezenta Lege Fundamentală încetează să aibă efect în ziua în care va intra în vigoare Constituţia care va fi adoptată de poporul german, stăpân pe deciziile sale".

Trebuie observat că Legiuitorul Constituant, marcat de statutul special al Germaniei, ca stat care nu se mai bucura pe deplin, la cel moment, de toate atribu¬tele suveranităţii sale, nu a folosit denumirea de Constituţie, ci de „Lege Funda¬mentală" (Grundgesetz).

Aşadar, în concepţia Consiliului Parlamentar, Legea Fundamentală adoptată în anul 1949 avea un caracter provizoriu până când „poporul german stăpân pe deciziile sale va adopta o nouă Constituţie". Deşi a avut iniţial un caracter provi¬zoriu şi tranzitoriu, noul sistem constituţional s-a impus însă în viaţa politică a Germaniei, ca şi în conştiinţa socială a poporului german ca un model de referinţă pentru o guvernare democratică.

Preview document

Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 1
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 2
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 3
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 4
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 5
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 6
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 7
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 8
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 9
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 10
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 11
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 12
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 13
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 14
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 15
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 16
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 17
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 18
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 19
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 20
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 21
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 22
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 23
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 24
Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Administratia Publica in Trei State ale UE - Spania, Italia, Finlanda - Analiza Comparata

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Studiu Comparativ privind Administrația Publică Locală în Franța și Marea Britanie

Franţa Franţa se caracterizează printr-un înalt grad de centralizare administrativă, cu vechi rădăcini în istoria ţării, păstrat şi accentuat de-a...

Studiu Comparativ Privind Sistemul Administrativ din Germania și Cel din Polonia

I. Justificarea titlului: Am ales să vorbim despre aceste două siteme adiministrative ( Germania şi Polonia) în comparaţie, deoarece ambele ţării...

Studiu comparativ cu privire la organizarea regională în Belgia și în Marea Britanie

I. PREZENTAREA TEMEI STUDIULUI- Concepte, Componente, Notiuni Din 1 ianuarie 2007 România este membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Din...

Particularități ale Administrației Publice Locale în Regatul Unit al Marii Britanii

I. Organizarea unităţilor administrativ-teritoriale în Regatul Unit al Marii Britanii şi implicaţiile acesteia asupra administraţiei publice locale...

Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene

Capitolul 1: Notiuni introductive privind conceptual de administraţie publica locala Noţiunea de administraţie publică a fost analizată diferit în...

Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România

CAP.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile romaneşti...

Oraginizarea si Functionarea Autoritatii Executive in Franta si Austria

I. Titlul lucrării şi justificarea acestuia În lucrarea de faţă voi prezenta principalele particularităţi ale autorităţii executive din Portugalia...

Te-ar putea interesa și

Sisteme Administrative Comparate

Am ales să aprofundez, prin acest proiect, sistemele administrative executive (Guvernul) din Germania şi Belgia pentru următoarele motive: -...

Functia Publica - Notiuni Generale

CAPITOLUL I :FUNCTIA PUBLICA-NOTIUNI GENERALE 1.1 Funcţia publică –notiune si generalitati Deşi noţiunea de funcţie publică a fost formulată şi...

Sistemul Fiscal al Germaniei

CAP. I. Tendinţe generale privind fiscalitatea în Germania Ponderea în PIB a impozitelor în Germania este peste media UE-27 dar uşor sub cea a...

Studiu comparativ state unitare AP Centrală

„Statul este o totalitate de cetăţeni, necesară pentru o existenţă autosuficientă”. (Aristotel) Capitolul I. Noţiuni introductive privind statele...

Sisteme administrative comparate - Germania - Marea Britanie

Din 2007 Romania este membra in Uniune Europeana de aceea este mai mult decat evident ca sistemul administrativ romanesc trebuie adaptat celui din...

Studiu Comparativ Asupra Organizării și Funcționalității Administrației Publice Locale în Statele Federale

Capitolul 1. Administrația regională a) Germania Referitor la organizarea administrativă, în cazul Germaniei, aceasta se realizează pe 5...

Sistemele administrative contemporane europene - similitudini, diferențe

INTRODUCERE Problema regimurilor politice este vitală pentru organizarea şi fundamentarea vieţii sociale. De natura regimurilor politice depinde...

Primul ministru al Franței vs cancelarul federal al Germaniei

1. Titlul studiului comparativ si justificarea acestuia Cele doua sisteme administrative alese pentru acest studiu comparativ apartin Frantei si...

Ai nevoie de altceva?