Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4631
Mărime: 450.10KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

I.ASPECTE INTRODUCTIVE 3

II. ANALIZA SWOT A SITE-ULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FETEŞTI 5

II.1.Analiza SWOT a site-ului Primăriei Municipiului Feteşti 5

II.2.Propuneri de îmbunătăţire a site-ului Primăriei Municipiului Feteşti- abordare comparativă 10

III. STRUCTURA UNUI SITE “PERFECT” AL UNEI PRIMĂRII 13

IV.CONCLUZII 16

V. WEBOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFIE 18

Extras din document

I.Aspecte introductive

Administraţia publică se află în serviciul cetăţeanului, astfel aceasta urmăreşte satisfacerea intereselor generale ale colectivităţilor pe care le reprezintă şi armonizarea lor cu cele individuale. Pentru a-şi putea realiza în mod eficient rolul administraţia publică trebuie să prevadă şi să programeze, să organizeze procesul de execuţie, să decidă, dar să şi pregătească varinate de decizie, să coordoneze şi să controleze întreaga activitate de punere în execuţie şi de realizare a valorilor politice. Posibiltatea realizării acestor acţiuni se poate asigura doar dacă administraţia publică este efcientă, deschisă faţă de cetăţenii care manifestă tot mai mult dorinţa de a fi auziţi şi înteşleşi de către instituţiile publice.

Prin imperativul administrativ de eficacitate ,administraţia publică a fost constrânsă totodată să se integreze noivor tehnologii de organizare a activităţii, dintre care implementarea sitemelor informaţionale se află încă din păcate pentru România la un nivel incipient necesitând o serie de îmbunătăţiri.

În vederea studierii în mod corect a problematicii implementării tehnologiiilor infomaţionale în administraţia publică din România pe parcurul acestui proiect se va realiza analiza site-ului Primăriei Municipiului Feteşti, făcându-se o serie de referiri şi comparaţii cu paginele web ale altor instituţii similare din ţară dar şi din stăinătate.

Municipiul Feteşti se află în sud-estul Judeţului Ialomiţa, teritoriul său administrativ fiind mărginit de cel al comunelor Movila, Borduşani, Stenica la nord-vest, nord şi est şi Borcea, Judeţul Calaraşi la est, sud şi vest. Judeţul Ialomiţa se afla în partea de sud-est a tarii, Municipiul Feteşti aflându-se între Bucureşti- capitala ţării şi Constanţa- cel mai mare port la Marea Neagra, la 150 km, respectiv 80 km pe şosea şi la 146 km, respectiv 79 km pe calea ferata. În Europa, Municipiul Feteşti se afla pe cursul inferior al Dunării în sud-estul Europei Centrale.

Populaţia localităţii care s-a înregistrat la ultimul recensământ este un număr de 34050 de locuitori având ca principală resursă a de venit agricultura,dar vecinătatea cu Dunărea, braţul Borcea şi Balta Ialomiţei au dat un impuls puternic şi dezvoltării pisciculturii. Totodată, Feteştiul este un important nod feroviar şi se află pe traseul autostrăzii care leagă Bucureştiul de Constanţa.

Primăria Municipiului Feteşti este o structură funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului având drept misiune satisfacerea nevoilor colectivităţii locale.

Primarul municipiului Feteşti este seful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate pe care îl conduce. Exercită atribuţiile stipulate în Legea administraţiei publice locale 215/2001,modificată şi completată, alte atribuţii prevăzute de legi sau de alte acte normative,precum şi însărcinările date de Consiliul local al municipiului Feteşti.

Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia,care ii poate delega atribuţiile sale.

Secretarul municipiului Feteşti este funcţionar public de conducere,cu studii superioare juridice şi se bucura de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. Atribuţiile secretarului municipiului sunt cele prevăzute de art.129/9 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificata şi completata,alte atribuţii prevăzute de legi sau de alte acte normative si însărcinările date de Consiliul Local al municipiului Feteşti.

Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.

În vederea asigurării realizării unui proces adminitrativ , eficient, econom, dar mai ales orientat către cetăţean şi transparent reprezentanţii colectivităţii locale din municipiul Feteşti, pornind de la exigenţele socităţii actuale au considerat în anul 2007 că realizarea unui site al primăriei este un pas important în scopul îndeplinirii acestor deziderate.

Preview document

Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 1
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 2
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 3
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 4
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 5
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 6
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 7
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 8
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 9
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 10
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 11
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 12
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 13
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 14
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 15
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 16
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 17
Analiză Swot a Site-ului Primăriei Fetești - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Analiza Swot a Site-ului Primariei Fetesti.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza SWOT a site-ului Primăriei Pașcani, din perspectiva e-guvernării - studiu de caz

I. Aspecte introductive Implementarea eGuvernării la nivel naţional este un proces complex şi de durată, condus de regulă la nivel central...

Analiza SWOT a Site-ului Primăriei Municipiului Brașov din Perspectiva e-guvernării

CAPITOLUL 1. Aspecte generale privind structura site-ului primăriei Municipiului Brașov 1.1. Lista aplicaţiile TIC şi a furnizării software în...

Analiza Swot a Site-ului Primăriei Focșani

Introducere Tehnologia informaţiei reprezintă de câteva decenii noua provocare a economiei mondiale. Progresele rapide în acest domeniu...

Analiza SWOT a site-ului Primăriei Orașului Vaslui, din perspectiva E-guvernării

1.Introducere Acest judeţ este remarcabil prin tezaurele arheologice găsite aici, valorile etnografice şi de artă populară, locurile istorice şi...

Analiza Swot a Site-ului Primăriei Iași

Conform normelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti în vigoare, primăriile, consiliile locale şi toate instituţiile publice trebuie să...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?