Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6055
Mărime: 155.87KB (arhivat)
Publicat de: Roza Gheorghiu
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bedrule Maria
FEAA IASI

Cuprins

 1. 1.NOTIUNI PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA.PRIMARIA 2
 2. 1.2.SCURT ISTORIC PRIVIND PRIMARIA COMUNEI COMARNA 3
 3. 1.2.1 AGRICULTURA SI COMERTUL 3
 4. 1.3. MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PRIMARIEI LOCALITATII 4
 5. 2.BUGETELE LOCALE SI PROCESUL BUGETAR 6
 6. 2.1. PRINCIPIILE ELABORARII SI EXECUTARII BUGETELOR LOCALE 7
 7. 3.ASEZAREA SI IMPUNEREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LA PRIMARIA COMARNA (PERSOANE FIZICE) 8
 8. 3.L. IMPOZITUL PE CLADIRI 9
 9. 3.2.IMPOZITUL PE TEREN 11
 10. 3.3.TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 15
 11. 3.4.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATILOR 17
 12. 3.5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 18
 13. 4.SANCTIUNI 19
 14. 5.COLECTAREA SI GESTIONAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LA PRIMARIA LOCALITATII COMARNA 19
 15. 6.PROPUNERI PENTRU ÎMBUNATATIREA ACTIVITATII DE PERECEPERE SI EXECUTIE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL DIN IMPOZITE SI TAXE. 22
 16. BIBLIOGRAFIE 23

Extras din proiect

1.Notiuni privind Administratia Publica Locala.Primaria

Administratia Publica reprezinta un domeniu de activitate care asigura, in principal, organizarea si functionarea comunitatilor umane de tip statal, potrivit prevederilor Constitutiei, a legilor si a actelor normative emise de catre autoritatile statului de drept. Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit.Descentralizarea pe servicii sau functionala presupune organizarea unor servicii publice autonome, cu patrimoniu si organe proprii de conducere, avand o anumita independenta fata de autoritatile administratiei publice centrale sau locale din competenta carora au fost scoase. Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Din punct de vedere al dreptului administrativ, sistemele organizarii locale se clasifica in:

- autonomie completa, conform careaia autoritatile locale au autoritate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatilor centrale;

- autonomie limitata, pentru rezolvarea pe plan local a principalelor probleme curente, care, in plus,sunt supuse controlului din partea autoritatilor centrale;

- tutela, conform careia, problemele locale sunt rezolvate de catre autoritatile centrale, administratiilor locale revenindu-le competente doar in actiuni de mica importanta.

In ceea ce priveste formarea veniturilor locale, se disting, de asemenea, trei modalitati:

1. constituirea veniturilor proprii necesare pentru acoperirea cheltuelilor, in virtutea dreptuluide a percepe impozite si taxe;

2. completarea veniturilor proprii,cu sume dafalcate din veniturile bugetului autoritatilor publice centrale;

3. finantarea integrala de la bugetul central.

Gradul de autonomie rezulta, deci, din urmatoarele: interdependenta deplina sau partiala in formarea veniturilor; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor; asigurarea echilibrului begetar si, respectiv, gestionarea excedentului sau a deficitului anual; dupa cum organele administratiilor publice locale au competenta de a introduce impozite si taxe locale.

1.2.Scurt istoric privind Primaria Comunei Comarna

Teritoriul Comunei Comarna este situat in partea sud – estica a judetului Iasi, in partea de rasarit a Podisului central Moldovenesc, in subunitatea numita Crestele Prutului. Are o suprafata de 6596 ha cuprinde satele:Comarna, Osoi, Curagau si Stanca, aflandu-se la distanta de 25 Km de resedinta judetului Iasi,Raducaneni – Husi. Actualul teritoriu al comunei este urmare organizarii administrativ – teritoriale din anul 1968, cand se constitue Comuna Comarna. Centrul de comuna a fost stabilit la Comarna, alegerea fiind determinata de pozitionarea centrala fata de satele componente, o suprafata teritoriala mai mare, si un numar mai mare de locuitori fata de satul Osoi, precum si renumele de bazin pomi-viticol.

Localitati componente: Comarna -2492 locuitori; Osoi -2042 locuitori; Stanca -242 locuitori; Curagau -148 locuitori. Sinteza gospodariilor este urmatoarea:1100 gospodarii la Comarna; 60 la Curagau; 97 la Stanca si 881 la Osoi, in total 2138.

1.2.1 Agricultura si comertul

Principala activitate desfasurata in cadrul comunei o reprezinta agricultura , populatia ocupandu-se preponderant cu cultura plantelor de camp(cereale,legume)si cresterea animalelor(bovine, suine, ovine, cabaline, pasari, etc.). Suprafata agricola este de 4764 ha (70% din total suprafata), cea ocupata de paduri este de 1832 ha(14% din total suprafata).

Ocupatia de baza a locuitorilor din comuna Comarna este agricultura (80%), o mica parte din locuitori (20%) sunt salariati pe raza comunei sau fac naveta în orasul Iasi.

Majoritatea celor ce lucreaza în orasul Iasi sunt tineri (pana la 40 ani), nu detin pamant si atunci prefera sa faca naveta si sa lucreze în industrie. Si cei care au pamant, prefera sa lucreze în industrie deoarece nu au bani sa investeasca pentru a lucra mecanizat sau pentru a iriga terenurile.

Preview document

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 1
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 2
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 3
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 4
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 5
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 6
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 7
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 8
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 9
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 10
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 11
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 12
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 13
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 14
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 15
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 16
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 17
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 18
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 19
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 20
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 21
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 22
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 23
Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Asezarea si Perceperea Impozitelor si Taxelor Locale la Primaria Comunei Comarna.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Program monitorizare a climatului etic din Primăria Municipiului Iași

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri din Comuna Smeeni, Județul Buzău

CAPITOLUL I - Prezentarea Primăriei comunei Smeeni, județul Buzău și a domeniului de activitate în care se încadrează proiectul I.1 Scurtă...

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Primăriei Municipiului Iași

Capitolul I – Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Iasi 1.1. Introducere Proiectul urmator s-a efectuat la nivelul Primariei...

Organizarea și funcționarea unei instituții publice

Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăria Comunei Grumăzeşti 1.1 Scurt istoric al Primăriei Comunei Grumăzeşti În vechi documente...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Marketingul Serviciilor în Administrația Publică

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE MARKETING ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Încă de la 20 august 1789, când a fost promulgată Declaraţia Drepturilor Omului şi...

Ai nevoie de altceva?