Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 14037
Mărime: 84.10KB (arhivat)
Publicat de: Paul Corneliu Roșu
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. Caiet de practica 4
 2. Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 4
 3. 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. 5
 4. 1.2 Atribuţii, competenţe şi sarcini ale consiliului local 6
 5. 1.3 Funcţionarea consiliului local 8
 6. 1.4 Prezentare generala 11
 7. 2 Obiect / domeniu de activitate 11
 8. 2.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective: 12
 9. 3. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului 13
 10. 3.1 Structura organizatorica 14
 11. 3.2 Organizarea internă 15
 12. 3.3 Atributiile primarului: 15
 13. 3.4 Atributii ale viceprimarului 16
 14. 3.5 Secretarul 16
 15. 4 Compartimente si servicii: 18
 16. 4.1 Compartimentul Agricol-atributii: 18
 17. 4.2 Compartimentulu Financiar - Contabilitate, Administrativ-atributii: 19
 18. 4.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: 20
 19. 4.4 Compartimentul secretariat- atributii: 21
 20. 4.5 Serviciul stare civilă-atributii: 21
 21. 5 Procesul decizonal in activitatea administrativa 24
 22. 5.1 Initierea proiectului de decizie 24
 23. 5.2 Pregatirea proiectului de decizie 24
 24. 5.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea 25
 25. 5.4 Adoptarea deciziei 25
 26. 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura 26
 27. 6.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ 26
 28. 6.2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ 28
 29. 6.3 Activitati specifice posterioare adoptarii 29
 30. 7 Principii de organizare a instituţiei publice 30
 31. 7.1 Principiul autonomiei locale 30
 32. 7.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice 31
 33. 7.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale 31
 34. 7.4 Principiul legalitatii 31
 35. 8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice 32
 36. 8.1 Cariera functionarilor publici 32
 37. 8.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu 34
 38. 9 Controlul activitatii administratiei publice 40
 39. 9.1 Notiunea controlului administrativ 40
 40. 9.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice 40
 41. 10 Contenciosul administrativ 42
 42. 10.1 Tipuri de contencios administrativ 42
 43. 11 Concluzii 43

Extras din proiect

Caiet de practica

Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011

1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale.

In art. 3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în in¬teresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exerci¬tată pe baza şi în limitele prevăzute de lege, şi priveşte organizarea, funcţiona¬rea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, pre¬cum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru rea¬lizarea respectivelor responsabilităţi.Consiliile locale şi primarii, precum şi consiliile judeţene şi preşe¬dinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Aceste autorităţi sunt autonome, în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă par¬te, nu există raporturi de subordonare.Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct, ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare. Resursele proprii ale comunelor, oraşelor şi judeţelor sunt gestionate de autorităţile administraţiei publice loca¬le, potrivit atribuţiilor ce le revin.In scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publi¬ce locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elabo¬reze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în condiţiile legii. Acestea au, de asemenea, dreptul ca, în limitele competenţelor lor, să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale admi¬nistraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, să încheie acorduri între ele, să participe, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la dezvoltarea unor programe de dezvoltare regională, în condiţiile legii, să administreze sau, după caz, să dispună de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi în condiţiile stabilite de Le¬gea privind alegerile locale. Dupa constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate (agricultură , ac¬tivităţi economico-financiare , activităţi social-culturale şi culte , învăţământ, sănătate şi familie , amenajarea teritoriului şi urbanism , muncă şi protecţie so¬cială , protecţie copii , protecţie mediu şi turism , juridică şi de disciplina etc). Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale con¬siliului local din domeniul lor de activitate, se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare, îndeplinesc orice alte atribuţii care au legatură cu activitatea lor.

Serviciile publice înfiinţate de către consiliul local activează în principalele domenii de activităţi, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale în limita mijloacelor financiare de care dispune.Serviciile publice nu au dreptul de a emite acte administrative, deoarece nu au calitatea de subiect de drept, întrucât nu posedă capacitate juridică proprie şi deci nu participă în nume propriu în raporturile de drept administrativ, ci în numele autorităţii respective

Aceste autorităţi au initiativă şi hotărăsc, în condiţiile legii, în toate pro¬blemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în compe¬tenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. Actele juridice adoptate de consiliile locale poartă denumirea de hotărâri.

Preview document

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 1
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 2
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 3
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 4
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 5
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 6
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 7
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 8
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 9
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 10
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 11
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 12
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 13
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 14
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 15
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 16
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 17
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 18
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 19
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 20
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 21
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 22
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 23
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 24
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 25
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 26
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 27
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 28
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 29
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 30
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 31
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 32
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 33
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 34
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 35
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 36
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 37
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 38
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 39
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 40
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 41
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 42
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 43
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 44
Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Raport practică - Primăria Sectorului 2

1.Prezentarea generala a stagiului de practica Identificarea institutiei gazda si al departamentului unde a fost efectuat stagiul de practica...

Caiet de practică - Primăria Comunei Săbăoani

1. Prezentarea generală a stagiului de practică Prin cerere adresată primăriei Săbăoani şi aprobată de d-na Primar am solicitat efectuarea...

Modalități de Îmbunătățire a Procesului Decizional în Administrația Publică din România

Introducere Cap.1 Consideraţii generale O definiţie a conceptului de administraţie publică ar putea fi aceea comform căreia ea desemnează...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Caiet practică Primăria Botoșani

I. Prezentarea instituţiei publice 1.1 Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel mai important...

Caiet de practică - Primăria Corni, Județul Botoșani

CAPITOLUL I – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI CORNI ŞI A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNI, JUDEŢUL BOTOŞANI Administraţia publică...

Ai nevoie de altceva?