Caiet Practica Administrativa - Primaria Municipiului Botosani

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Caiet Practica Administrativa - Primaria Municipiului Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Valentina Bercea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Planificarea practicii studentului 3
Notiuni privind Administratia Publica Locala 4
Istoria cladirii Primariei Municipiului Botosani 5
Departamentul Aparatul permanent al Consiliului local 6
Consiliul local 9
Comisiile de spcialitate 10
Atributiile consiliului local 11
Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu local 13
Convocarea 14
Ordinea de zi 14
Proiectele de hotarari 15
Procesul verbal al sedintei 16
Dosarul special al sedintei 17
Scretarul unitatii administrative-teritoriale-atributii 17
Contraventii si sanctiuni 18
Initiativa cetateneasca 18
Actele autoritatilor administratiei publice locale si
comunicarea acestora 18
Actele administrative utilizate in cadrul institutiei 20
Anexe

Extras din document

Planificarea practicii studentului

Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea practicii de specialitate la biroul Aparatului permanent al Consiliului local sub indrumarea

d-nei consilier juridic Bercea Valentina.

Data executării Intervalul orar Activitatea desfăşurată Indrumator

09.06.2009 09,00 – 15,00

Am studiat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani si regulamentul de ordine interioara.

10.06.2009. 09.00 – 15,00

Am participat la sedinte ale comisiilor de specialitate ale C.L. Intocmire avize pentru comisii.

11.06.2009 – 13.06.2009. 09.00 – 15,00

Am participat la intocmirea documentelor pentru sedinta ordinara a C.L. din 28. 05.2009

Am participat la redactarea documentelor pentru H.C.L.

Am participat la hotaririle sedintei C.L.

Am înregistrat H.C.L. adoptate ,in registrul hotaririlor

16.06.2009 09.00 – 15.00

Am numerotat dosarul sedintei Consiliului Local din luna martie si am facut opis.

17.06.2009 09.00 – 15.00

Convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in baza dispozitiei primarului.

18.06.2009 09.00 – 15.00

Redactarea unui proiect de hotarîre iniţiat de primarul municipiului.

19.06.2009 09.00 – 15.00

Întocmirea adresei de înaintare a hotarârii adoptate de consiliul local, a dispozitiei emise de primar si transmiterea acesteia in termen de 10 zile la instituţia prefectului

29.06.2009 – 24.06.2009 09.00 -15.00

Redactare adrese catre servicii,directii,birouri si persoane interesate, cu inaintare H.C.L. din 30.04.2009

Consilier juridic

Bercea Valentina

Notiuni privind Administratia Publica Locala.

Administratia Publica reprezinta un domeniu de activitate care asigura, in principal, organizarea si functionarea comunitatilor umane de tip statal, potrivit prevederilor Constitutiei, a legilor si a actelor normative emise de catre autoritatile statului de drept.

In stiinta administratiei si in activitatea din Administratia Publica sunt utilizate atat principii cu caracter general, aplicabile in toate domeniile de activitate administrative, cat si principii specifice, ale anumitor activitati din acest domeniu, precum:organizarea, conducerea si aplicarea metodelor.

Principii generale:

1.Administratia Publica se afla in intresul omului.

2.Administratia Publica se subordoneaza interesului general(public).

3.Administratia trebuie sa se adapteze la mediul in care isi desfasoara activitatea.

4.Cunoasterea cerintelor sociale actuale si prevederea celor viitoare.

5.Respectarea normelor de drept in infaptuirea Administratiei Publice.

6.Asigurarea profesionalizarii functiunii publice.

7.Cresterea eficientei Administratiei prin imbunatatirea permanenta a activitatii si structurii administrative.

Din punct de vedere organizatoric, Administratia Publica se constituie ca un sistem integrat specific domeniului, compus din organe si institutii a caror functionare se intrepatrunde si se interconditioneaza.

Structura organelor locale ale Administratiei serveste, atat interesele locale ale societatii, cat si pe cele generale.De aceea, trebuie adoptate cele mai bune solutii pentru organizarea activitatii si dimensionarea structurii din circumscriptiile administrativ-teritoriale

Doctrina administrative din ultimii ani stabileste trei principii privind organizarea Administratiei Publice teritoriale , si anume:

- principiul centralizarii;

- principiul desconcentrarii;

- principiul descentralizarii.

Centralizarea este principiul fundamental al organizarii Administratie Publice locale si presupune exclusiv, dependenta organelor locale de cele centrale.Din punct de vedere juridic, organele centrale sunt singurele care adopta decizii aplicabile in teritoriu, iar autoritatile locale au doar competenta executarii acestora.

Principiul desconcentrarii este, in realitate, o forma a centralizarii.El consta in recunoasterea pentru agentii statului, repartizati pe intreg teritoriu al tarii, a unei anumite puteri de decizie.

Acest principiu, care in esenta exprima o varianta imbunatatita a centralizarii, consta in numirea si atribuirea unor competente limitate agentilor statului respectiv guvernului central, repartizati pe intregul teritoriu al tarii, carora li s recunoaste o anumita putere de decizie.Ceea ce o apropie de descentralizare este faptul ca titularii puterii locale, desi numiti de centru, au competenta sa rezolve ei problemele locale, fara sa le mai inainteze in acest scop, sefului ierarhic de la centru, dar ei sunt supusi controlului acestuia si obligat sa se conformeze actelor superiorului lor.

Asadar, desconcentrarea consta in apropierea statului de locul de aplicare a politicilor.

La nivelul teritorial al statului, prefecturile, directiile judetene cat si serviciile judetene nu sunt persoane juridice.Ele reprezinta numai administratii desconcentrate ale statului.

Descentralizarea semnifica un proces fundamental de deplasare a puterii de la centru catre periferie, o impartire a puterii intre stat si colectivitatile locale.

Principiul descentralizarii presupune insa existenta unor persoane publice locale, desemnate de comunitatea teritoriului, care au atributii proprii, intervenind direct in gestionarea si administrarea “afacerilor” colectivitatii.

Acest principiu genereaza o multitudine de efecte, care in sinteza presupun:

1.regruparea relatiilor periferice in mediul local, care modifica viziunea despre rationalitatea administratiei-principiu fundamental al procesului administrativ;

2.localizarea si intersectarea acestor relatii determina aparitia unui sistem administrativ specific pe care se sprijina puterea locala;

3.agentii locali nu mai sunt simpli executanti ai directivelor primite de la administratia centrala, ci ei dobandesc capacitate strategica de actiune;

4.politica de descentralizare genereaza transferul de competenta, determina intarirea activitatii si dezvoltarea solidaritatii locale, creand un nou cadru, in jurul caruia diversii actori locali vor fi incitati sa se mobilizeze.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet Practica Administrativa - Primaria Municipiului Botosani.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA AL.I.CUZA IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ