Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23653
Mărime: 272.00KB (arhivat)
Publicat de: Noemi Blaga
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr. Eugenia Harja

Cuprins

 1. I. Consideraţii generale asupra comportamentului organizaţional
 2. 1.1. Introducere în comportamentul organizaţional 2
 3. 1.2. Comportamentul organizaţional: evoluţie şi perspective în secolul XXI 5
 4. II. Structura organizaţiilor
 5. 2.1. Organizaţia: concept şi definiţie 8
 6. 2.2. Structura socială a organizaţiilor 14
 7. 2.3. Structura fizică a organizaţiilor. 15
 8. III. Dinamica proceselor organizaţionale
 9. 3.1. Cultura organizaţională 19
 10. 3.2. Sistemul de valori – fundamentul culturii organizaţionale 24
 11. 3.3. Factorul uman în organizaţii: grupul de lucru 26
 12. 3.4. Comunicarea în organizaţii 33
 13. 3.5. Factori de influenţă a proceselor organizaţionale: puterea şi leadership-ul 40
 14. 3.5.1. Puterea 40
 15. 3.5.2. Leadership 45
 16. 3.6. Schimbarea organizatională 57
 17. IV. Studiu de caz 62
 18. V. Concluzie 66
 19. VI. Bibliografie 70

Extras din proiect

I. Consideraţii generale asupra comportamentului organizaţional

1.1. Introducere în comportamentul organizaţional

Modul de comportare a oamenilor în organizaţii a fost şi este un subiect de interes major atât pentru manageri cât şi pentru cercetători. Pentru diferite ramuri ale ştiinţei, în principal psihologia şi sociologia, această componentă a activităţii umane a devenit punct de analiză. Rezultatul eforturilor depuse în această direcţie s-a concretizat în dezvoltarea unor noi concepte şi teorii despre om şi societate, cu implicaţii profunde asupra modului de abordare a relaţiilor umane.

Pentru alte ramuri - management, marketing - concluziile studiului comportamentului oamenilor în organizaţii, s-au transformat în suportul teoretic şi practic de la care s-a dezvoltat o nouă disciplină cu o perspectivă diferită asupra a ceea ce înseamnă aspectele economice, non-economice şi psihologice din viaţa unui individ al societăţii umane.

Noua disciplina academică desemnată sub numele de ,,comportament organizaţional’’ a început să fie recunoscută şi studiată în universităţi abia la sfîrşitul anilor ’50 şi începutul anilor ’60 ai secolulului XX. Ulterior însă, perspectiva comportamentului organizaţional a început să câştige tot mai mulţi adepţi şi datorită programelor de cercetare şi studiilor academice dedicate oraganizaţiilor publice şi non-profit, dar şi datorită faptului că această disciplină are o mare ,,aplicabilitate” a principiilor sale teoretice, registrul destul de larg al instrumentelor şi practicilor de cunoaştere şi dirijare a comportamentelor oamenilor în organizaţii oferite practicienilor (managerii) fiind dovada acestui fapt.

Studiul ,, atitudinile şi comportamentele indivizilor şi grupurilor în organzaţii “ constitue definiţia cea mai acceptată a domeniului subsumat comportamentului organizaţional.

Semnalul cel mai important pentru constituirea domeniului de studiu al comportamentului organizaţional a fost dat de mesajul transmis de Douglas McGregor, în aprilie 1957, celei de-a cincea conferinţe aniversare a Şcolii de Management Industrial din cadrul Institutului de Tehnologie din Massachussett. În mesajul respectiv, intitulat în mod sugestiv Faţa umană a intreprinderii, McGregor a reuşit să surprindă şi să descrie cele mai semnificative aspecte ce diferenţiază şcoala relaţiilor umane de paradigma raţionalistă de abordare a organizaţiilor.

Se apreciază, de altfel, că Faţa umană a intreprinderii este prima lucrare în care sunt expuse în modul cel mai convingător supoziţiile de bază ale perspectivei comportamentului organizaţional.

Propunându-şi să indentifice principalele opţiuni ale managementului din perspectiva înţelegerii naturii umane, McGregor defineşte două ,,filosofii” sau concepţii manageriale ce ar ghida modul de raportare al conducătorilor la oameni: teoria X şi teoria Y. Fiecare dintre aceste teorii, bazate pe o serie de supoziţii privind motivaţia muncii şi conducerea, poate fi asociată cu una dintre cele două perspective de înţelegerea a organizaţiilor.

Supoziţiile teoriei X sunt reperezentative pentru principiile promovate de şcoala managementului ştinţific, sustinând următoarele:

-oamenii obişnuiţi sunt, prin natura lor, indolenţi, lipsiţi de ambiţie, egoişti, tinzând să muncească cât mai puţin posibil;

-din pricina aversiunii lor funciare faţă de muncă, oamenii trebuie constrînşi, controlaţi, dirijaţi, ameninţaţi şi penalizaţi pentru a-i determina să muncească în vederea realizării obiectivelor organizaţionale;

-persoana medie preferă să fie dirijată, evită responsabilităţile şi este dominată de nevoia de securitate mai mult decât de orice altceva.

În spiritul teoriei X principiul fundamental al conducerii se referă la îndrumare şi control prin exercitarea autorităţii. Această strategie motivaţională îşi are raţiunea în nerecunoaşterea altor necesităţi umane dincolo de cele fiziologice şi de securitate.

Supoziţiile teoriei Y sunt reperezentative pentru principiile promovate de şcoala relaţiilor umane, susţinând următoarele cu privire la natura umană:

-oamenii îşi pot investi energia fizică şi mentală în muncă cu acceiaşi uşurinţă cu care o cheltuie în distracţii sau odihnă;

-oamenii nu reacţionează numai la ameninţări şi control permanent, ci dispun şi de capacitatea de autocontrol, astfel că anagajamentul faţă de sarcinile de muncă se poate realiza şi prin motivaţii intriseci;

-în condiţii favorabile, oamenii nu numai că acceptă, dar vor dori şi să-şi asume responsabilităţi;

Conform teoriei Y, principiul fundamental al conducerii este integrarea, respectiv creearea condiţiilor organizaţionale şi a mecanismelor prin care oamenii să-şi poată realiza cel mai bine propriile necesităţi şi scopuri, orientându-le în acelaşi timp eforturile spre realizarea obiectivelor organizaţionale.

Modalitatea cea mai eficientă de realizare a obiectivelor organizaţionale este deci aceea de a le armoniza cu necesităţile şi scopurile membrilor organizaţiei.

Pornind de la concluzia formulată de McGregor cu privire la beneficiile individuale şi organizaţionale ale adoptării teoriei Y în practică, William Ouchi (1981), un cercetător interesat de modul în care diferenţele culturale dintre diferite contexte de muncă influenţează adoptarea stilurilor manageriale, a eloborat o nouă teorie, pe care a denumit-o, în spiritul limbajului sugestiv al lui McGregor, teoria Z.

În dezvoltarea teoriei sale, Ouchi a încercat să indentifice valorile dominante ce prevalează în cultura americană, pe de o parte, şi în cea japoneză, pe de altă parte. El a remarcat că muncitorii americani îşi percep slujbele dintr-o perspectivă individualistă şi acest aspect se reflectă în faptul că angajaţii companiilor americane se comportă astfel încât să obţină avantaje personale maxime, încercând să exploateze orice oprtunitate ce permite urmărirea propiului interes.

Preview document

Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 1
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 2
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 3
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 4
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 5
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 6
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 7
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 8
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 9
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 10
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 11
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 12
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 13
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 14
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 15
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 16
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 17
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 18
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 19
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 20
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 21
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 22
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 23
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 24
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 25
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 26
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 27
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 28
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 29
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 30
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 31
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 32
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 33
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 34
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 35
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 36
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 37
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 38
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 39
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 40
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 41
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 42
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 43
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 44
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 45
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 46
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 47
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 48
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 49
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 50
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 51
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 52
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 53
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 54
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 55
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 56
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 57
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 58
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 59
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 60
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 61
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 62
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 63
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 64
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 65
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 66
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 67
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 68
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 69
Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Consideratii Generale asupra Comportamentului Organizational.doc

Alții au mai descărcat și

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Disparități regionale în România și UE

POLITICA REGIONALA IN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Leader și Leaderhip

Structurata pe opt capitole lucrarea urmareste urmatorul plan: - Primul capitol prezinta importanta conducerii si rolul jucat de aceasta în buna...

Evaluarea performanțelor la SC Dacia Comercial

CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATIE 1.1. Repere organizationale in aprecierea profesionala Un aspect...

leadership în Afacerile Economice

I LEADERSHIP-PREZENTARE GENERALA 1.1 Definitii ale leadership-ului. Leadership-ul a aparut în secolul al XIX-lea ca urmare a revolutiei...

Relațiile dintre Manageri și Subordonați

INTRODUCERE Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Etică și Politici Anticadouri în Organizații

INTRODUCERE Cu toţii ştim că nu există societatea ideală, însă în multe domenii există situaţii, fapte, comportamente care te supără, chiar te...

Responsabilități sociale

Rezumat Cu toate ca scopul primar al fiecarei organizatii economice este acela de a obtine profit, acestea isi pot aduce contributia si la...

Studiu privind Comportamentul Etic al Personalului Medical

INTRODUCERE Este adevărat că nu există societatea ideală, însă în multe domenii există situaţii, fapte, comportamente care te supără, chiar te...

Ai nevoie de altceva?