Dezvoltare Locala

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Dezvoltare Locala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
CONCEPTELE TEORETICE SI CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL DEZVOLTARII LOCALE 5
1.1. CONCEPTE GENERALE UTILIZATE ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE SI DEZVOLTARII LOCALE 5
1.2. LEGISLATIA NATIONALA SI INTERNATIONALA CARE REGLEMENTEAZA SECTORUL DEZVOLTARII LOCALE 9
1.2.1. Legislatia nationala privitoare la dezvoltarea locala 9
1.2.2. Legislatia internationala în domeniul dezvoltarii locale 11
CAPITOLUL II 12
AGENTII PUBLICI AI DEZVOLTARII LOCALE. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN VEDEREA DEZVOLTARII LOCALE 12
2.1. AGENTII PUBLICI AI DEZVOLTARII LOCALE 12
2.1.1. Ministerul Administratiei si Internelor 13
2.1.2. Ministerul Transporturilor, Locuintei si Turismului 16
2.1.3. Consiliul Judetean 17
2.1.4. Consiliul Local 18
2.1.5. Primarul 19
2.1.6. Serviciile publice locale 20
2.2. PARTENERIATUL PUBLIC – PRIVAT ÎN VEDEREA DEZVOLTARII LOCALE 21
2.2.1. Context general 21
2.2.2. Definirea conceptului de „parteneriat public-privat” 22
2.2.3. Obiectivele partenerilor 23
2.2.4. Dimensiunile parteneriatului 24
2.2.5. Conditiile succesului în parteneriat 25
CAPITOLUL III 30
MODELE SI INSTRUMENTE DE ELABORARE A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA 30
3.1. MODELUL CLASIC DE ELABORARE A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA 30
3.1.1. Stabilirea politicilor sectoriale necesare punerii în practica a strategiei de dezvoltare locala: 31
3.1.2. Punerea în practica a politicilor publice sectoriale cu ajutorul instrumentelor strategice 34
3.1.3. Urmarirea si evaluarea aplicarii strategiei si a impactului acesteia asupra colectivitatii locale 40
3.2. MANAGEMENTUL TERITORIAL – UN NOU MOD DE GESTIUNE PUBLICA 43
3.2.1. Domeniul de aplicare a managementului teritorial 44
3.2.2.Finalitatile managementului teritorial 48
3.2.3. Modalitatile de actiune ale managementului teritorial 49
3.2.4. Grila de analiza a managementului teritorial 51
CAPITOLUL IV 53
SURSE DE FINANTARE A DEZVOLTARII LOCALE 53
4.1. SURSE INTERNE DE FINANTARE A DEZVOLTARII LOCALE 53
4.2. ASISTENTA FINANCIARA A UNIUNII EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA DIN ROMÂNIA 56
CAPITOLUL V 71
STUDIU DE CAZ 71
5.1. CENTRU DE EXCELENTA PENTRU PREGATIREA BIBLIOTECARILOR DIN REGIUNEA SUD-EST 71
5.2. CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND DEZVOLTAREA LOCALA ÎN ROMÂNIA 90
BIBLIOGRAFIE 93

Extras din document

INTRODUCERE

Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie ele politice, economice, militare sau de alta natura este marcata - în mod obligatoriu - de transformari profunde în toate planurile vietii economice si sociale si, implicit, în administratia publica.

Schimbarile în administratia de stat sunt cu atât mai necesare cu cât aceasta reprezinta un factor implicat în toate ramurile vietii publice: politica, economica, sociala, culturala, sportiva etc. De altfel, datorita importantei sale deosebite, mutatiile si transformarile în cadrul sistemului administrativ au început odata cu elaborarea noii Constitutii a României - 1991. Astfel, atât în plan structural - organizatoric, cât si sub aspect material - functional, în baza principiului autonomiei locale, proclamat prin Constitutie, administratia publica - îndeosebi cea locala - a dobândit o cu totul alta identitate si un rol totalmente nou, realitate întarita prin actele normative ulterioare.

În acest mediu, radical schimbat fata de perioada anterevolutionara, una din atributiile fundamentale ale noii administratii publice o constituie implicarea ei în domeniul dezvoltarii locale, cu toate ipostazele pe care aceasta le presupune: dezvoltare politica, dezvoltare economica, dezvoltare. sociala, dezvoltare cultural-sportiva, dezvoltare urbanistica, amenajarea-teritoriului, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii etc.

"Dezvoltarea locala, în contextul actual al schimbarilor, al restructurarii economice si administrative, trebuie sa fie vazuta ca un proces dependent de inovatie si antreprenoriat, sprijinit de mecanisme societale si structuri institutionale flexibile, cu un grad ridicat de cooperare si interactiune locala si centrala."

Sigur, pentru o tara ca România - aflata la un nou început de drum - realizarea acestui deziderat al dezvoltarii locale pare, si este, un lucru deosebit de greu. Trebuie, însa, ca cei implicati în acest proces sa aiba competenta, instrumente si încrederea ca vor reusi sa duca la bun sfârsit ceea ce au început. Ei se pot baza, în demersul lor, pe experienta tarilor din Uniunea Europeana, privind: politicile dezvoltarii regionale si locale, autonomia locala, sistemul legislativ si institutional, precum si pe ajutorul efectiv, concret al acestor state.

CAPITOLUL I

CONCEPTELE TEORETICE SI CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL DEZVOLTARII LOCALE

1.1. Concepte generale utilizate în domeniul administratiei publice si dezvoltarii locale

Într-un domeniu atât de complex cum este cel al administratiei publice, termenii de specialitate utilizati sunt extrem de complecsi, ceea ce presupune definirea si explicarea lor cât mai clara, astfel încât, cei implicati în diversele faze ale procesului administrativ, dar si alte persoane interesate, sa îi poata întelege mai bine si sa îsi desfasoare activitatea cu o eficienta cât mai ridicata cu putinta.

Administratia publica Prima notiune care trebuie explicata este chiar aceea de "administratie publica"'.

Conform definitiei date de parintele Constitutiei României din 1991 - Antonie lorgovan - administratia publica reprezinta "activitatea care rezida, în principal, în organizarea si executarea nemijlocita a prevederilor Constitutiei, ale actelor normative si celorlalte acte juridice adoptate sau emise de catre autoritatile administratiei publice"

Administratia publica este considerata, într-un alt tratat de drept administrativ ca fiind "forma fundamentala de manifestare a puterii executive, cu o larga sfera de cuprindere, care se realizeaza prin activitatea organelor centrale si locale ale administratiei publice, cât si prin activitatea altor subiecti, special învestiti.

Unii autori americani sunt foarte concisi în definirea notiunii de "administratie publica''. Astfel, James W. Davis precizeaza ca administratia publica poate fi cel mai bine identificata cu ramura executiva a guvernarii în timp ce John Pfiffner si Robert Presthus, sustin ca "administratia publica este. în principal, preocupata de mijloacele pentru implementarea valorilor politice".

Desi privita din diferite unghiuri de diferitii specialisti în materie, "administratia publica" prezinta o serie de trasaturi evidentiate de fiecare dintre acestia:

„- este o activitate realizata numai de autoritati executive si administrative, denumite generic "autoritati ale administratiei publice";

- este o activitate de aducere la îndeplinire a legii, presupunând adoptarea de acte normative cu forta juridica inferioara legii sau dupa caz, de organizare sau realizare efectiva a „serviciilor publice”;

- este o activitate realizata în regim de putere publica, prin intermediul prerogativelor acordate de Constitutie si legi speciale;”

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltare Locala.doc