Direcția de Servicii Publice Municipale Iași

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7523
Mărime: 34.49KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Caiet de practica an I Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

Extras din document

Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice

Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi administrează domeniul public şi privat, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Municipal Iaşi, fiind înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 387/28.10.2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2000, Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002, având ca activitate de producţie şi prestări, finanţate de la bugetul local şi venituri proprii. Sediul Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi este Şos. Naţională nr. 43.

În anul 1998 Regia Autonomă Citadin s-a transformat conform Hotărârii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 în Direcţia de Administrare a Domeniului Public, unitate fără personalitate juridică, dar cu activitate productivă în sectoarele: construcţii, reparaţii şi întreţinere străzi, semnalizare rutieră, prestări în construcţii, reparaţii, lucrări tehnico-edilitare, salubrizare, comerţ cu amănuntul, întreţinere spaţii verzi.

În anul 1999, Direcţia de Administrare a Domeniului Public îşi schimbă denumirea în CITADIN – D.S.P.M. (Direcţia de Servicii Publice Municipale) conform Hotărârii Consililui Local nr.4/25.01.1999.

În anul 2002 se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local nr.366/2002 şi 387/2002 transformarea CITADIN – D.S.P.M. în două entităti juridice:

• Direcţia de Servicii Publice Municipale

• S.C.CITADIN S.A., înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, unitate cu personalita-te juridică, cu unic acţionar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul şi pasivul) corespunzător activităţilor şi scopului pentru care a fost înfiinţată, conform Hotărârii Consiliului Local 419/2002.

Patrimoniul Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi este stabilit pe baza Protocolului încheiat la reorganizarea CITADIN-D.S.P.M. şi a Procesului verbal încheiat de comisia stabilită prin Dispoziţia Primarului nr. 1200/05.06.2003

Direcţia de Servicii Publice Municipale este subordonată Primăriei Iaşi, colaborând în desfăşurarea activităţii cu alte instituţii, precum Citadin, Salubris, etc.

Obiectul de bază al activităţii direcţiei îl constituie amenajarea, întreţinerea şi protejarea spaţiilor verzi şi a zonelor de versant alunecător aflate în administrare.

La realizarea obiectului de activitate de bază concură şi următoarele activităţi conexe: producţia de material dendro-floricol, întreţinerea şi repararea clădirilor administrative şi de producţie, a căilor de acces aferente zonelor verzi şi versanţilor, instalaţiilor tehnico-sanitare din parcuri, a mobilierului urban, a monumentelor şi fântânilor arteziene, a podurilor amplasate pe domeniul public din administrarea serviciului, deszăpezirea căilor de acces aferente zonelor de spaţii verzi, monumentelor şi a lucrărilor de consolidare executate pe versant, întreţinerea şi repararea mijloacelor şi a utilajelor de transport.

Structura personalului instituţiei

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.

Funcţiile publice se definesc prin mai multe trăsături:

- drepturile şi obligaţiile specifice funcţiilor publice se stabilesc pe cale unilaterală, prin norme juridice, de către organele de stat; aceste drepturi şi obligaţii sunt create şi organizate în vederea realizării puterii publice;

- funcţia publică are caracter continuu, iar drepturile şi obligaţiile aferente se menţin atât timp cât există competenţa pe care funcţia o realizează şi, implicit, actul legal care a creat-o;

- persoanele, cărora le este încredinţată realizarea anumitor funcţii, intră într-un complex de raporturi juridice cu organele care le-au investit. Titularul funcţiei se găseşte, fie într-un raport de subordonare faţă de instituţia publică, fie într-un raport, supraordonat, de autoritate faţă de terţi;

Preview document

Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 1
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 2
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 3
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 4
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 5
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 6
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 7
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 8
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 9
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 10
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 11
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 12
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 13
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 14
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 15
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 16
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 17
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 18
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 19
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 20
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 21
Direcția de Servicii Publice Municipale Iași - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Directia de Servicii Publice Municipale Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj

Pop Dragoş – Şerban Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării / secţia A.P./ anul II Universitatea Babeş – Bolyai,...

Caiet de Practica CAS Iasi

PREZENTARE În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu...

Organizarea Uniunii Europene

1. Structura sistemului institutional comunitar Sistemul institutional comunitar actual cuprinde: - sase institutii (Parlamentul European,...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Instituțiile și Organismele Uniunii Europene

1. Principalele institutii si organisme În conformitate cu art. 3 al Tratatului asupra Uniunii Europene, aceasta dispune de un cadru institutional...

Te-ar putea interesa și

Monografie la Primăria municipiului Iași

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1. Scurt istoric Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea...

Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice

Cap.I. Locul și rolul instituției publice în cadrul sectorului public 1.1. Scurt istoric privind înființarea instituției publice Istoricul...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la Agentul Economic SC Salubris SA

CAP. I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENTULUI ECONOMIC SC “SALUBRIS” SA IAŞI 1.1 Scurt istoric SC SALUBRIS SA este o firmă de salubritate,...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Salubris SA Iași

CAP.I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA LA SC SALUBRIS SA IAŞI Municipiul Iaşi, este oraşul cu cea mai mare încărcătură istorică. Municipiul se...

Organizarea si Functionarea DEFPL din Cadrul Primariei Municipiului Iasi

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI ECONOMICE SI DE FINANTE PUBLICE LOCALE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I 1: SCURT...

Program Monitorizare a Climatului Etic din Primaria Municipiului Iasi

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Ai nevoie de altceva?