Efectele Cotei Unice de Impozitare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Efectele Cotei Unice de Impozitare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Socol Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Economie, Finante, Management

Cuprins

I. Impozitele
1. Impozitele
2. Caracterizarea generala a impozitelor directe
3. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte
4. Cota unica
II. Evolutii si comparatii
1.Principalele caracteristici ale reformelor fiscale din Europa
2. De ce este ameninţată cota unică în România
3. Cota unica si economia subterana
4. Cota unica si impactul ei asupra investitiilor straine
5. Romania comparata cu celelalte state din UE
6. Influenta cotei unice asupra veniturile bugetare
7. Analiza statistica
7.1. Impactul cotei unice asupra distributiei veniturilor
7.2. Impactul cotei unice asupra consumului si economisirii
7.3. Impactul cotei unice asupra ratei marginale efective de impozitare
8. Opinia Comisiei Europene
III. Concluzii si previziuni

Extras din document

I. Impozitele

1. Impozitele – prezentare generala

Caracteristici

1. au caracter obligatoriu, ceea ce presupune ca toate persoanele fizice şi/sau juridice care realizează venituri dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere să participe prin impozite la constituirea fondurilor generale ale statului;

2. sunt plăţi către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil, în sensul că odată făcute, ele sunt utilizate numai la finanţarea unor acţiuni şi obiective necesare membrilor societăţii;

3. sunt o prelevare fără contracompensaţie sau fără vreun echivalent direct şi imediat din partea statului în favoarea contribuabilului.

Tipuri de impozite

Impozitele directe

• Impozitul pe venit

• Impozitul pe venitul persoanelor fizice

• impozitul pe venit reţinut la sursă

• impozitul pe salarii

• impozitul pe venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

• impozitul pe venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;

• impozitul pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

• impozitul pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil

• impozitul pe venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

• impozitul pe venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV, care nu generează o persoană juridică.

• impozitul pe venitul global

• Impozitul pe venitul persoanelor juridice

• impozitul pe profit;

• impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

• impozitul pe dividende;

• impozitul pe venituri din vânzarea activelor.

• Impozitul pe avere

Impozitele indirecte

• taxele de consumaţie (Accizele);

• taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)

• taxele vamale;

• monopolurile fiscale;

• taxele de înregistrare şi de timbru.

2. Impozite directe

Impozitele directe reprezintă forma cea mai uzuală de impunere.

Impozitul pe profit

Determinarea profitului impozabil se face astfel

Profit impozabil = venituri totale - cheltuieli totale - venituri neimpozitabile + cheltuieli nedeductibile

Veniturile neimpozitabile sunt: dividendele, diferenţele favorabile de titluri de participare, venituri din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile sunt:

• cheltuieli cu impozitul pe profit;

• dobânzile, majorările de întârziere, amenzile, confiscările datorate către autorităţile române;

• cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate.

• cheltuieli de protocol care depăşesc limita de 2% aplicată diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol;

• cheltuieli cu deplasarea care depăşesc de 2,5 ori nivelul legal stabilit;

• cheltuieli cu TVA aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost impozitată la sursă;

• cheltuieli înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ;

• cheltuieli cu primele de asigurare plătite de angajator în numele angajatului;

• sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limita legală, cu excepţia celor create de bănci;

• cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;

• cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării.

Sunt obligaţi la plata impozitului pe profit contribuabilii din următoarele categorii:

• persoane juridice române;

• persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.

Cota generală de impozitare este de 16%. În cazul în care un contribuabil desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor, a cazinourilor sau a pariurilor sportive, impozitul pe profit nu poate fi mai mic de 5% din veniturile aferente acestor activităţi. În acest caz impozitul va fi 5% din veniturile aferente activităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Cotei Unice de Impozitare.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT SI ADMINISTRATIE PUBLICA