Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice

Proiect
7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 10590
Mărime: 57.49KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Armenia Androniceanu
Proiectul vorbeste despre managementul resurselor umane, despre obiectivele acestuia si factorii care influenteaza procesul de evaluare a eficientei MRU. A fost prezentat in cadrul Facultatii de Management - Administratie publica, ASE, in anul II

Cuprins

I. Introducere

Managementul resurselor umane : cauze conceptuale, elemente de baza 3

Obiectivele managementului resurselor umane 3

Principalele activitati de MRU 4

Departamentul de resurse umane : factori care influenteaza procesul de evaluare a eficientei MRU 4

II. Documentare

Managementul strategic in firmele multinationale 8

Euromanagerul de resurse umane 9

Informatizarea si MRU 9

Functiile MRU 10

Politica de resurse umane 10

Responsabilitatile departamentului de resurse umane 11

Formarea si perfectionarea personalului din administratia publica 12

III. Analiza perspectivelor unor autori straini

Managementul modern - K. E. SIGRIST 16

Articole din presa internationala cu privire la eficacitatea resurselor umane intr-o institutie publica 19

IV. Prezentarea punctului de vedere personal 23

V. Sugestii pentru imbunatatirea eficacitatii resurselor uman 25

VI. Bibliografie 28

Extras din document

I. INTRODUCERE

Managementul resurselor umane: cauze conceptuale, elemente de baza

Managementul resurselor umane reprezintă ansamblul activităţilor de ordin operaţional (planificarea, recrutarea, menţinerea personalului) şi de ordin energetic (crearea unui climat organizaţional corespunzător), care permit asigurarea organizaţiei cu resursele umane necesare şi utilizarea eficientă a acestora.

Managementul resurselor umane este un termen relativ nou. Alte denumiri utilizate sunt: administrarea personalului, relaţii industriale, conducerea activităţilor de personal, dezvoltarea angajaţilor, managementul personalului. Managementul resurselor umane se referă la o abordare globală, interdisciplinară şi profesională a problemelor legate de personalul unei organizaţii. Între strategia firmei şi strategiile din domeniul resurselor umane trebuie să existe o concordanţă cât mai bună. La această concordanţă se referă conceptele de “MRU strategic”, “concordanţa strategică”, “integrare strategică”. Strategia de personal este altfel spus o strategie parţială, cu un caracter derivat, şi se referă numai la anumite activităţi din cadrul organizaţiei, şi anume, la acelea care aparţin funcţiunii de resurse umane. Rolf Buhner, în funcţie de gradul de dependenţă faţă de strategia firmei, deosebeşte trei tipuri de strategii de personal, şi anume: - strategia de personal orientată spre investiţii: resursa umana este privită ca un element de investiţii pentru dezvoltarea firmei.

- strategia de personal orientată valoric: acordă o importanţă deosebită valorilor relevante într-o organizaţie.

-strategia de personal orientată spre resurse: posibilităţile de asigurare cu personal influenţează strategia firmei.

Obiectivele managementului resurselor umane

Organizaţiile aşteaptă în general două lucruri de la personalul lor: participare şi eficacitate. Obiectivul participare se referă la asigurarea necesarului de personal prin angajarea şi păstrarea oamenilor în cadrul firmei. Al doilea obiectiv major, eficacitatea forţei de muncă, se referă la capacitatea acesteia de a realiza munca cerută de organizaţie. Între cele două obiective există o legătură strânsă de interdependenţă. Cu cât angajaţii rămân mai mult într-un post experienţa lor creşte şi devin mai capabili să efectueze sarcinile postului. Cu cât devin mai capabili la locul de muncă cu atât satisfacţia lor şi şansele de a rămâne pe posturile respective creşte.

Principalele activităţi de MRU

Managementul resurselor umane se realizează prin intermediul următoarele cinci activităţi:

- activităţi de asigurarea personalului necesar: recrutare, selecţie, promovare, demitere, concediere, planificarea personalului)

- instruire : instruire, evaluarea performanţelor, planificarea resurselor umane

- recompensare: salarizare, beneficii, program de muncă, condiţii de muncă

- sănătate şi siguranţa angajaţilor: condiţii de muncă, program de muncă

- relaţii industriale: consiliere, informare, comunicare cu managementul firmei şi sindicatele. MRU îşi lasă amprenta asupra domeniului managementului performanţei (managementul carierei, programe de dezvoltarea carierei, evaluarea performanţelor) şi joacă un rol esenţial în schimbarea organizaţională. Priorităţile pe ţări ale celor mai frecvente activităţi ale MRU sunt enumerate în tabelul de mai jos. Aceste priorităţi se modifică în timp. Activităţile care se bucură de cea mai mare atenţie sunt în ordinea priorităţii:

- dezvoltarea managerilor/ instruire

- recrutare/angajare

- recompensare

- planificarea forţei de muncă.

Activităţile MRU pot fi împărţite în doua categorii (Herbert Heneman):

- activităţi propriu-zise de MRU:

- Asigurare cu personal

- Dezvoltarea personalului

- Recompensare

- Relaţii industriale

- Condiţii de muncă

-activităţi suport (pentru activităţile propriu-zise):

- Analiza posturilor

- Evaluarea (evaluarea posturilor, evaluarea performanţelor, evaluarea satisfacţiei pe post)

- Planificarea resurselor umane.

Departamentul de resurse umane: factorii care influenţează procesul

de evaluare a eficienţei managementului resurselor umane

Departamentul de resurse umane este departamentul din cadrul organizaţiei însărcinat cu desfăşurarea efectivă a activităţilor legate de gestionarea resurselor umane. Acest departament, pe lângă activităţile specifice, are rol de consiliere pentru managementul firmei sau pentru celelalte departamente de producţie. Departamentul de personal este cel mai bun cunoscător al personalului firmei şi cel mai în măsură de a furniza sfaturi preţioase referitor la resursa umană.

Evoluţia departamentului de resurse umane în cadrul organizaţiei

Variabilele care influenţează evoluţia departamentului de resurse umane sunt:

- mărimea firmei

- complexitatea operaţiilor executate de firmă

- numărul de angajaţi.

În dezvoltarea sa, de la apariţie, departamentul de resurse umane parcurge trei etape:

1) Gestiunea birocratica a personalului

Firmele înfiinţează departamente de resurse umane din necesitatea respectării prevederilor legale privind angajaţii. Organizarea acestui departament este puternic influenţată de reglementările legale cu privire la administraţia personalului. În această etapă departamentul se ocupă de sunt:

- acte referitoare la personal (contracte individuale de muncă, contracte de prestări de servicii, crearea dosarelor de personal, etc)

Preview document

Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 1
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 2
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 3
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 4
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 5
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 6
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 7
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 8
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 9
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 10
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 11
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 12
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 13
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 14
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 15
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 16
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 17
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 18
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 19
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 20
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 21
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 22
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 23
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 24
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 25
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 26
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 27
Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Eficacitatea Resurselor Umane din Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Funcționarul public - politică de personal

CAP.1 FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1 CONCEPTUL DE FUNCTIONAR PUBLIC SI FUNCTIA PUBLICA : Viata sociala a pus dintotdeauna multiple probleme , indeosebi...

Probleme în recrutarea și selecția resurselor umane din administrația publică

CAP.I : INTRODUCERE 1.1. Recrutarea si selectia resurselor umane “Recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a angaja...

Analiza muncii ca bază a politicilor de resurse umane

Secţiunea 1. Introducere Domeniul managementului resurse umane a primit în zilele noastre o importanţă covărşitoare, fiind considerat ca una din...

Probleme în recrutarea și selecția resurselor umane din administrația publică

Una dintre cel mai importante activitati ale functiunii de resurse umane este recrutarea, un ansamblu de decizii care exercita o influenta decisiva...

Manifestarea politicii de personal în administrația publică

INTRODUCERE Transformările profunde din viaţa social-economică, politică în virtutea revoluţiei tehnico-ştiinţifice, sunt expresia concretă a...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Studiul privind formarea profesională a specialiștilor în administrația publică

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana înseamna pe lânga armonizarea legislativa si o preluare a valorilor si mentalitatilor...

Asigurarea standardelor etice în strategiile de reformă a administrației

I. INTRODUCERE: I.1. ABORDARE: Avand in vedere faptul ca tema prezentei lucrari este” Asigurarea standardelor etice in strategiile de reforma...

Pregătirea Profesională a Funcționarilor Publici

I.Funcţionarul public, concept şi tipologie Noţiunea de funcţionar public a fost definită pentru prima dată în legislaţia noastră în Legea privind...

Auditul Intern și Rolul Său în Cadrul Autorității Administrației Publice Locale

1.Semnificaţia conceptului de audit Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce...

Oportunitatea adaptării și implementării abordărilor recente din managementul public internațional în instituțiile publice din România

Introducere Primele progrese făcute de managementul public au început la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980 în Marea Britanie sub...

Strategii și politici de dezvoltare promovate de instituțiile publice din România

Termenul „strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini „arta războiului” în China antică, în urmă cu circa...

Ai nevoie de altceva?