Elaborarea unei Propuneri de Politica Publica in Domeniul Cultura

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Elaborarea unei Propuneri de Politica Publica in Domeniul Cultura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pacesila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

I. PREZENTAREA DOMENIULUI 3
1. Cultura – caracteristici generale. 3
2. Proiecte si strategii culturale. 3
3. Statistici si studii culturale 6
II. ANALIZA DIAGNOSTIG A DOMENIULUI 7
III. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 8
1. Promovarea deficitara a indentitatii culturale romanesti in afara granitelor 8
2. Lipsa valorificarii potentialului patrimoniului national 9
3. Consum cultural redus 10
IV.PRIORITIZAREA PROBLEMELOR.. 11
V. ELABORAREA PROPUNERII DE POLITICA PUBLICA 12
BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

I. PREZENTAREA DOMENIULUI DE ELABORARE A POLITICII

1.Cultura – caracteristici generale

Cultura este un factor fundamental al vietii sociale, prin prisma faptului ca dezvolta potentialul intelectual la nivel national si capitalul uman siisi creeaza, prin afirmarea diversitatii culturale, o societate deschisa si constienta de valoarea celorlalti. De asemenea, cultura este un mediu al integrarii sociale, o esenta a identitatii nationale, fiind esentiala pentru cooperarea si comunicarea interumana.

In orice stat modern, cultura reprezinta un mediu al transformarii sociale, o dimensiune a civilizarii si a civilizatiei, avand rolul de a reduce disparitatile economice intre diferite categorii sociale.

Ca factor al dezvoltarii economice, cultura determina: cresterea calitatii vietii si atragerea de investitii, dezvoltarea activitatilor turistice, crearea unor noi piete de munca, crearea unor industrii culturale, dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul social, definirea functiilor economice ale unor regiuni sau orase si favorizarea migratiei capitalului uman spre diferite regiuni economice.

2. Proiecte si strategii culturale

Programul Cultura (2007-2013) sprijină cooperarea culturală la nivel european, prin promovarea mobilităţii persoanelor care activează în sectorul cultural, încurajarea circulaţiei operelor şi produselor artistice şi culturale şi promovarea dialogului intercultural.

Programul Cultura (2007-2013) are la bază Articolul 167 al Tratatului de la Lisabona(fostul Articol 151 al Tratatului Uniunii Europene), care subliniază contribuţia Comunităţii Europene la înflorirea culturilor Statelor Membre respectând în acelaşi timp diversitatea naţională şi regională şi punerea în valoare a spaţiului cultural comun.

Programul sprijină cu precădere:

• proiectele culturale

• organizaţiile active la nivel european în domeniul culturii (granturi operaţionale)

• activităţile de analiză, colectarea şi difuzarea informaţiilor, precum şi optimizarea impactului proiectelor din domeniul cooperării culturale

Totodata, in programul de guvernare al Romaniei, la capitolul Educatie, Cercetare si Cultura sunt precizate urmatoarele obiective fundamentale:

- Elaborarea, supunerea spre dezbatere publică şi promovarea legislativă a Codului Patrimoniului Cultural, în vederea realizării unei protecţii efective şi eficiente a patrimoniului cultural şi a introducerii sale în circuitul naţional şi internaţional.

- Instituirea Sistemului Naţional de Educaţie şi Formare în domeniul patrimoniului construit, cu integrarea mecanismului de atestare a specialiştilor şi experţilor în domeniu.

- Finalizarea inventarierii şi clasării patrimoniului naţional construit şi mobil şi întărirea dispozitivului legal şi a mijloacelor administrative de salvare, protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, ca şi a siturilor şi ansamblurilor urbane şi a monumentelor de for public.

- Constituirea Fondului Patrimoniului Naţional, instituţie publică ce urmează să preia în administrare, să restaureze, să conserve şi să pună în valoare monumentele istorice şi de arhitectură cu un statut incert al proprietăţii sau aflate în proprietate privată ori în administrarea autorităţilor locale şi care se află în stare de abandon şi degradare.

- Directiile de actiune in domeniul culturii sunt urmatoarele:

- Pregătirea documentului de fundamentare în vederea demarării negocierilor cu Comisia Europeană pentru Programul Operaţional Sectorial Cultură-Patrimoniu-Educaţie, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Fondurilor Europene.

- Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.

- Iniţierea procedurilor de înscriere a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” de la Târgu-Jiu pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, contribuind astfel la promovarea și recunoaşterea valorilor culturale române la nivel internaţional.

- Demararea unui proiect complex de rezolvare a situaţiei ansamblului Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial din 1999 datorită valorii sale excepţionale din punct de vedere istoric și cultural.

- Promovarea ceramicii de Horezu, ca element de patrimoniu imaterial naţional, dată fiind înscrierea acesteia pe lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial.

- Elaborarea proiectului şi constituirea colecţiilor pentru un „Muzeu al comunismului”, ce va ilustra viaţa cotidiană sub socialismul de stat, cultura materială, represiunea şi formele de rezistenţă.

- Proiectarea unei săli de concerte la standarde internaţionale în Bucureşti ce urmează să devină centrul de referinţă pentru Festivalurile Enescu.

- Susţinerea sistematică şi continuă a participării româneşti la evenimente culturale de talie internaţională (Bienala de la Veneţia, Salonul Internaţional al Cărţii etc.).

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul industriilor artistice (media, publicitate, design, modă etc.).

- Dezvoltarea, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, a educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar, precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul patrimoniului la nivelul învăţământului universitar.

- Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de creaţie, organizarea de expoziţii şi evenimente culturale în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

- Susţinerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi întări competitivitatea pe plan internaţional.

- Sprijinirea Bisericilor pentru introducerea sistemelor de securitate în lăcaşurile de cult ce adăpostesc obiecte mobile de patrimoniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea unei Propuneri de Politica Publica in Domeniul Cultura.docx

Bibliografie

Profiroiu Marius, Politici Publice, Editura Economica, Bucuresti, 2006
Guvernul Romaniei , www.gov.ro
Pagina WEB a Institutului Cultural Roman, http://www.icr.ro/bucuresti/structura-icr/directia-generala-institute-culturale-romanesti-din-strainatate.html
Pagina WEB A Ministerului Culturii si Patrimoniului National , www.cultura.ro
Planul Strategic al Ministerului Culturii si Patrimoniului National – 2008-2012, www.sgg.ro
Punctul de Contact Cultural al Romaniei, http://www.cultura2007.ro
Unitatea de management a proiectului, http://www.umpcultura.ro
http://culturavie.ro/wp-content/uploads/Carta_Cultura_web.pdf
http://www.culturadata.ro
http://www.ziare.com

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC