Ergonomia Biroului de Marketing

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Ergonomia Biroului de Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Valentin Nedeff

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Marketing, Management

Cuprins

În cadrul firmei noastre departamentul de marketing are ca principale atribuţii:
1. Elaborarea şi fundamentarea strategiei de marketing;
2. Crearea şi implementarea politicii de comunicare şi marketing a companiei;
3. Elaborarea tehnicilor şi politicilor de marketing;
4. Stabilirea politicii de preţuri;
5. Elaborarea acţiunilor de promovare a vânzãrilor;
6. Elaborarea şi fundamentarea bugetului de marketing;
7. Implementarea tehnicilor şi politicilor de marketing;
8. Elaborarea şi aplicarea planurilor de marketing pe termen scurt, mediu şi lung;
9. Analiza concurenţei;
10. Monitorizare media;
11. Asigurarea participãrii la diferite evenimente;
12. Negociere contracte cu firme de media;
13.Asigurarea şi menţinerea relaţiei cu agenţiile de publicitate.

Extras din document

FIŞA POSTULUI

Director de marketing

Poziţia COR: 123307

Aferentã contractului de muncã nr. 22 din data de 14.10.2008

APROBAT

Administrator

Data aprobãrii: 16.10.2008

Numele şi prenumele angajatului: Candea Ramona- Mirela

Scopul postului:

Asigurã managementul departamentului de vânzãri şi marketing, în limita competenţelor stabilitã de fişa postului.

Funcţia de Director marketing presupune informarea de o manierã corectã, obiectivã, adecvatã şi oportunã a conducerii ca fundament al activitãţii de luare a deciziilor; respectarea termenilor stabiliţi pentru soluţionarea atribuţiilor ce revin Departamentului marketing; îndrumarea, organizarea şi verificarea personalului din subordine, pe baza referatelor aprobate de conducere; etc.

Descrierea postului

1. Denumire: Director comercial

2. Departament / Compartiment: Departamentul vânzãri şi marketing

3. Relaţii organizatorice:

- de subordonare: Administratorul societãţii

- de cooperare: cu toate compartimentele societãţii

- de conducere şi control: faţa de Departamentul de vânzãri şi marketing, Departamentul juridic si Departamentul producţie

- de reprezentare: faţã de orice terţ, societate, partener cu care societatea se aflã în relaţii precum şi faţã de instituţiile administrative, economice, jurisdicţionale de drept public şi privat

4.Are acces la toate datele şi documentaţiile societãţii;

5.Solicitã şi utilizeazã echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de firmã;

Obligaţii şi responsabilitãţi pe linie profesionalã:

1.Urmãrirea zilnicã a activitãţii personalului aflat în subordine pentru asigurarea aplicãrii corecte a procedurilor operaţionale de achiziţii, aprovizionare, vânzare şi livrare;

2.Organizarea Departamentului vânzãri şi marketing în vederea optimizãrii activitãţii aflate în coordonare;

3.Stabilirea strategiei specifice a departamentelor aflate în subordine, elaborarea şi supervizarea tuturor procedurilor comerciale ale departamentelor coordonate;

4.Asigurarea buclei de feed-back în urmãrirea aplicãrii procedurilor comerciale şi a stocurilor optime;

5.Stabilirea unor relaţii bune cu furnizorii şi clienţii, pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiţii a tuturor problemelor ocazionale;

6.Prospectarea pieţei de profil şi a condiţiilor de vânzare - cumpãrare în vederea optimizãrii continue a stocurilor, având ca scop final obţinerea unei rotaţii bune ale acestora şi realizarea de profituri;

7.Rãspunde pentru calitatea negocierii contractelor şi a actelor adiţionale cu furnizorii şi clienţii;

8.Îşi asumã responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori şi clienţi, dupã ce a verificat poziţia în piaţã şi standardele serviciilor oferite de cãtre aceştia;

9.Rãspunde pentru calitatea activitãţii personalului aflat în subordine şi pentru fluxul operaţional la nivelul departamentului pe care-l conduce;

10.Concepe împreuna cu Administratorul societãţii strategiile comerciale prioritare în vederea atingerii target-urilor stabilite;

11.Rãspunde de relaţia cu clienţii societãţii, de încasãrile şi plãţile necesare bunei funcţionãri a societãţii comunicând ori de cate ori i se solicitã de cãtre asociaţi evidenţe legate de situaţii legate de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;

12.Prospecteazã piaţa cãutând sã atragã noi clienţi, ţine cont de oferta concurenţei pe care trebuie permanent sã o aducã la cunoştinţa asociaţilor;

13.Are drept de semnãturã pe documentele justificative şi în bancã;

14.Transmite Departamentului financiar-contabil lunar, toate informaţiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului, completarea corectã a registrelor şi pentru întocmirea raportarilor lunare;

15.Efectueazã operaţiuni de încasãri şi plãţi, asigurã virarea încasãrilor în conturile şi bãncile societãţii, iar extrasele lunar se transmit la Departamentul financiar-contabil;

16.Pãstreazã confidenţialitatea datelor la care are acces;

17.Rezolvã şi alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de asociaţi sau colaboratori angajaţi ai societãţii;

18.În absenţa motivatã înlocuitorul sãu este Pavel Loredana;

19.Reprezintã societatea în relaţia cu instituţii publice locale şi cu terţii;

20.Actualizarea atribuţiilor se va face în funcţie de modificãrile organizatorice şi legislative care apar ;

21.Emite decizii cu privire la buna desfaşurare a activitãţii din unitate;

22.Organizeazã şedinţe, conferinţe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ergonomia Biroului de Marketing.doc

Alte informatii

proiect interesant