Evaluarea Proiectelor Comunitare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Evaluarea Proiectelor Comunitare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitru, Zait

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Management, Alte Domenii

Cuprins

CAP. 1 PROIECTUL 2
1.1. Conceptul de proiect 2
1.2. Ciclul de viaţă al unui proiect 3
1.3. Elementele componente ale ciclului de viaţă a proiectului 4
1.4. Elaborarea propunerii de proiect 5
1.5. Programe ale Uniunii Europene în România 8
1.6. Programe comunitare 10
CAP. 2 AUTOEVALUAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 12
2.1. Elemente de principiu privind autoevaluarea 12
2.2. Elemente de principiu privind evaluarea propunerilor de proiecte 13
2.3 Criterii, mod de evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte 15
CAP. 3 PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI 19
3.1. Cadrul general 19
3.2. Scopul programului 19
3.3.Obiectivele programului 19
3.4. Sfera subiecţilor cărora li se adresează programul 20
3.5. Ţări participante 21
3.6. Prezentarea propunerilor 21
3.7. Apelul comunitar la propuneri de proiecte 21
3.8. Condiţii de eligibilitate pentru un proiect propus 21
3.9. Selecţionarea proiectelor propuse 22
3.10. Finanţarea proiectelor 22
3.11. Asistenţa promotorilor 22
3.12.Centrul Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" 22
3.13.Calendarul Programului 23
3.14.Primii paşi ai promotorului unei propuneri de proiect 23
3.15. Conţinutul unui proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci 24
3.16.Evaluarea unui proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci 25
3.17. Procedura – monitorizarea, controlul, auditul şi valorificarea proiectelor “Leonardo da Vinci 27

Extras din document

CAPITOLUL 1

PROIECTUL

1.1. Conceptul de proiect

Proiectul este definit ca un proces nerepetitiv care realizează o cantitate nouă, unicat, bine definită, în cadrul unor organizaţii specializate .

Valandez şi Bamberger consideră proiectul ca fiind un pachet distinct de acţiuni de investiţii, politice, investiţionale sau de alt tip, menit să realizeze un obiectiv de dezvoltare specific, într-o perioadă de timp determinată .

Rutman şi Mowbray definesc proiectul ca un set planificat de acţiuni cu o dată de început şi o dată de sfârşit, cu o echipă şi un buget alocat acestui scop, conduse de un manager .

În anul 1994, Comisia Europeană dădea proiectului următoarea interpretare: un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a atinge un set de obiective prestabilite formulate de client; proiectul este prima subdiviziune a programului .

Proiectulse caracterizează printr-o acţiune unică, specifică şi nouă, compusă dintr-o succesiune logică de activităţi cu caracter inovaţional de natură diferită, înfăptuite într-o manieră organizată metodic şi progresiv, avînd puncte de plecare şi puncte de finalizare bine definite, destinate obţinerii cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea de obiective clar definite.

Proiectul se realizează prin descompunerea lui în activităţi. Fiecare activitate are o serie de caracteristici.

1. Un rol bine determinat

2. Consumă resurse fizice şi umane în timp bine determinat

3. Un moment de început şi un moment de încheiere

Proiectul se desfăşoară în cadrul unei organizaţii, care se crează doar pe durata existenţei proiectului, denumită "consorţiu". Performanţa consorţiului se măsoară în funcţie de capacitatea lui de adaptare la realizarea obiectivelor proiectului. Membrii consorţiului trebuie să aibă competenţe profesionale în domeniul problematicii obiectivelor de abordat.

Consorţiul se caracterizează prin flexibilitate şi adaptabilitate ce permit permanent regruparea şi recombinarea resurselor umane, fizice şi informaţionale în vederea realizării obiectivelor. Proiectele constituie modalitatea prin care organizaţiile se adaptează contextelor în schimbare.

În cazul în care proiectul se desfăşoară într-o singură societate/organizaţie, aceasta trebuie să aibă capacitatea de a stabili o legătură durabilă între proiectele pe care le derulează şi obiectivele sale operaţionale şi strategice.

Consorţiul creat în cadrul proiectului este o organizaţie virtuală în care membrii ei rezolvă o problemă comună, depun un efort comun, indiferent de dispunerea în spaţiu a oamenilor şi a resurselor .

1.2. Ciclul de viaţă al unui proiect

Propunerea şi respectiv lansarea unui proiect impune înainte de orice cunoaşterea obiectivelor proiectului, modul de utilizare a rezultatelor proiectului pe întreaga lor durată de viaţă având în vedere mediul extern al proiectului în care rezultatele vor putea fi situate .

Un proiect nu se realizează ca un simplu proces liniar şi totalmente previzibil. Acestea sunt caracteristici ale unor proiecte mici realizate pe bază de intuiţie şi improvizaţie sub pretextul că termenele sunt scurte şi bugetul de dimensiuni reduse .

Trebuie avută în vedere o bună analiză a vitezei de lucru în cadrul proiectului şi rapiditatea cu care se adoptă deciziile la momentele importante în timpul derulării proiectului.

Ciclul de viaţă al unui proiect este definit ca perioada de timp în care are loc desfăşurarea proiectului, respectiv după cum urmează: marketing; elaborare propunere de proiect; cîştigare concurs de finanţare; cercetare pentru realizare tematica proiectului; proiectare pentru realizare tematica proiectului; producţie cu realizarea propriu-zisă a tematicii proiectului; evaluarea rezultatelor proiectului; comercializarea rezultatelor proiectului cu obţinerea de beneficii; reutilizare şi reciclare a unor rezultate ale proiectului.

Realizarea proiectului impune, trecerea lui prin toate etapele ciclului de viaţă .

Metode şi instrumente pentru realizarea corectă a unui proiect

Luând în considerare ciclul de viaţă al unui proiect, se au în vedere următoarele metode şi instrumente tehnico-economice pentru realizarea corectă a unui proiect:

a. studiu de prefezabilitate şi fezabilitate are ca obiectiv transformarea optimă a nevoilor utilizatorilor (valori calitative) în specificaţii de performanţă (valori calitative şi cantitative);

b. concepţie şi dezvoltare ce cuprind: alocarea parametrilor de bază ai produsului (efecte sociale, culturale, politice, economice) avînd ca obiectiv verificarea şi împărţirea valorilor specificate între diferitele sale elemente constitutive (ansambluri, subansambluri, componente); simulări şi calcule ale parametrilor medii şi de dispersie; simulări şi calcule de fiabilitate; simulări şi calcule ale costului global al proiectului;

c) producţia având ca obiectiv realizarea fizică a produsului potrivit specificaţiilor stabilite;

d) comercializarea ce cuprinde vînzarea ,distribuţia şi instalarea produsului;

e) utilizarea ale cărei obiective sunt:

- măsurarea conformităţii cu specificaţiile prin măsurări pe teren a tuturor parametrilor tehnico-economici simulaţi şi calculaţi în faza de concepţie şi dezvoltare;

- măsura satisfacerii nevoilor prin anchete ;

1.3. Elementele componente ale ciclului de viaţă a proiectului

Ciclul de viaţă al unui proiect cuprinde următoarele elemente caracteristice:

1. Identificarea, Analiza, Formularea presupun stabilirea obiectivelor generale; analiza situaţiei existente; identificarea necesităţilor; analiza necesităţilor; stabilirea priorităţii acestor necesităţi; decizia dacă un proiect este oportun; definirea ideii proiectului; consultarea cu potenţiarii beneficiar.

2. Pregătirea, Estimarea ( în funcţie de criteriile stabilite), Asumarea cuprind specificarea obiectivelor şi rezultatelor; identificarea resurselor disponibile pentru proiect; identificarea resurselor necesare pentru proiect; distribuţia proiectului pe activităţi; conceperea formei finale şi planificarea proiectului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Proiectelor Comunitare.doc

Alte informatii

Proiectul a fost sustinut la Univ Al I Cuza Iasi