Fonduri Structurale

Proiect
5/10 (2 voturi)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8381
Mărime: 41.82KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinescu Daniel

Cuprins

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene

1.1 Rolul Fondurilor Structurale în dezvoltarea regională

1.2 Iniţiativa creării şi acordării Fondurilor Structurale

1.3 Principii de acordare a Fondurilor Structurale

Capitolul 2 Strategii de atrajere a fondurilor structurale

2.1 Identificarea nevoii de finanţare a activităţilor economico-sociale din România

2.2 Măsuri de creştere a cointeresării in vederea atragerii de fonduri

2.3 Rolul managementului de proiect în atragerea fondurilor (criterii de eligibilitate)

Extras din document

Capitolul 1

Politica regională a Uniunii Europene

1.1 Rolul Fondurilor Structurale în dezvoltarea regională

Pentru a avea o privire de ansamblu şi a putea întelege mecanismul de acordare a fondurilor structurale trebuie să cunoaştem contextul care le generează. După cum se ştie, aceste fonduri sunt alocate doar statelor membre, prin intermediul politicii regionale a Uniunii Europene.

Competiţia în creştere între diferite regiuni, implicit activităţile desfăşurate în cadrul acestora, atât în interiorul Uniunii Europene cât şi în afara acesteia reprezintă o stare de fapt a lumii „globalizate” în care trăim. Nota distinctă pe care Uniunea Europeană o realizează în tot acest peisaj, constă în atenţia pe care o acordă faptului că nu toate regiunile se bucură de aceleaşi condiţii economice, geografice şi sociale şi, ca urmare a acestei realităţi, nu toate pot concura pe aceleaşi poziţii.

Pentru mulţi ani, disparităţile regionale din punct de vedere al nivelului de dezvoltare şi al calităţii vieţii făceau obiectul politicilor naţionale ale statelor membere. Multe îmbunătăţiri au putut fi observate din momentul în care Uniunea Europeană a iniţiat politica de reducere a lor

Înainte de toate, politica regională a Uniunii Europene este despre solidaritate, este astfel concepută încât să asigure, la nivelul comunităţii, asistenţă pentru ca cele mai dezavantajate regiuni să depăşească handicapurile pe care le au

Statele membre, prin intermediul propriilor strategii de ajutor financiar şi Uniunea Europeană îşi vor continua eforturile întreprinse pentru reducerea decalajelor în dezvoltare, pentru sprijinirea zonelor industriale aflate în declin, pentru diversificarea activităţilor în mediul rural şi pentru îmbunătăţirea zonelor urbane aflate în declin.

Politica regională este de asemenea tangibilă. Rezultatele ei pot fi cu uşurinţă observate de către cetăţenii europeni, care beneficiază în mod direct de asistenţă în diferite forme: prin sprijinul de care dispun în căutarea unui loc de muncă şi în adaptarea la condiţiile unei pieţe mereu în schimbare.

Ea contribuie la îmbunătăţirea vieţilor celor care trăiesc în aceste regiuni, prin creşterea fondurilor pe care autorităţile publice le au la dispoziţie pentru a asigura noi infrastructuri şi pentru a ajuta companiile private să devină din ce în ce mai competitive. Instituţii Mici şi Mijloci sunt înfiinţate şi sprijinite în parcurgerea primilor ani de existenţă în zonele aflate în declin. Sisteme informaţinale pătrund în cele mai izolate zone rurale. Noi facilităţi în domeniul educaţiei, al sănătăţii, chiar şi al petrecerii timpului liber sunt create în suburbiile reabilitate.

Programele operaţionale pe care FSE le finanţează în România iau în considerare complexitatea problematicii economice şi sociale, urmărind să apropie educaţia şi formarea profesională, inclusiv studiile de doctorat şi cercetarea universitară de cerinţele pieţei muncii. De asemenea, FSE sprijină adaptarea forţei de muncă la condiţiile economice în schimbare, creşterea participării pe piaţa muncii şi modernizarea substanţială a administraţiei publice

Programele Operaţionale (PO), reprezintă documentele de programare şi management prin care se implementează strategia CSNR 2007-2013, în vederea atingerii obiectivului global stabilit prin CSNR, prin intermediul unor intervenţii sectoriale şi/sau regionale.

Preview document

Fonduri Structurale - Pagina 1
Fonduri Structurale - Pagina 2
Fonduri Structurale - Pagina 3
Fonduri Structurale - Pagina 4
Fonduri Structurale - Pagina 5
Fonduri Structurale - Pagina 6
Fonduri Structurale - Pagina 7
Fonduri Structurale - Pagina 8
Fonduri Structurale - Pagina 9
Fonduri Structurale - Pagina 10
Fonduri Structurale - Pagina 11
Fonduri Structurale - Pagina 12
Fonduri Structurale - Pagina 13
Fonduri Structurale - Pagina 14
Fonduri Structurale - Pagina 15
Fonduri Structurale - Pagina 16
Fonduri Structurale - Pagina 17
Fonduri Structurale - Pagina 18
Fonduri Structurale - Pagina 19
Fonduri Structurale - Pagina 20
Fonduri Structurale - Pagina 21
Fonduri Structurale - Pagina 22
Fonduri Structurale - Pagina 23
Fonduri Structurale - Pagina 24
Fonduri Structurale - Pagina 25
Fonduri Structurale - Pagina 26
Fonduri Structurale - Pagina 27
Fonduri Structurale - Pagina 28
Fonduri Structurale - Pagina 29
Fonduri Structurale - Pagina 30
Fonduri Structurale - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Fonduri Structurale
    • Cuprins.doc
    • Fondurile structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Fonduri Structurale Europene

I.Istoricul si evoluţia dezvoltării regionale. Cercetarea experienţei privind dezvoltarea regională în ţările Uniunii Europene. I.1. Evoluţia...

Te-ar putea interesa și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Fondurile Structurale în România

Capitolul I: Instrumentele structurale 1.1 Consideratii generale Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Ai nevoie de altceva?