Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 29106
Mărime: 120.35KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luminita Popescu
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Administraţie Publică

Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL 1. Fenomenul opiniei publice 5

1.1. Definiţii 5

1.2. Paradigme şi perspective 8

1.3. Natura şi caracteristicile opiniei publice 11

1.4. Tema şi conţinutul opiniei publice 17

CAPITOLUL 2. Procesul formării opiniei publice 19

2.1. Tipurile opiniei publice 19

2.2. Mecanismele şi elementele formării opiniei publice 21

2.3. Legile şi tehnicile de investigare ale opiniei publice 24

2.4. Factori de influenţă asupra opiniei publice 29

CAPITOLUL 3. Studiul politicilor publice 32

3.1. Definiţie şi concepte cheie 32

3.2. Probleme de politică publică 34

3.3. Actori şi instituţii 39

3.4. Tipologia politicilor publice 46

CAPITOLUL 4. Formularea şi implementarea politicilor publice 50

4.1. Aspecte conceptuale 50

4.2. Procesul de luare a deciziei 53

4.3. Perspectivele şi realităţile implementării politicii publice 60

4.4. Decizii şi criterii decizionale. Criteriul interesului public 66

4.5. Teoria libertăţii de exprimare 71

Concluzii 84

Bibliografie 86

Extras din document

Introducere

Administraţia publică reprezintă o structură complexă, bazată atât pe principiul democraţiei cât şi pe principiul separării puterilor în stat. În acest context opinia publică reprezintă liantul dintre administraţia publică-fie ea locală sau centrală şi cetăţeni.

Istoria civilizaţiei umane poate fi privită, din perspectiva configurării statului, ca istorie a raporturilor între indivizi, precum şi a raporturilor juridice între individ şi stat, fiecare dintre aceste entităţi fiind titulare de drepturi şi obli-gaţii. Dacă ne referim la cele două noţiuni ca drepturi, şi respectiv îndatoriri cetăţeneşti, la locul lor în ansamblul societal, ele definesc un stat ca fiind democratic, un stat de drept sau. dimpotrivă, ca un stat totalitar. În societatea modernă, practic orice individ, instituţii sau autorităţi publice, partide şi organizaţii sindicale, societăţi comerciale şi aşa mai departe au drepturi şi obligaţii. O parte dintre acestea derivă din constituţie sau din diferite alte acte normative adoptate de Parlament sau de Guvern. Modul în care subiectele de drept îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate defineşte, la rândul său, gradul de civilizaţie al unui popor. Într-o societate civilizată, respec-tarea drepturilor şi îndatoririlor civice sau a obligaţiilor civile apare ca o înde-letnicire firească. La rândul său, într-o asemenea societate, exercitarea drepturi-lor, indiferent care ar fi natura şi conţinutul lor, nu poate da naştere la abuzuri-ca practică sau fenomen social.

Înţelegerea şi cunoaşterea ştiinţifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noţiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esenţa feno-menului cercetat. Având în vedere importanţa deosebită pe care o ridică feno-menul administraţiei publice în ţara noastră, în urma evenimentelor din 1989, am găsit necesară abordarea temei de faţă, “Formarea opiniei publice şi influenţa ei asupra politicii publice.” Legiuitorul a dat o importanţă deosebită influenţei opiniei publice asupra politicii, consacrând acest drept al cetăţenilor în legea fundamentală a ţării- Constituţia României.

Pentru realizarea acestei lucrări mi-am propus o sinteză, înglobând puncte de vedere ale cercetătorilor mai ales, prevederi legale cuprinse în acte norma-tive apărute în decursul timpului, semnalarea acestor aspecte contemporane legate de această temă, având ca obiectiv o corectă interpretare şi înţelegere a opiniei publice dar şi a politicilor publice. În raport cu obiectivul propus prin tratarea acestei teme, am structurat analiza pe patru capitole şi anume:

Capitolul 1. Fenomenul opiniei publice

Capitolul 2. Procesul formării opiniei publice

Capitolul 3. Studiul politicilor publice

Capitolul 4. Formularea şi implementarea politicilor publice.

Astfel, în timp ce capitolele 1 şi 3 au caracter istoric ele prezentând originile şi evoluţia opiniei publice, respectiv a politicii publice, următoarele două capitole ( 2 şi 4 ) au caracter analitic prezentând analiza proceselor de formare, formulare şi implementare a politicii publice ţinând cont de opinia cetăţenilor. Creşterea aşteptărilor cetăţenilor de la administraţia publică influenţează în unele cazuri negativ procesul formulării politicilor publice şi de asemenea îngreunând implementarea acestora. Prin consultarea opiniei publice se asigură o mai bună analiză a opţiunilor disponibile dar şi alegerea soluţiei cu şansele cele mai mari de reuşită şi care pe termen lung va produce cele mai multe efecte pozitive.

Capitolul 1. Fenomenul opiniei publice

1.1. Definiţii

Opinia publică reprezintă unul dintre cele mai importante şi de durată concepte menţionate în cadrul ştiinţelor sociale, având o largă aplicare atât în psihologie, sociologie, istorie, cât şi în ştiinţele politice şi cercetările făcute asupra comunicării. Conceptul de opinie publică se bucură de o largă preocupare venită din plan social, dar şi de un interes major manifestat de me-diile ştiinţifice şi intelectuale în ceea ce îl priveşte. În pofida foarte deselor menţionări şi cercetări la adresa sa, conceptul de opiniei publică rămâne însă unul foarte controversat. Cercetătorii au avut de cele mai multe ori păreri contrare în abordarea conceptuală a opiniei publice şi chiar în încercarea de a defini însuşi conceptul de opinie publică. Din această cauză conceptul a devenit din ce în ce mai incert, până când a ajuns, practic, inutilizabil.

Prin alăturarea termenilor “opinie” şi “publică”, cercetătorii iluminişti au avut în vedere universalitatea, obiectivitatea şi raţiunea. Pe de altă parte, termenul “opinie” luat separate, sugerează subiectivism şi nesiguranţă. Alăturarea celor doi termeni reprezintă o încercare liberal-filosofică de a contopi individual cu mulţimea, de a crea o legătură între bunăstarea colectivă şi preferinţele şi ideile individuale. Din această cauză încercările de definire a conceptului de opinie publică au oscilat între definirea lui ca ţinând cont de colectivitate, pe de o parte şi definirea lui ca vizând indivizii, pe de altă parte. În 1965 existau în literatura de specialitate circa 50 de definiţii ale conceptului de opinie publică. În perioada anilor 1950-1960 se înmulţiseră vocile care cereau renunţarea la acest concept de aceea s-a încercat o sistematizare şi unificare a celr aproximativ 50 de definiţii existente. Pentru a se reuşi acest demers definiţiile au fost încadrate în două moduri distincte în care opinia publică poate fi definită ca raţionalitate, cu funcţii de coagulare a opiniilor individuale şi de luare a deciziei în democraţie şi, respectiv, opinia publică înţeleasă ca instanţă de control social, cu funcţie de menţinere a coeziunii sociale şi de asigurare a unui grad de consens suficient pentru acţiuni şi decizii. Nu există o definiţie general acceptată a opiniei publice dar putem defini acest concept pe baza unor trăsături şi abordări acceptate de majoritatea cercetătorilor conceptului de opinie publică.

Etimologia cuvântului “opinie” derivă din latinescul “opinari” care înseamnă a gândi, a crede, a formula o părere şi este expresia unei convingeri subiective într-o anumită problemă, faţă de o anumită situaţie. Asociat, terme-nul “publicus”, derivat de la “populus” înseamnă “popor.” Alăturarea celor doi termeni reprezintă din punct de vedere etimologic părerea poporului.

Preview document

Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 1
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 2
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 3
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 4
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 5
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 6
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 7
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 8
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 9
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 10
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 11
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 12
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 13
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 14
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 15
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 16
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 17
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 18
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 19
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 20
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 21
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 22
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 23
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 24
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 25
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 26
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 27
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 28
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 29
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 30
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 31
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 32
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 33
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 34
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 35
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 36
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 37
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 38
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 39
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 40
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 41
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 42
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 43
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 44
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 45
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 46
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 47
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 48
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 49
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 50
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 51
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 52
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 53
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 54
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 55
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 56
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 57
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 58
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 59
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 60
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 61
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 62
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 63
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 64
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 65
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 66
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 67
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 68
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 69
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 70
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 71
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 72
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 73
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 74
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 75
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 76
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 77
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 78
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 79
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 80
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 81
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 82
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 83
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 84
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 85
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 86
Formarea Opiniei Publice și Impactul Acesteia asupra Politicii Publice - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Formarea Opiniei Publice si Impactul Acesteia asupra Politicii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia - tipuri de strategii și politici publice locale

I. STRATEGIA 1.1 Definitii si concepte Strategia defineste incotro doreste organizatia sa se deplasese pentru a-si indeplini misiunea, respectiv...

Managementul Public

INTRODUCERE Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local. Se pune un accent deosebit pe importanţa...

Guvernarea la nivel mondial - rolul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale în guvernarea mondială

Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala ("Banca") au fost create in 1944, la Conferinta de la Bretton Woods. Ele au fost concepute sa...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Reflectarea Minorităților în Presă

ARGUMENT O simplă analiză a situaţiei actuale, ne-ar duce la concluzia că minorităţile naţionale din România sunt puţin promovate în presă, în...

Reclama Politică - Element Indispensabil al Vieții Politice Contemporane

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Elemente de reclamă politică, care este o formă a comunicării politice, pot fi regăsite în toate...

Imparțialitatea falsă - un fenomen în mass-media din Republica Moldova

Introducere „Mijloacele de comunicare nu trebuie să se pună în slujba unor fantezii individuale, căci principala lor menire este să lumineze...

Politica de securitate a României

Perioada de pace si stabilitate fara precedent pe care o traverseaza Europa la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI se datoreaza...

Integrarea europeană

Capitolul 1 Politica economico-financiară românească în contextul integrării europene 1.1 Conceptul, funcţiile şi obiectivele politicii economice...

Violența la locul de muncă

Abstract: Misiunea articolului de față este aceea de a analiza formele de violență la locul de muncă și de a aduce o contribuție care poate fi...

Ai nevoie de altceva?