Formarea Personalului Serviciului Public de Ocupare - Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Formarea Personalului Serviciului Public de Ocupare - Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sava Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Etapa I – Prezentarea solicitantului și a domeniului

1. Denumirea instituției, obiect de activitate profesională

A.M.O.F.M. București, ființează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ca unitate cu personalitate juridică, ca serviciu public deconcentrat constituit la nivelul municipiului București. În ceea ce privește atribuțiile acesteia, A.M.O.F.M. București asigură, potrivit legii, implementarea măsurilor de prevenire a șomajului, a măsurilor de stimulare a ocuparii forței de muncă, protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, organizează și realizează activitatea de ocupare și de formare profesională a forței de muncă.

Obiectivele principale ale A.M.O.F.M.

• prevenirea șomajului și combaterea efectelor sociale ale acestuia;

• încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

• sprijinirea ocupării persoanelor aparținând unor categorii defavorizate ale populației;

• asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;

• stimularea șomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;

• stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

• îmbunătățirea structurii ocupării pe ramuri economice și zone geografice;

• creșterea mobilității forței de muncă în condițiile schimbărilor structurale care se produc în economia națională;

• protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj.

2. Baza legală de înființare

A.M.O.F.M. București este organizată și funcționează potrivit Legii nr.202/2006, modificată prin OUG nr. 84/2006, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr.1610/2006, pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare precum și a structurilor organizatorice aprobate de catre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

3. Legislatia pe baza căreia iși desfașoară activitatea

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea insituției sunt:

• Regulamentul de Organizare si Funcționare a A.M.O.F.M.

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă;

• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicat;

• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată;

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functționarilor publici, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificarile și completările ulterioare;

• H.G. nr. 174 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificarile și completările ulterioare;

• H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

• H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora;

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

4. Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii 6 ani (2014-2020)

Obiectivele fundamentale urmărite de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă pe următoarea perioadă sunt următoarele:

- Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi prelungirea vieţii active a persoanelor în vârstă, subsumând următoarele direcţii de acţiune

- Aplicarea strategiilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale

- Diminuarea şomajului în rândul tinerilor şi a numărului de tineri din categoria NEETs (care nu sunt în ocupare, educaţie sau formare).

- Creşterea participării pe piaţa muncii a persoanelor în vârstă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formarea Personalului Serviciului Public de Ocupare - Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC