Funcționarul Public în Administrația Publică Românească

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20885
Mărime: 89.72KB (arhivat)
Publicat de: Angel Vasilache
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. CAP.I Funcţia publică .Funcţionarul public .4
 2. 1.1.Definiţia funcţiilor publice .8
 3. 1.2.Clasificarea funcţiilor publice .10
 4. 1.3.Definiţia funcţionarului public.15
 5. 1.4.Categorii de funcţionari .18
 6. 1.5. Conditii generale de investire. .20
 7. CAP.II.Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici . .24
 8. 2.1. Drepturile funcţionarilor publici. 24
 9. 2.2. Indatoririle funcţionarilor publici .30
 10. 2.3. Incompatibilitati privind funcţionarii publici . .32
 11. CAP.III. Codul de conduita al funcţionarilor publici . .34
 12. 3.1.Obiectivele codului .34
 13. 3.2.Principiile care guvernează conduita funcţionarului public .35
 14. 3.3 Norme de conduită ale funcţionarului public .37
 15. CAP.IV.Cariera funcţionarilor publicii.43
 16. 4.1 Planificarea resurselor umane .43
 17. 4.2.Concepţii privind cariera funcţionarului public .44
 18. 4.3. Scurt istoric al procesului de recrutare .47
 19. 4.4. Definirea peocesului de recrutare şi selecţie a funcţionarilor publici.48
 20. 4.5.Selecţia personalului.49
 21. 4.6. Modalităţi de recrutare. .64
 22. 4.7. Numirea funcţioarilor publici.67
 23. 4.8. Perioada de stagiu.69
 24. CAP.V. Concluzii .73
 25. Bibliografie .74

Extras din proiect

CAP. I Funcţia publică.Funcţionarul public

Funcţia publică este o noţiune fundamentală a dreptului adminitrativ,motiv pentru care a constituit o preocupare constantă atât a legislativului,precum şi a doctrinei de specialitate din ţară şi străinătate.

In ţara noastră , s-a înregistrat o bogată tradiţie în ceea ce priveşte reglementarea şi definiţia conceptului de funcţie publică.

Primele reglementări în acestă materie le regăsim în Regulamentele Organice ale Moldovei şi Munteniei.

Au urmat apoi reformele legislative ale domnitorului Al I Cuza care au vizat şi funcţuinarii din administraţia de stat.

Constituţia din 1866, consacra în art.88 principiul conform căruia regele avea competenţa să nuncescă şi să revoce miniştrii şi de asemena, numea sau confirma în funcţiunile publice potrivit legii.In acest spirit ,art.131 alin.5 al legii fundamentale prevedea adoptarea unei legi speciale asupre condiţiilor de admisibilitate şi înaintare în funcţiunile administraţiei publice care din nefericire nu a mai fost adoptată.

In mod indubtabil, Constituţia din 1923 a prezentat un proces de reglementare ,articolul 8 statutând.

1. N u se admite în stat nici o deosebire de naştere sau de clase sociale.

2 .Toţii Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile publice.

3. Numai ei sunt admisibili în funcţiile şi demnităţile publice , civile şi militare.

4. Legi speciale vor determina statutul funcţionarilor publici.

5. Străinii nu pot fi admişi în funcţiunile publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi.

Pe baza principiilor constituţionale la data de 19 iunie 1923 a fost publicată Legea

pentru Statutul funcţionarilor publici, , care avea următoarea structură.

Pe baza princiipilor constituţionale la data de 19 iunie 1923 a fost publicată Legea pentru Statutul funcţionarilor publici, care avea următoarelestructră:

a) Partea I intitulată Dispoziţii aplicabile tuturor funcţionarilor publici.

b) Partea a- II- a instituită Dispoziţiuni speciale.

Legea pentru Statutul funcţionarilor publici din 19 iunie 1923 cu unele mdificări

ulterioare, a fost abrogată odată cu adoptarea Codului funcţionarilor publici la 8 iunie 1940. Si acest Cod a suferit numeroase modificări care au impus republicarea sa în Monitorul Oficial din 10 martie 1942, fiind abrogat după 23 august 1944.

Ulterior, materia a fost reglementată prin Legea nr.764 din 22 septembrie 1946, abrogată prin Decretul nr.418 din 16 noiembrie 1949, întrucât se află în curs de legiferare prin Cod al muncii.

Codul muncii din 8 iunie 1950, cu modificările şi complectările ulterior, a fost abrogat prin Legea nr.10 din 23 noiembrie 1972 pentru aprobarea Codului muncii al R.S.R ddispoziţiţiile lor fiind aplicabile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, inclusiv,aparatului de stat.

In aparatulş de stat era inclus personalul încadrat în ministere şi alte organe centrale, în organele locale ale administraţiei de stat, în justiţie, procuratură şi în alte instituţii.

Conceptul de funcţie publică s-a bucurat de o atenţie deosebită în literatura de specialitate fiind emise o multitudine de definiţii, cu nuanţări de la un autor la altul, de la un sistem de drept la altul.

Astfel ,în perioada interbelică prof. Paul Negulescu consideră că Funcţia publică apare ca o grupare de atribuţiuni, de puteri şi de competenţe în scopul de a satisfacţiune unor anumite interese generale, căci orice putere socială se legitimează numai prin scopul său de interes public,neputându-se concepe o asemenea putere să fie

întrebuinţată pentru scopuri personale. In opinia autorului funcţiunile publice sunt organizări instituţionale,abstracte, care însă au menirea de a realiza un triplu scop,respectiv, să facă, să pregătească sau să execute actele juridice.

In perioada 1949-1989 nu au existat reglementări privind funcţia publică şi funcţionarul public, fiind aplicapile întregului personal dispoziţiile Codului muncii care a intrat în vigoare din 1950.

Cu toate acestea, doctrina de specialitate a învederat necesitatea elaborării unor statute aplicabile diferitelor categorii de funcţionari din administraţia de stat.

Preview document

Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 1
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 2
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 3
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 4
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 5
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 6
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 7
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 8
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 9
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 10
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 11
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 12
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 13
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 14
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 15
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 16
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 17
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 18
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 19
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 20
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 21
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 22
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 23
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 24
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 25
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 26
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 27
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 28
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 29
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 30
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 31
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 32
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 33
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 34
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 35
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 36
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 37
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 38
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 39
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 40
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 41
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 42
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 43
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 44
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 45
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 46
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 47
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 48
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 49
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 50
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 51
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 52
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 53
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 54
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 55
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 56
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 57
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 58
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 59
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 60
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 61
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 62
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 63
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 64
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 65
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 66
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 67
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 68
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 69
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 70
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 71
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 72
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 73
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 74
Funcționarul Public în Administrația Publică Românească - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Functionarul Public in Administratia Publica Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Drepturile și Obligațiile Funcționarului Public

1. Conceptul de functionar public Functionarul public este persoana fizica numita într-o functie publica, numire care se face de catre...

Comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nederminat,...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I ROLUL SI IMPORTANTA CONSILIULUI LOCAL Administratia de stat ca fenomen apare odata cu statul. Se poate spune ca si in statul...

Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Carieră în funcția publică final

Teoreticianul Gary Johns considera organizatiile a fi drept inventii sociale destinate realizarii unor scopuri comune prin efort de grup". În...

Te-ar putea interesa și

Practică la Institutul Național de Administrație

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională...

Perfecționarea Structurii Instituționale și a Procesului Decizional în România în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

Introducere În contextul aderării la Uniunea Europeană, România, la fel ca toate celelalte state candidate, se vede în situaţia de a-şi reforma...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Etica în serviciul public

. TIPUL IDEAL DE FUNCTIONAR PUBLIC Ce ii este necesar functionarului public pentru a efectua o activitate etica? In primul rand activitate...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

I. INTRODUCERE În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei...

Ai nevoie de altceva?