Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

1. Organizare şi funcţionalitate la Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiect/domeniu de activitate 3
1.3. Organizare internă (organigramă comentată) 3
1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară) 3
1.5. Structura de personal 3
1.6. Relaţii cu exteriorul 3
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi în perioada 2006-2008 3
2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare la Liceul Teoretic "Miron Costin" 3
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 3
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 3
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 3
3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 3
3.1. Surse de finanţare ale Liceului Teoretic "Miron Costin" Iaşi 3
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 3
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat 3
3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 3
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 3
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 3
Bibliografie 3
Anexe

Extras din document

1. Organizare şi funcţionalitate la Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi

1.1 Scurt istoric

Apariţia acestei instituţii - care a marcat formarea atâtor generaţii este relativ recentă, astfel încât certificatul său de naştere a fost emis la 1 septembrie 1972. S-a parcurs un drum lung, definit de elanuri şi idei inovatoare, de fapte puse sub semnul inventivităţii didactice aflate în slujba educării şi instruirii. Moment de răscruce, 1 septembrie 1998 este data la care Şcoala "Miron Costin" s-a transformat în Liceul "Miron Costin" care, prin performanţele obţinute în ultimii ani, şi-a câstigat un loc printre liceele de prestigiu din oraş. Seriozitatea şi perseverenţa elevilor liceului, absolvenţi ai claselor a XII-a, s-a concretizat în integrarea acestora în diverse forme ale învăţământului superior. De a lungul timpului, elevii s-au implicat în activităţile didactice prin participarea la sesiuni de comunicări, competiţii organizate pe diverse discipline, olimpiade şcolare iar munca lor a fost răsplătită cu numeroase premii la nivel municipal, judeţean şi naţional.

1.2 Obiect/domeniu de activitate

Obiectul de activitate al Liceului Teoretic "Miron Costin" Iaşi îl constituie prestarea de servicii educaţionale către elevii înscrişi în învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Aceasta presupune: formarea elevului şi asigurarea accesului la o gama largă de informaţii, asigurarea calităţii şi finalităţii procesului educativ.

Prestarea serviciilor educaţionale se realizează, în conformitatea cu Legea învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995 republicată . Ultima modificare a legii învăţământului fiind adusă prin Legea nr. 296/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi prin O.U.G. nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995.

Conform Legii nr. 84/1995 învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.

1.3. Organizare internă (organigramă comentată)

Liceului Teoretic "Miron Costin" Iaşi este organizat în conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005. Liceul este condus de către consiliul de administraţie. Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie şi exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului local şi cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii. În activitatea de conducere directorul este ajutat de asemenea de către directorul adjunct. Funcţia de director poate fi ocupată de personalul didactic titular care are cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani şi care se distinge prin calităţi profesionale şi manageriale. Ocuparea postului se face prin concurs organizat de inspectoratul şcolar judeţean. Numirea în funcţie în urma concursului se face pe bază de contract de management educaţional, în condiţiile legii de către Inspectoratul Şcolar General. Acesta este încheiat pe o perioadă de 4 ani între directorul unităţii de învăţământ, pe de o parte, şi inspectorul şcolar general, pe de altă parte.

Directorul este subordonat inspectoratului şcolar judeţean, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are rol de decizie în domeniul administrativ şi este format din: director, director adjunct, contabilul-şef, cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor, precum şi ai administraţiei publice locale. În consiliul de administraţie se includ şi reprezentanţi ai agenţilor economici care asigură baza materială pentru practică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare.doc

Alte informatii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Administraţie publică