Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 19095
Mărime: 332.82KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura, Mircea Soroceanu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Consiliul Județean Iași

1.1. Scurt istoric

1.2. Obiect/domeniu de activitate

1.3. Organizare internă (organigramă comentată)

1.4. Funcţionalitate (relaţii interne cu accent pe latura financiară)

1.5. Structura de personal

1.6. Relaţii cu exteriorul

1.7. Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la Consiliul Județean Iași în perioada 2009-2010 - tabel comentat cu identificarea factorilor de influenţă

Cap 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare

2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare

Cap 3. Finanţarea cheltuielilor bugetare

3.1. Surse de finanţare a instituţiilor publice

3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare

3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat

3.2.2. Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale

3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli

3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare

Bibliografie

Extras din document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Consiliul Județean Iași

Cap. 1. Organizare și funcționalitate la Consiliul Județean Iași

1.1. Scurt istoric

Anul 1992 a marcat evoluţia administrativ politică a ţării, prin alegerea democratică a consiliilor judeţene ca organe alese ale puterii de stat. Astfel, Consiliul Judeţean Iaşi a fost înfiinţat la data de 22 aprilie 1992 antrenând bunul mers al ţării, fiind constituit după principiul respectării drepturilor omului, deschizând drumul către o societate de nivel european.

Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean şi este compus din consilieri aleşi prin vot universal egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice.

Judeţul Iaşi face parte din categoria celor de gradul I, avănd 89 de localităţi între care 2 municipii şi 2 oraşe, cu un număr de peste 850000 de locuitori, fiind inclus în rândul celor cu 45 de consilieri aleşi. Unul dintre aspectele esenţiale care se remarcă asupta activităţii Consiliului Judeţean, în decursul celor optsprezece ani de existenţă, este exerciţiul democratic al aleşilor locali care funcţionează pe principiul libertăţii de exprimare, având în centrul atenţiei interesul excluiv al cetăţeanului.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Competențe

Consiliul Judetean este autoritatea Administrației Publice Locale, care coordonează activitatea Consiliilor Locale și a Consiliului Municipal, în vederea asigurării bunei desfășurări a serviciilor publice ale județului.

Menționăm în continuare câteva dintre competențele Consiliului:

• coordonează activitatea Consiliilor Locale;

• organizează și conduce serviciile publice ale județului;

• oferă sprijin și asistență tehnică, juridică sau de altă natură Consiliilor Locale;

• analizează propunerile referitoare la protecția mediului promovate de orașe și comune;

• aprobă bugetul județului;

• stabilește orientarea generală privind organizarea și dezvoltarea urbană a orașelor din județ;

• coodonează domeniul public și privat al județului;

• asigură construcția, întreținerea și modernizarea drumurilor județene;

• instituie taxe și impozite pentru întregul județ;

• realizează lucrări și servicii pentru județ în asociere cu alte instituții publice;

• cooperează cu alți parteneri străini pentru scopurile enumerate mai sus.

1.3. Organizare internă (organigramă comentată)

Constituirea și componența Consiliului Județean

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judetean este compus din consilieri judeteni, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile legii.

Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:

Numarul Numarul

locuitorilor judetului consilierilor

pana la 350.000 31

intre 350.001 500.000 33

intre 500.001 650.000 35

peste 650.000 37

Atributiile consiliului judetean

Trebuie precizat că, "la fel ca si Consiliul Local, si Consiliul Judetean are o dublă natură: de autoritate a autonomiei judetene si de autoritate a administratiei publice judetene".

Preview document

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 1
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 2
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 3
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 4
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 5
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 6
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 7
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 8
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 9
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 10
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 11
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 12
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 13
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 14
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 15
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 16
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 17
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 18
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 19
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 20
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 21
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 22
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 23
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 24
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 25
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 26
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 27
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 28
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 29
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 30
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 31
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 32
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 33
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 34
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 35
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 36
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 37
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 38
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 39
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 40
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 41
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 42
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 43
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 44
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 45
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 46
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 47
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 48
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 49
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 50
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 51
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 52
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 53
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 54
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 55
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 56
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 57
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 58
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 59
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 60
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 61
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 62
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 63
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 64
Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Județean Iași - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Consiliul Judetean Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Organizarea (desfăsurarea) procesului bugetar la unitățile administrativ teritoriale - Consiliul Județean Iași

ORGANIZAREA (DESFASURAREA) PROCESULUI BUGETAR LA UNITATATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE CONSILIUL JUDETEAN IASI Capitolul I. Organizarea si...

Fundamentarea si Finantarea Veniturilor Bugetare la Scoala Titu Maiorescu Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII GENERALE „TITU MAIORESCU” IAŞI 1.1. Scurt istoric Şcoala generală „Titu Maiorescu” a fost...

Organizarea Gestiunii Financiare la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil

Cap.1 Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1 Scurt istoric Liceul teoretic de informatică "Grigore Moisil" din Iaşi a fost înfiinţat în 1971...

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Consiliului Județean Iași

I. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Monografie Consiliu Județean Iași

Capitolul 1 Organizare şi funcţionalitate la Consiliul Judeţean Iaşi 1.1Scurt istoric Consiliul Judeţean Iaşi a fost înfiinţat la data de 22...

Studiu Monografic Realizat la Primăria Municipiului Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primariei este fostul Palat Roznovanu,...

Proiect de Practica la Primaria Miroslava

Cap. 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MIROSLAVA 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava, cu satele componente, face parte din categoria...

Monografie Primăria Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea primăriei Iaşi 1.1 Scurt istoric Oraşul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări...

Ai nevoie de altceva?