Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11606
Mărime: 136.82KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura

Cuprins

Cap 1. Organizarea si functionalitatea primariei comunei Fruntiseni 2

1.1 Scurt istoric 2

1.2 Obiect/domeniu de activitate 2

1.3 Organizare interna (organigrama comentata) 5

1.4 Functionalitate (relatii interne cu accent pe latura financiara) 7

1.5 Structura de personal 17

1.6 Relatii cu exteriorul 17

1.7 Structura si evolutia principalelor cheltuieli bugetare la primaria comunei Fruntiseni in perioada 2008 – 2010 20

Cap 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 23

2.1 Cadrul juridic utilizat in fundamentarea cheltuielilor bugetare 23

2.2 Fundamentarea privind cheltuielile bugetare 24

2.3 Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 30

Cap 3. Finantarea cheltuielilor bugetare 33

3.1Surse de finantare a institutiilor publice 33

3.2 Modalitati tehnice utilizate in finantarea cheltuielilor bugetare 35

3.2.1 Deschiderea si repartizarea de credite bugetare – pentru bugetul de stat 35

3.2.2 Alimentarea cu fonduri – pentru bugetele locale 38

3.3 Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate. Plati pentru cheltuieli 40

3.4 Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare 42

Bibliografie 46

Extras din document

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA PRIMARIEI FRUNTISENI

1.1 Scurt istoric

Comuna Fruntiseni se afla situata in partea de sud a judetului Vaslui. Se afla la o distanta de 15 km de orasul Barlad, iar distanta fata de resedinta de judet Vaslui este de 70 de km.

Comuna Fruntiseni se afla situata in zona de deal, relieful fiind cel caracteristic Dealurilor Falciului. Pozitia geografica incadreaza zona in tinutul climatic de dealuri si podisuri joase.

Comuna Fruntiseni se invecineaza cu urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: la nord: comuna Zorleni, la sud: comuna Vinderei, la est: comuna Zorleni si comuna Vinderei, iar la vest: comuna Grivita.

Comuna Fruntiseni a fost infiintata in anul 2004, prin desprinderea de comuna Grivita. Comuna este compusa din doua sate: Fruntiseni si Grajdeni, avand o populatie de cca 1880 de persoane.

1.2 Obiect/domeniu de activitate

Primaria Comunei Fruntiseni este organizată ca o structură funcţională cu activitate permanentă.

Activităţile desfăşurate de primărie sunt organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001, modificată prin Legea 286/2006. Datorită complexităţii operaţiunilor realizate, există o serie de acte normative care reglementează activitatea desfăşurată de primărie, dintre cele mai importante putem enumera: Legea nr. 29/1990 Legea contenciosului administrativ; O.G. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat; Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; H.G. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; O.U. 192/2002 privind reglementări de natură salarială; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică etc.

Prin intermediul serviciului de administraţie a domeniului public se întreprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

Resursele publice disponibile sunt utilizate în scopul satisfacerii unor nevoi publice, ale comunităţilor locale. Prin intermediul acestora se urmăreşte creşterea gradului de civilizaţie al cetăţenilor şi al nivelului de trai, prin realizarea unor activităţi de interes public local având ca obiect:

• construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;

• amenajarea şi întreţinerea zonelor verzii, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;

• amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament;

• deratizarea şi dezinsecţia instituţiilor publice, a locuinţelor, a spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publică, a unităţilor de servicii şi producţie;

• construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor;

• organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;

• instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;

• îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;

• amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;

• înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;

• înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a atelierelor de reparaţii auto etc.;

• înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor;

• organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice;

• înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 42
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 43
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 44
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Institutiile Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Proces bugetar public monografie al Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea, Pașcani

CAPITOLUL I ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE LA COLEGIULUI TEHNIC DE CAI FERATE “UNIREA”, PASCANI 1.1Scurt istoric Infiintarea in 1920 a scolii...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Teatrul Victor Ion Popa, Bârlad

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Teatrul “Victor Ion Popa”, Bârlad 1.1. Scurt istoric Primele mărturii despre existenţa unui nucleu al...

Monografie spital - institutul de boli cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi 1.1.Scurt istoric In anii...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la instituţiile publice Colegiul Naţional “Nicu Gane”Fǎlticeni Capitolul 1 Organizare şi...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Ai nevoie de altceva?