Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Comunei Scanteia

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Comunei Scanteia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Management

Cuprins

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia
1.1. Scurt istoric;
1.2. Obiectul de activitate si cadru juridic de actiune;
1.3. Structura organizatorica interna;
1.4. Atributii ale compartimentelor organizatorice si a principalelor functii;
1.5. Relatii financiare externe;
1.6. Structura si evolutia veniturilor si cheltuielilor pe ultimii 3 ani.
Capitolul 2 Fundamentarea indicatorilor financiari la Primaria com. Scânteia
2.1. Cadru juridic de actiune, metodologia utilizata;
2.2. Calcule si fundamentari pentru venituri si cheltuieli;
2.3. Continutul si structura bugetului de venituri si cheltuieli.
Capitolul 3 Finantarea institutiei publice
3.1. Surse de finantare;
3.2. Metode si tehnici prezente în finantarea institutiei publice;
3.3. Utilizarea creditelor bugetare si a mijloacelor banesti alocate. Plati pentru cheltuieli;
3.4. Fluxuri informationale generate de finantare.
Capitolul 4 Conducerea evidentei la institutia publica
4.1. Evidenta tehnico-operativa;
4.2. Evidenta statistica;
4.3. Evidenta contabila.

Extras din document

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia

1.1. Scurt istoric

Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei Scânteia a fost locuita înca din cele mai vechi timp. Este vorba de vestigii din epoca Eneolitic, cultura Cucuteni, vechi de peste 5000 de ani.

Administrativ, comuna Scânteia este situata în sudul Judetului Iasi si se învecineaza la nord cu comuna Grajduri, la vest cu comuna Scheia, iar la est si sud cu Judetul Vaslui. Comuna are centrul administrativ în satul cu acelasi nume. În componenta acestei comune intra satele: Scânteia, Borosesti, Bodesti, Trifesti, Lunca-Rates, Ciocârlesti si Rediu.

Suprafata teritoriului administrativ al comunei Scânteia este de 2868 ha, din care 2147 ha fond funciar agricol si 721 ha fond funciar neagricol. În ceea ce priveste teritoriul intravilan, acesta este de 250 ha, suprafata aflata în crestere datorita dezvoltarii fondului construit.

Populatia comunei Scânteia se ridica, conform recensamântului din 2003, la 4823 de locuitori, din care 1750 barbati, 1684 femei si 1389 copii, în procent de 100% nationalitate româna.

1.2. Obiectul de activitate si cadru juridic de actiune

Primaria Comunei Scânteia este o institutie publica, organizata ca o structura functionala, cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretarul comunei, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Comunei Scânteia, al carui principal scop este de a aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul este, potrivit legii, seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza. Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Scânteia, propunând acestuia, spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu.

Serviciile publice ale aparatului propriu de specialitate se organizeaza de catre Consiliul Local, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului si cerintelor, la propunerea Primarului. Prin serviciu public se întelege o structura organizatorica înfiintata pe baza legii având atributii exercitate de catre personalul de specialitate încadrat, structura înzestrata cu mijloace materiale în scopul satisfacerii în mod continuu si permanent a unor interese comune colectivitatii si prin care consiliul local îsi îndeplineste o parte determinanta din scopul sau.

Prin serviciile de administrare a domeniului public se întelege totalitatea actiunilor si activitatilor edilitar-gospodaresti prin care se asigura administrarea, gestionarea si exploatarea bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

Serviciile de administrare a domeniului public se organizeaza si functioneaza cu respectarea urmatoarelor principii:

autonomiei locale;

descentralizarii serviciilor publice;

responsabilitatii si legalitatii;

corelarii cerintelor cu resursele;

dezvoltarii durabile;

asocierii intercomunale;

parteneriatului public-privat;

liberului acces la informatii si consultarea cetatenilor;

economiei de piata si eficientei economice.

Serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunitatilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora si grupeaza activitati edilitargospodaresti si actiuni de utilitate si interes public local având ca obiect:

a) construirea, modernizarea, exploatarea si întretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere si pietonale, subterane si supraterane;

b) amenajarea si întretinerea zonelor vezi, a parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii;

c) amenajarea, întretinerea si exploatarea lacurilor, a strandurilor si a bazelor de odihna si tratament;

d) deratizarea si dezinsectia institutiilor publice, a locuintelor, a spatiilor comerciale si de alimentatie publica, a unitatilor de service si productie;

e) construirea, modernizarea, întretinerea, administrarea si exploatarea pietelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor;

f) organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale;

g) instalarea, întretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane, în vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia;

h) îndepartarea zapezii si preîntâmpinarea formarii poleiului si a ghetii;

i) amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental;

j) înfiintarea, organizarea si exploatarea unor servicii de întretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale;

k) înfiintarea, organizarea si exploatarea spalatoriilor si curatatoriilor chimice, a atelierelor de reparatii auto etc.;

l) înfiintarea, organizarea si exploatarea bailor publice, a salilor de gimnastica si fizioterapie, a salilor si terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor si instalatiilor de schi si transport pe cablu, a campingurilor;

m) organizarea si exploatarea activitatilor de coserit, ecarisaj, administrarea cimitirelor si crematoriilor, a gradinilor botanice si/sau zoologice, a WC-urilor publice;

n) înfiintarea, organizarea, exploatarea si întretinerea retelelor de iluminat public stradal si a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice si de arta, a spatiilor publice si peisagistice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Primaria Comunei Scanteia.doc

Alte informatii

este un proiect de practica prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi,specializarea Administratie publica.