Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14573
Mărime: 110.39KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. Stefura
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

CUPRINS 2

CAP I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI 3

1.1 Scurt istoric 3

1.2 Obiect de activitate 4

1.3 Organizare internă 4

1.4 Funcţionalitate 7

1.5 Structura de personal 9

1.6 Relaţii cu exteriorul 9

1.7 Structura şi evoluţia principalelor cheltuieli bugetare la Şcoala generala nr. 13 Botoşani în perioada 2004-2006 13

CAP II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 15

2.1 Cadrul juridic în fundamentarea cheltuielilor bugetare 15

2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 15

2.3 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 38

CAP III. FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 42

3.1 Surse de finanţare a Şcolii Generale nr.13 Botoşani 42

3.2 Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 44

3.2.1 Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare 44

3.2.2 Alimentarea cu fonduri 48

3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 50

3.4 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 54

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA ŞCOALA GENERALĂ NR.13 BOTOŞANI

1.1. SCURT ISTORIC

Şcoala Generală nr. 13 din Municipiul Botoşani a fost înfiinţată în data de 1 septembrie 1979. Conform Hotărârii nr.20 din anul 1979, Consiliul Popular al Municipiului Botoşani dispune înfiinţarea Şcolii Generale nr. 13 Botoşani, în subordinea Comitetului executiv al Consiliului Popular al Municipiului Botoşani, care va funcţiona în municipiului Botoşani, strada I. C. Frimu nr.39.

Motivul expus în această hotărâre este necesitatea înfiinţării unor unităţi de învăţământ preşcolar şi şcolar în municipiul Botoşani pentru a se asigura şcolarizarea copiilor de vârsta şcolara.

Şcoala Generală nr. 13 Botoşani este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea Învăţământului, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor primare şi gimnaziale, a deciziilor inspectoratului scolar şi a regulamentului de ordine interioară, ţinând cont de condiţiile concrete în care funcţionează şcoala.

Şcoala nr. 13 Botoşani îsi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru acest an de învăţământ, cu normele stabilite, pe această bază de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, aplicând în acelaşi timp, prevederile contractului de muncă întocmit şi semnat de către toţi salariaţii şcolii.

Şcoala nr. 13 are în dotare un singur corp de clădire cu trei nivele şi se compune din săli de clasă, bibliotecă, laboratoare, cancelarie, sală de sport, birouri de secretariat, contabilitate şi directori, grupuri sanitare.

1.2. OBIECT DE ACTIVITATE

Şcoala generală nr.13 are drept obiect de activitate şcolarizarea, cu prioritate, în limita planului de scolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal.

Activitatea acestei instituţii se realizează pe două nivele de învăţământ: învăţământ primar şi învăţământ gimnazial. În cadrul învăţământului primar sunt înscrişi 227 de elevi, iar la cel gimnazial sunt 243 de elevi.

Programul de lucru în cadrul unităţii este următorul:

- clasele I-VIII între orele 8:00- 14:00 cu pauze de 10 minute şi o pauză mare de 20 de minute între 9:50 – 10:10 ;

- secretariat 8:00- 16:00

Programul de sâmbătă şi duminică va fi în funcţie de necesităţi (cu recuperări). Programul administratorului, personalului de întreţinere, îngrijire şi al paznicilor se vor stabili în raport cu cerinţele specifice ale şcolii pe durata întregii săptămâni.

1.3. ORGANIZARE INTERNĂ

Şcoala generală nr. 13 Botoşani este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea Învăţământului, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor primare şi gimnaziale, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului de ordine interioară, ţinând cont de condiţiile concrete în care funcţionează şcoala.

Conducerea scolii este asigurată de profesorul Strujan Cornel având funcţia de director general, şi de Vasilică Doina Camelia ca şi director adjunct.

CONSILIUL PROFESORAL este principalul organism de conducere al şcolii. El este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolara. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.

La şedinţele Consiliului profesoral participă ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor elevilor, ai autorităţii locale, ai partenerilor sociali etc.

Consiliul profesoral se întruneste ori de câte ori preşedintele socoteşte necesar.

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă variante de proiecte curriculare pe arii curriculare sau transdisciplinare, propuse de Consiliul pentru curriculum;

b) stabileşte modalităţi de parcurgere a curriculumului pe diferite discipline şi arii curriculare, pentru curriculum nucleu, extins etc., lucru pe echipe didactice la decizia şcolii etc.;

c) validează situaţia şcolară la sfârşit de semestru şi de an şcolar;

d) decide asupra aplicării sancţiunilor i, j, k de la art. 110 al regulamentului şcolar;

e) alege reprezentanţii săi în Consiliul de administraţie, conform regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE are în componenţa sa pe directorul general, directorul adjunct, consilierul şcolar, contabilul şef, 5 profesori, 2 învăţători, reprezentantul părinţilor, reprezentantul consiliului local, iar fără drept de vot fac parte din consiliu reprezentantul sindicatului şi secretarul.

Preview document

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 1
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 2
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 3
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 4
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 5
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 6
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 7
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 8
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 9
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 10
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 11
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 12
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 13
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 14
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 15
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 16
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 17
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 18
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 19
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 20
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 21
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 22
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 23
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 24
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 25
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 26
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 27
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 28
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 29
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 30
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 31
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 32
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 33
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 34
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 35
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 36
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 37
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 38
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 39
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 40
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 41
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 42
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 43
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 44
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 45
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 46
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 47
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 48
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 49
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 50
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 51
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 52
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 53
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 54
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 55
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 56
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 57
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 58
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 59
Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Scoala Generală Nr. 13 Botoșani - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor Bugetare la Scoala Generala Nr. 13 Botosani.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare

1. Organizare şi funcţionalitate la Liceul Teoretic "Miron Costin" Iaşi 1.1 Scurt istoric Apariţia acestei instituţii - care a marcat formarea...

Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Parteneriatul Public - Privat

CAPITOLUL I 1. Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Administratia publica reprezinta un instrument statului folosit în “scopul...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Școala Generală Dimitrie Sturdza Nr. 43 Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Şcoala Generală „Dimitrie Sturdza” nr.43, Iaşi 1.1 . Scurt istoric Şcoala, Dimitrie Sturdza" nr.43 şi-a...

Monografie Școala Numărul 10, Botoșani

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII CU CLASELE I-VIII NR. 10 BOTOŞANI 1.1. Scurt istoric Şcoala Nr. 10 Botoşani a fost înfiinţată în...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la liceul teoretic N. Iorga, Botoșani

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Liceul Teoretic „N. Iorga”, Botoşani 1.1. Scurt istoric În perioada interbelică s-au găsit oameni...

Ai nevoie de altceva?